Zakład produkcji stałego paliwa wtórnego (SRF) rozpoczął działalność w południowo-zachodniej Francji

Kuchl, 14.03.2016

Zakończył się rozruch nowego zakładu przetwarzania odpadów w Mende, w południowo-zachodniej Francji. Po ponad dwóch latach planowania, projektowania i budowy zakład Environnement 48 rozpoczął w tym miesiącu rozdrabnianie odpadów przemysłowych i handlowych (C&I) w celu produkcji stałego paliwa wtórnego (SRF).

Environnement 48, jedna z najbardziej znanych firm z branży zagospodarowania odpadów
w regionie, będąca członkiem Francuskiej Federacji Recyklingu FEDEREC, rozbudowała swój zakład w celu wejścia na rynek produkcji paliw alternatywnych.

Głównym elementem instalacji jest rozdrabniacz UNTHA XR Ripper. Odpady przemysłowe
i handlowe oraz wielkogabarytowe o gęstości nasypowej 80-220 kg/m³ rozdrabniane są do homogenicznej frakcji, która w 80% ma wielkość < 300 mm. Rozdrobniony odpad jest następnie przetwarzany na rozdrabniaczu końcowym. W efekcie procesu przetwarzania odpadów powstaje odnawialne źródło energii sprzedawane jako substytut paliw kopalnych.

Przy zagwarantowanej wydajności 15 t/h, rozdrabniacz UNTHA podczas testów akceptacyjnych osiągnął wynik 19,6 t/h.

Przekazując uwagi dotyczące działalności zakładu i pracy włożonej w osiągnięcie obecnego stanu, kierownik produkcji Environnement 48, Pan Bourgade powiedział: "W związku z tym, że wytwarzamy produkt przeznaczony do sprzedaży, kluczowe jest, byśmy osiągali poziomy produkcji odpowiadające możliwościom naszego zakładu.

W związku z tym uznaliśmy, że zapoznanie się ze specyfikacją rozdrabniacza jedynie na podstawie dokumentów nie jest wystarczające. Pojechaliśmy więc do siedziby UNTHA w Austrii, aby obejrzeć XR Ripper podczas pracy. W trakcie prób okazało się, że wydajność urządzenia przerasta nasze oczekiwania, a sama maszyna jest niezwykle solidna i działa właściwie bez przestojów. Byliśmy też pod wrażeniem niskiego zużycia energii przez tę nowoczesną technologię.

Posiadamy teraz maszynę, która zwiększy wydajność naszej instalacji przy jednoczesnym utrzymaniu naszego zaangażowania w ochronę środowiska."

Instalacja rozdrabniacza oraz wszelkie szkolenia zostały zakończone w listopadzie 2015 roku.

Rozdrabniacz XR Ripper został wprowadzony na rynek w 2014 roku wraz z siostrzanym modelem - XR Cutter. Koncepcja systemu Ripper zapewnia niezawodne rozdrabnianie nieprzetworzonych odpadów i uzyskanie homogenicznej frakcji wielkości od 100 do 400 mm zależnie od wymagań klienta. Końcowa wielkość frakcji definiowana jest za pomocą regulowanych sztab sita.

Po wprowadzeniu na rynek, rozdrabniacz XR zdobył światowe uznanie dzięki koncepcji napędu Eco Drive - innowacji, która gwarantuje zmniejszenie zużycia energii nawet o 50% w porównaniu do konwencjonalnych napędów elektrohydraulicznych.


Pobierz artykuł reklamowy