Recykling ZSEE i kabli - rola rozdrabniacza

W związku z rosnącym na całym świecie rozwojem technologii w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach, nie dziwi fakt, że recykling trudnych odpadów, takich jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) oraz kable, stał się w ostatnich latach kluczowym tematem dyskusji.

Więcej
WEE-Hero

I choć branża metalowa jest świadoma obecności w tych przedmiotach wartościowych materiałów - takich jak miedź - to jednak recykling ZSEE jako proces wciąż stanowi stosunkowo niewykorzystany rynek, biorąc pod uwagę ilość generowanych e-odpadów.

Marcus Brew, dyrektor zarządzający UNTHA UK, dzieli się swoimi przemyśleniami na temat e-odpadów, a w szczególności tego, w jaki sposób rozdrabnianie może zmaksymalizować poziom recyklingu, z korzyścią nie tylko dla środowiska, ale również dla firm z branży metalowej.

Sytuacja na rynku ZSEE

Światowy popyt na produkty elektryczne i elektroniczne rośnie rocznie o 2,5 mln ton, co sprawia, że ZSEE jest najszybciej rosnącym strumieniem odpadów na świecie.

Jeśli tendencja ta utrzyma się w obecnym tempie, szacuje się, że do 2030 r. światowa ilość odpadów wyniesie aż 74,4 mln ton.

Problemem jest jednak nie tyle ich produkcja, co bezpieczny recykling i utylizacja - a raczej świadomość operatorów, że istnieją sprawdzone, ekologiczne metody skutecznego, zgodnego z przepisami i ekonomicznego postępowania z tego typu trudnymi materiałami.
W rzeczywistości tylko 17,4% z 53,6 milionów ton e-odpadów w 2019 roku zostało oficjalnie odebranych i poddanych recyklingowi, co nie tylko stanowi poważne zagrożenie dla środowiska, ale także oznacza utratę milionów złotych przychodów. Nie ma to sensu ani dla środowiska, ani dla biznesu - i to musi się zmienić.

Rynek ZSEE - całkiem słusznie - od dawna jest ściśle regulowany, ale przepisy wciąż się zmieniają, aby pomóc w osiągnięciu postępów w zakresie odzysku, zachęcić producentów do większej odpowiedzialności, zapobiec przedostawaniu się niebezpiecznych materiałów do ogólnych odpadów oraz ograniczyć nielegalny eksport. Prawdopodobnie przepisy te będą się jeszcze bardziej zaostrzać, jeśli kraje nie osiągną swoich celów w zakresie odzyskiwania surowców.

Choć e-odpady są znane od lat 70. ubiegłego wieku, dopiero w 2018 r. ustanowiono Międzynarodowy Dzień Eodpadów, aby promować większą świadomość na temat tego, jak ponowne wykorzystanie, naprawa lub recykling e-odpadów może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa zasobów i pozwolić odzyskać pieniądze, które co roku przepadają w postaci wysokowartościowych materiałów.

Wraz ze wzrostem świadomości konsumentów można mieć nadzieję, że ilość e-odpadów zacznie się zmniejszać, ale w związku z ciągłym uzależnieniem od technologii - smartfonów, laptopów, małych i dużych urządzeń gospodarstwa domowego - należy stworzyć infrastrukturę umożliwiającą skuteczne i bezpieczne przetwarzanie tych przedmiotów.

Dlaczego warto rozdrabniać ZSEE?

Niezależnie od rodzaju materiału, istnieją zazwyczaj trzy główne powody, dla których firma inwestuje w przemysłową rozdrabniarkę - aby zmniejszyć objętość, uwolnić cenne materiały i posegregować je w celu maksymalizacji poziomu recyklingu lub efektywności produkcji paliwa alternatywnego.

Dlatego w przypadku ZSEE, choć zgodność z przepisami dotyczącymi odbioru jest ważna, nie powinna być postrzegana jako jedyny cel końcowy - aby osiągnąć prawdziwy obieg i uwolnić niewykorzystany potencjał zasobów, należy zastanowić się, co dzieje się z odzyskanymi odpadami.

I to nie tylko po to, aby uzyskać maksymalne korzyści dla środowiska, ale także aby zoptymalizować zyski finansowe.

Oczywiście nie bez znaczenia jest tu odwieczna zasada " redukuj, wykorzystuj ponownie, poddawaj recyklingowi" - w idealnej sytuacji konsumenci dłużej korzystaliby z tego samego sprzętu, produkowaliby znacznie mniej e-odpadów, a odnawianie sprzętu byłoby ważniejsze niż jego utylizacja, ale nie zawsze jest to takie proste.

Choć pozytywnym zjawiskiem jest wzrost świadomości ekologicznej, społeczeństwo ma jeszcze wiele do zrobienia, aby stało się to nową "normą" i raz na zawsze pozbyło się nawyków wyrzucania odpadów.

