Materiał

Rozdrabnianie odpadów przemysłowych i rzemieślniczych

Odpady pochodzące z działalności handlowej i przemysłowej są zbierane oddzielnie według poszczególnych składników, a następnie przetwarzane i ponownie wprowadzane do obiegu surowcowego (recykling) lub odzyskiwane do recyklingu termicznego lub do wykorzystania energetycznego (paliwa zastępcze). Do jedno- lub dwustopniowego przetwarzania odpadów
przemysłowych i rzemieślniczych firma UNTHA oferuje wyjątkowo wydajne i elastyczne maszyny rozdrabniające.

Więcej
HeroImage-Industrie-und-Gewerbemüll
ROZDRABNIARKI DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB

ROZDRABNIARKI DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB

Nasze rozdrabniarki do odpadów przemysłowych i rzemieślniczych
Ersatzbrennstoff-1500x700

ROZDRABNIANIE ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH I RZEMIEŚLNICZYCH

Cechy szczególne i wyzwania

W wielu zakładach przemysłowych i rzemieślniczych w trakcie procesów produkcyjnych powstają różnego rodzaju odpady, jak papier, drewno, metale, tworzywa sztuczne, szkło i folie oraz materiały biologiczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach rzemieślniczych muszą one być zbierane na miejscu w celu zwiększenia ilości przetwarzanego materiału. Wiele z tych materiałów po procesie przygotowania może być poddawanych recyklingowi i ponownie wprowadzana w obieg surowców. Odpady o wysokiej wartości opałowej, które nie nadają się do recyklingu, są przetwarzane na paliwa zastępcze. W zależności od tego, do jakiego celu termicznego wykorzystywane są odpady przemysłowe i użytkowe, decydującą rolę odgrywa możliwa do uzyskania wielkość frakcji paliw zastępczych.

XR-Industriemuell-1500x800

Różne wielkości frakcji i perfekcyjne rozwiązanie

Wstępnie rozdrobnione odpady o wielkości < 150 mm mogą być wykorzystywane w elektrociepłowniach z paleniskami rusztowymi, w zakładach spalania śmieci, instalacjach odzysku materiałów (MRF) oraz instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBA). Nieprzetworzone odpady komunalne mają wartość opałową w przybliżeniu 9 – 11 MJ/kg.

Paliwo zastępcze o wielkości poniżej 80 mm jest stosowane przede wszystkim do spalania w instalacjach wypalania cementu w cementowniach, paleniskach fluidyzacyjnych i elektrowniach. Wartość opałowatakiej frakcji określana jest na 15 – 18 MJ/kg.

Paliwo zastępcze o wielkości poniżej 30 mm idealnie nadaje się do spalania w paleniskach cementowni i elektrowni opalanych paliwami alternatywnymi. Paliwa wtórne stanowiące mieszankę do spalania w piecach obrotowych cementowni muszą wykazywać wartość opałową przynajmniej 18-22 MJ/kg.

Do przetwarzania różnych materiałów i wielkości frakcji firma UNTHA oferuje wyjątkowo wydajne i elastyczne rozwiązania rozdrabniające. Nasze jedno- i dwuwałowe systemy rozdrabniające umożliwiają optymalną obróbkę odpadów w celu uzyskania paliw zastępczych (EBS) i uzyskanie homogenicznego i czystego granulatu o wysokiej jakości.

Pozostałe materiały

Pozostałe materiały

Odkryj pełną gamę dostępnych materiałów
HeroImage-Eschrott
Złomu elektrycznego

Złom elektroniczny to urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz ich części, które nie nadają się do dalszego użytku.

Złomu elektrycznego
HeroImage-Produktvernichtung
Niszczenia produktów

Profesjonalne niszczenie i recykling odpadów z procesów produkcyjnych odbywa się w bardzo delikatnej dziedzinie niszczenia produktów.

Niszczenia produktów
HeroImage-Eschrott
Złomu elektrycznego

Złom elektroniczny to urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz ich części, które nie nadają się do dalszego użytku.

Złomu elektrycznego
HeroImage-Papier
Papieru i kartonu

Za pomocą naszych rozdrabniarek możliwe jest rozdrabnianie makulatury, kartonów i całych rolek papieru i tym samym ich recykling.

Papieru i kartonu
Zażądać odpowiedniego rozwiązania
made by pixelart - pixelart.at