Materiał

Rozdrabnianie odpadów elektronicznych

Złom elektroniczny to urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz ich części, które nie nadają się do dalszego użytku. Złom elektroniczny jest dzielony na różne kategorie w zależności od rozmiaru i rodzaju zastosowania. Te urządzenia zawierają cenne surowce, jak żelazo, aluminium i miedź oraz metale szlachetne, jak złoto i srebro.

Więcej
HeroImage-Eschrott
ROZDRABNIARKI ODPOWIEDNIE DO POTRZEB

ROZDRABNIARKI ODPOWIEDNIE DO POTRZEB

Nasze rozdrabniarki do złomu elektrycznego
Image-E-Schrott-1500x700

ROZDRABNIANIE ZŁOMU ELEKTRYCZNEGO

Cechy szczególne i rozwiązania

Co roku na całym świecie wytwarzane jest około 40 milionów ton złomu elektrycznego i elektronicznego, który wymaga utylizacji, a ilość ta ciągle rośnie. Firma UNTHA oferuje wysokowydajne indywidualne rozwiązania do rozdrabniania złomu elektrycznego i perfekcyjnie dopasowane do potrzeb stosowanego systemu recyklingu. Szczególnie wolnoobrotowe rozdrabniarki czterowałowe doskonale nadają się do rozdrabniania złomu elektronicznego. Niska prędkość obrotowa pozwala na niskoemisyjne i ekonomiczne rozdrabnianie płytek drukowanych i zużytych sprzętów. Rozmiar granulatu można tak ustawić, aby zapewnić jak najlepszą separację składników żelaznych od nieżelaznych, a tym samym ich wykorzystanie jako surowiec wtórny. Przygotowany w ten sposób materiał nadaje się idealnie do dalszego recyklingu i instalacji separacyjnych, gdzie wydzielane są metale szlachetne od innych zanieczyszczeń. 

Sposób utylizacji złomu elektrycznego reguluje w Unii Europejskiej dyrektywa WEEE. Generalnie system recyklingu złomu elektronicznego zobowiązuje producenta do przyjmowania swojego zużytego sprzętu i jego prawidłowej utylizacji. Najbardziej ekologiczną formą recyklingu jest ponowne wykorzystanie urządzeń lub jego pojedynczych komponentów. Przetwarzanie zawartych w złomie elektronicznym metali lub tworzyw sztucznych zakłada zastosowanie wydajnej technologii rozdrabniania, która jest w stanie odzyskać to co najlepsze ze złomu elektronicznego.

Materiał wejściowy

Materiał wejściowy

Jakie rodzaje odpadów elektronicznych mogą być rozdrabniane za pomocą rozdrabniarek?
01/04
ZSEiE/Złom elektroniczny

Z rozdrobnionego i przetworzonego złomu elektronicznego w kolejnym etapie procesu technologicznego wysortowywane są różne materiały w celu odzyskania cennych frakcji nadających się do recyklingu. Oferowane przez nas rozdrabniacze wielowałowe tnące zapewniają dokładne rozdrobnienie  przetwarzanie złomu elektronicznego.

RS150-1500x800

Różne obszary zastosowań naszych rozdrabniarek

Złom elektroniczny po rozdrobnieniu kierowany jest do instalacji rozdzielającej różne materiały, która je sortuje i umożliwia odzyskiwanie surowców wtórnych. Oferowane przez nas noże obrotowe zapewniają odpowiednie przetwarzanie złomu elektronicznego na kawałki o odpowiedniej wielkości. 

W przypadku drobnych urządzeń AGD oraz produktów IT, jak dyski twarde, karty pamięci, komputery, napędy CD, procesory, są one przetwarzane w różnych rozdrabniarkach i rozdzielane w różnym stopniu, aby następnie uzyskiwać nadające się do sprzedaży frakcje surowców. 

W zakresie recyklingu chłodziarek nasi klienci ufają naszym niezawodnym rozdrabniarkom. Głównie w przypadku starszych urządzeń, które zawierają środek chłodniczy FCKW, prawidłowy recykling odgrywa bardzo ważną rolę. Chłodziarki rozdrabniane są przez noże obrotowe, które są sprawdzonym wielokrotnie rozwiązaniem - ze względu na swoją wytrzymałość, niewielką prędkość obrotową, niewielkie wymagania i kompaktową budowę. 

Płytki drukowane i wyposażenie komputerów w zależności od typu zawierają znaczne ilości metali szlachetnych. Złomowanie, sortowanie i obróbka chemiczna umożliwiają odzysk cennych metali szlachetnych. Skorzystajcie Państwo z oferowanych przez nas wolnoobrotowych noży obrotowych, które są wytrzymałe, nie powodują znaczniejszych emisji i mogą być stosowane z powodzeniem do recyklingu płytek i obwodów drukowanych.

Inne możliwości zastosowania chętnie zdefiniujemy razem z Państwem.

Pozostałe materiały

Pozostałe materiały

Odkryj pełną gamę dostępnych materiałów
HeroImage-Festplatten
Dysków twardych

Zwykłe skasowanie dysku przed jego utylizacją nie wystarczy, aby uchronić informacje przed dostępem osób trzecich. 100% pewność zapewnia tylko mechaniczne zniszczenie dysku twardego.

Dysków twardych
HeroImage-Industrie-und-Gewerbemüll
Odpadów przemysłowych i rzemieślniczych

Odpady pochodzące z działalności handlowej i przemysłowej są zbierane oddzielnie według poszczególnych składników, a następnie przetwarzane i ponownie wprowadzane do obiegu surowcowego (recykling) lub odzyskiwane do recyklingu termicznego lub do wykorzystania energetycznego (paliwa zastępcze).

Odpadów przemysłowych i rzemieślniczych
Sperrmuell-1500x600
Odpadów wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe zawierają wiele różnych i cennych zasobów, które mogą być odzyskane i ponownie wprowadzone do obiegu surowcowego poprzez dobre przygotowanie materiału i właściwą technologię systemową.

Odpadów wielkogabarytowych
HeroImage-Produktvernichtung
Niszczenia produktów

Profesjonalne niszczenie i recykling odpadów z procesów produkcyjnych odbywa się w bardzo delikatnej dziedzinie niszczenia produktów.

Niszczenia produktów
Zażądać odpowiedniego rozwiązania
made by pixelart - pixelart.at