Chronimy Twoje dane

Internet i elektroniczne przetwarzanie danych często prowadzi do poczucia, że tracimy orientację, przez kogo, gdzie i w jakim celu wykorzystywane są nasze dane. Z tego powodu poniżej chcieliśmy wyjaśnić wszystkim odwiedzającym naszą stronę, jak spółka UNTHA shredding technology GmbH i jej partnerzy – dalej w skrócie nazywani „UNTHA” – chronią i zapewniają ochronę danych osobowych.


Zakres obowiązywania

Oświadczenie o ochronie danych osobowych UNTHA dotyczy wszystkich stron internetowych administrowanych przez UNTHA. Ponieważ UNTHA działa na skalę globalną, to dane przesyłane są również poza granice Unii Europejskiej. Strony UNTHA mogą zawierać linki do stron innych oferentów, których poniższa deklaracja o ochronie danych nie dotyczy.


Cookies

Pliki „cookies” to niewielkie pliki z serwerów zewnętrznych zapisywane na komputerze użytkownika. Pliki te nie ograniczają ani nie naruszają prywatności, ponieważ zawierają one jedynie wygenerowane przypadkowo numery identyfikacyjne. Numery te służą do dopasowania oferty autorów strony do aktualnych potrzeb użytkowników. Dzięki wcześniejszym odwiedzinom ułatwić można nawigację i wyszukiwanie treści na stronach.

Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików cookies na swoim komputerze, musisz wybrać odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Zablokowanie plików cookies może w niektórych przypadkach doprowadzić do ograniczenia funkcji i komfortu użytkowania niektórych części naszej oferty online. Jest to zależne od ustawień przeglądarki.


Wykorzystywanie danych

Jeśli użytkownik będzie chciał pobrać informacje z naszej strony internetowej, to może się zdarzyć, że pojawi się konieczność podania pewnych danych osobowych. Jeśli użytkownik będzie chciał się skontaktować za pomocą e-maila lub zamówić darmowe informacje i wiadomości, to podać musi swój adres e-mailowy, swoje nazwisko i ewentualnie numer telefonu. Jeśli użytkownik będzie chciał zakupić informacje, towary, produkty lub usługi, to będzie musiał podać pewne dane finansowe. W celach rekrutacyjnych pojawia się konieczność podania informacji i danych osobowych, informacji o wykształceniu, kwalifikacjach, przeszłości zawodowej, rodzinie itd. Dane podawane przez użytkowników wykorzystywane są wyłącznie w określonym celu, umożliwiającym świadczenie danej usługi lub wykonanie zadania. Stosujemy wszystkie określone przepisami wymagania i formy ochrony danych klasyfikowanych jako dane osobiste lub prywatne. Bez zgody użytkownika nie przekazujemy danych żadnej stronie trzeciej poza organizacją UNTHA. Ponieważ UNTHA działa na skalę globalną, to dane mogą być przesyłane również poza granice Unii Europejskiej. Transmisja danych jest bezpieczna i monitorowana. Użytkownik po wpisaniu danych osobowych i kliknięciu na przycisk „Wyrażam zgodę” potwierdza udzielenie zgody na wykonanie transmisji danych. Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystane w innym celu wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego otrzymania odpowiedniego zezwolenia.


Zapisywanie danych

Dane zapisywane są wyłącznie przez czas konieczny do prawidłowej realizacji i wypełnienia umowy lub określany przez odpowiednie przepisy prawne. Po upływie tego czasu dane podlegają „anonimizacji”, czyli stają się anonimowe, tracą powiązanie z konkretną osobą. Poza wymienionymi danymi nie pobieramy żadnych innych informacji osobowych.


Bezpieczeństwo

Nasza organizacja określiła i utrzymuje wytyczne, zasady i czynności techniczne zapewniające ochronę zapisanych danych osobowych zgodnie z wymaganiami przepisów. Działania te mają na celu ochronę przed nieuprawnionym korzystaniem z danych, ich upublicznieniem, zmianami i niezgodnym z prawem usuwaniem czy przypadkową utratą. Aktualnie nie oferujemy odwiedzającym naszą stronę szyfrowanego dostępu umożliwiającego przesyłanie danych osobowych.


Ochrona danych

Przepisy prawne w zakresie ochrony danych mogą się zmienić w każdej chwili. Z tego względu zalecamy regularne zapoznawanie się z wytycznymi odnośnie ochrony danych. Dodatkowo udostępniać będziemy informacje o zmianie ochrony danych osobowych w formie ogłoszeń na naszej stronie przez odpowiedni okres czasu.


Hiperlinki

Strona UNTHA może zawierać odsyłacze (hiperlinki) do innych stron oferentów trzecich. Po kliknięciu na link użytkownik opuszcza stronę UNTHA. UNTHA nie ma wpływu na treść innych stron i sposób ochrony danych, jaki zapewniają. Linki służą do zwrócenia uwagi na ewentualnie interesujące treści stron innych oferentów zewnętrznych. Nie oceniamy tych treści w żaden sposób. Oświadczenie o ochronie danych osobowych UNTHA nie dotyczy danych osobowych podawanych na stronach internetowych oferentów zewnętrznych. Zalecamy dokładne zapoznanie się z warunkami ochrony danych osobowych każdej strony przed podaniem takich danych. Niektórzy niezależni oferenci udostępniają swoje dane UNTHA; wymiana danych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów wytycznej o ochronie danych oferenta zewnętrznego.


Google Analytics

Strona nasza korzysta z usługi Google Analytics – narzędzia do analizy ruchu w sieci oferowanego przez Google Inc. („Google”). Usługa Google Analytics korzysta z plików „cookies” – plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika umożliwiające lepsze korzystanie ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące wykorzystywania przedmiotowej strony internetowej przesyłane i gromadzone są na serwerze firmy Google w USA. W przypadku aktywacji opcji anonimizacji IP na tej stronie, adres IP użytkownika w przypadku użycia na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie wcześniej skrócony. Jedynie w przypadkach wyjątkowych pełen adres IP użytkownika przekazywany i zapisywany jest na serwerach Google w USA. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej firma Google wykorzystuje zebrane w ten sposób informacje do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, do sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług powiązanych z korzystaniem ze strony www i Internetu na rzecz operatora witryny. Użytkownik może zablokować opcję zapisywania plików cookie w odpowiednich ustawieniach swojej przeglądarki internetowej; w takim przypadku pojawić się mogą ograniczenia funkcji oferowanych przez stronę internetową. Użytkownik może również zablokować opcję zapisywania danych dotyczących korzystania z Internetu w plikach cookie (włączając w to adres IP) przez Google, oraz edytowania i analizowania danych przez Google po zainstalowaniu wtyczki do przeglądarki internetowej -GOOGLE Analytics


wiredminds

We use products of wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) for marketing and optimization purposes. These products collect and process your personal data and use it to create usage profiles under a pseudonym. These usage profiles are fully anonymized where possible and appropriate. We and wiredminds employ cookies and/or Web beacons (also known as tracking pixels) on this Web site. We transfer the data we collect about you, which may also include personal data, to wiredminds or wiredminds gathers this data directly. wiredminds is entitled to use information that you leave behind by visiting our Web sites to create anonymized usage profiles. The data collected shall not be used to personally identify visitors to this Web site without the express permission of the party affected and shall not be merged with personal data about the bearer of the pseudonym. Any IP addresses recorded are anonymized immediately by deleting the last number block. Permission to collect and store data in the future may be revoked at any time.

Exclude from website tracking