Materiał

Rozdrabnianie odpadów biologicznych

Pod pojęciem odpadów biologicznych rozumie się wszystkie odpadki organiczne, które powstają w gospodarstwach domowych, ogrodach, w zakładach rolnych, rzemieślniczych lub przemysłowych i które mogą być rozkładane przez mikroorganizmy, organizmy glebowe i enzymy. Nasze rozdrabniarki pozwalają na uzyskanie optymalnego substratu z odpadów biologicznych i biogenicznych, który można następnie wykorzystywać w instalacji do produkcji biogazu lub w zakładzie utylizacyjnym.

Więcej
HeroImage-Biologische-Abfaelle
ROZDRABNIARKI ODPOWIEDNIE DLA TWOICH POTRZEB

ROZDRABNIARKI ODPOWIEDNIE DLA TWOICH POTRZEB

Nasze rozdrabniarki do odpadów organicznych
RS-Biologischer-Abfall-Festplatten-1500x600

Najlepsza rozdrabniarka do wszystkich zastosowań

Obróbce poddawane mogą być odpady zielone, resztki pokarmów, towary przeterminowane z opakowaniami, jak i odpady poubojowe. Rozdrabnianie to proces wymagany do zapewnienia optymalnego kompostowania organicznych odpadów opakowanych, niejednorodnych i w kawałkach. Nasze wolnoobrotowe rozdrabniarki serii RS nadają się znakomicie do tego zastosowania. Rozdrabniarki czterowałowe gwarantują wysoką niezawodność przetwarzania i zapewniają nadający się do tłoczenia pompami substrat fermentacyjny. Dzięki specjalnemu wyposażeniu, wydajnemu układowi tnącemu i wytrzymałej konstrukcji rozdrabniarki te są niezawodne i mają długą żywotność.

Materiał wejściowy

Materiał wejściowy

Jakie rodzaje odpadów biologicznych mogą być rozdrabniane za pomocą naszych rozdrabniarek?
01/05
Produkty przeterminowane w opakowaniach i bez opakowań

Produkty przeterminowane są zazwyczaj niszczone. Abyz zrobić to efektywnie i niezawodnie, niezbędny jest rozdrabniacz zaprojektowany specjalnie dla takiego zastosowania. Czterowałowa technologia oferowana przez UNTHA to idealne rozwiązanie pozwalające na rozdzielenie produktów spożywczych od opakowań. Dzięki temu separatory, będące kolejnym etapem linii technologicznej, mogą w łatwy sposób wydzielić  opakowania.

Image-Biomuell-1500x600

ROZDRABNIANIE ODPADÓW BIOLOGICZNYCH

Cechy szczególne i wyzwania

Przyjrzyjmy się dokładniej obszarom gospodarki odpadami z produktów przeterminowanych, bioodpadami, odpadami gastronomicznymi, odpadami poubojowymi i odpadami roślinnymi.

Towary przeterminowane z lub bez opakowania najczęściej są utylizowane. Wydajna i niezawodna utylizacja wymaga specjalnie w tym celu zaprojektowanych niszczarek. Technika czterowałowa oferowana przez UNTHA to idealne rozwiązanie pozwalające na rozdzielenie produktów spożywczych od opakowań. Dzięki odpowiednim separatorom można w prosty sposób oddzielić opakowanie od zawartości.

Podczas przetwarzania bioodpadów konieczne jest ich optymalne przygotowanie do procesu kompostowania. Do tego rodzaju rozdrabniania idealnie nadaje się nasza wolnoobrotowa rozdrabniarka RS. Zapewnia ona niezawodne i wydajne przygotowanie materiału i gwarantuje substrat nadający się do pompowania. Resztki przetworzonych odpadów organicznych są wykorzystywane przede wszystkim jako nawóz. Odpady z zakładów gastronomicznych są
wykorzystywane często do wytwarzania biogazów.

Image-Schlachtabfall-1500x600

Rozdrabnianie odpadów roślinnych i poubojowych

W przypadku ogrodowych odpadów roślinnych i do dalszego przetwarzania na próchnicę resztki roślin, drewno, gałęzie, bukiety, małe pnie drzew i inne odpady ogrodowe muszą zostać rozdrobnione. Także i w tym zakresie oferujemy specjalnie dostosowane maszyny do rozdrabniania odpadów. Drewniane resztki można wykorzystać do produkcji energii i na przykład spalać je jako paliwo w elektrowniach na biomasę.

W przypadku odpadów poubojowych, padlin zwierzęcych z ferm drobiu, wieprzowiny i wołowiny konieczne jest przetwarzanie materiału organicznego na mączkę zwierzęcą i tłuszcz. Nasze rozdrabniarki charakteryzują się wysoką wydajnością i są bardzo wytrzymałe, posiadają specjalne uszczelki i radzą sobie bez problemu nawet z największymi kośćmi. Dodatkowe warianty wyposażenia pozwalają na optymalne dobranie rozdrabniarki do potrzeb klienta.

Pozostałe materiały

Pozostałe materiały

Odkryj pełną gamę dostępnych materiałów
HeroImage-Matratzen
Materace

Ze względu na zróżnicowaną strukturę materiału, materace są trudne do rozdrobnienia i/lub recyklingu. Dlaczego zamiast oddać do dalszej utylizacji często wrzucamy je po „prostu do śmieci”? Nasze wydajne rozwiązania w zakresie rozdrabniania zostały zaprojektowane specjalnie do tego ambitnego zadania.

Materace
HeroImage-Kunststoffe
Tworzyw sztucznych

Powstałe odpady tworzyw sztucznych mogą być poddane recyklingowi poprzez rozdrabnianie, mycie i późniejsze wytworzenie granulatu, z którego powstaje materiał nadający się do ponownego przetworzenia (do odzysku materiałów lub wykorzystania energetycznego).

Tworzyw sztucznych
HeroImage-Papier
Papieru i kartonu

Za pomocą naszych rozdrabniarek możliwe jest rozdrabnianie makulatury, kartonów i całych rolek papieru i tym samym ich recykling.

Papieru i kartonu
HeroImage-Medizinische-Abfaelle
Odpadów medycznych i niebezpiecznych

Odpady medyczne i inne odpady niebezpieczne zawierają bardzo różnych składników. Ze względu na zawartość materiałów częściowo zaraźliwych i silnie zabrudzonych wymagają one często specjalnego traktowania.

Odpadów medycznych i niebezpiecznych
Zażądać odpowiedniego rozwiązania
made by pixelart - pixelart.at