Zgodnie z zasadami hierarchii postępowania z odpadami, po zakończeniu etapów redukcji i ponownego użycia, priorytetem powinien być maksymalny poziom odzysku surowców wtórnych, co wymaga wdrożenia skutecznej strategii uwalniania materiałów. Umożliwi to wydobycie, segregację i ponowne wprowadzenie do łańcucha dostaw cennych materiałów znajdujących się w urządzeniach - takich jak miedź i złoto - zamiast "zamykania" ich w produkcie.

Taka metodologia zapobiega również składowaniu tych surowców na wysypiskach - nie tylko zwiększając bezpieczeństwo zasobów, ale również znacznie ograniczając emisję CO2 związaną z wydobyciem surowców pierwotnych.

Jak działa rozdrabnianie ZSEE i kabli?

Choć możliwe jest ręczne rozdrobnienie ZSEE, proces ten jest pracochłonny i czasochłonny - i często bardziej ograniczający skuteczność recyklingu.

Z drugiej strony, rozdrabnianie ZSEE pomaga rozłożyć odpady na części składowe, dzięki czemu urządzenia do dalszej segregacji mogą z łatwością wyodrębnić poszczególne czyste materiały. Nic nie pozostaje "zamknięte w środku".

Te same zasady obowiązują przy przetwarzaniu kabli.

Często wybierana jest solidna technologia rozdrabniania z czterema wałami, wyposażona w sito zapewniające jednorodność materiału wyjściowego.

W idealnych warunkach technologia ta powinna charakteryzować się wysokim momentem obrotowym i niską prędkością, co pozwala ograniczyć pylenie, zmniejszyć zużycie, wydłużyć czas pracy i zwiększyć wydajność. Jednak maszyny jednowałowe również ewoluowały, zmieniając oblicze tego, co jest możliwe w tej dziedzinie.

Firma UNTHA korzysta z cieszącego się uznaniem na całym świecie rozdrabniacza odpadów XR3000C-HT z napędem o wysokim momencie obrotowym, na przykład do rozdrabniania trudnych materiałów, takich jak kable - w tym stalowe, opancerzone, MICC lub MI, domowe przewody elektryczne, kable z wtyczkami, wiązki przewodów samochodowych, a także wtyczki i gniazdka - w dużych ilościach.

Wydajność zależy od danego rodzaju materiału i parametrów wyjściowych, ale w przypadku tego typu materiałów może sięgać nawet 20 ton na godzinę. Innowacyjność sięga jeszcze dalej - niedawno opracowano dwuwałową rozdrabniarkę wstępną ZR2400, zaprojektowaną specjalnie do rozdrobnienia w dużych ilościach materiałów trudnych do przetwarzania.

Model ZR2400W doskonale nadaje się do rozdrabniania złomu metalowego (chłodnice Al-Cu, Al mieszane, profile Al/druty Al/blachy Al, profile Al-ISO, felgi Al), dużego sprzętu gospodarstwa domowego - takiego jak pralki - a także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Celem jest uzyskanie zgrubnego podziału materiału (90% <300 mm) dla optymalnego sortowania w dalszej części procesu, co sprawia, że jest to idealna maszyna dla przetwórców metali, firm zajmujących się recyklingiem oraz producentów aluminium i metali. Maszyna ta charakteryzuje się niską prędkością obrotową, a jednocześnie wysokim momentem obrotowym, co gwarantuje przepustowość bez zużycia, chroniąc maszynę przed uszkodzeniem i zapewniając wyższą jakość rozdrabniania.

Niezależne, dwukierunkowe obroty wału rozdrabniacza ZR oznaczają, że agresywne noże chwytają, ścinają i uwalniają nawet nieporęczny i ciężki materiał, zarówno podczas obrotów w przód, jak i w tył, dzięki czemu maszyna zawsze rozdrabnia. Oba rozdrabniacze wstępne są również wyposażone w napęd UNTHA Eco Power Drive z chłodzonymi wodą silnikami synchronicznymi - energooszczędną koncepcję, która zyskała światową sławę dzięki możliwości zmniejszenia zużycia energii nawet o 75%. Dzięki temu oraz wielu innym starannie opracowanym cechom konstrukcyjnym ZR zapewnia najniższe w swojej klasie koszty eksploatacji.

Przyszłość ZSEE

Jeśli chodzi o rozwiązywanie rosnącego problemu e-odpadów, to wiadomo, że w najbliższym czasie nie zniknie on z powierzchni ziemi. Technologia rozwija się w szybkim tempie, a wraz z nią chęć posiadania najnowszych gadżetów.

Dlatego tak ważne jest przestrzeganie efektywnych metod recyklingu tego rodzaju odpadów - w konsekwencji ma to przynieść maksymalną ochronę środowiska i korzyści dla firmy. Energooszczędna technologia rozdrabniania odgrywa istotną rolę w bezpiecznym, zgodnym z przepisami i opłacalnym dla operatorów przetwarzaniu tych kłopotliwych odpadów, zarówno obecnie, jak i w przyszłości.

made by pixelart - pixelart.at