Materiał

Rozdrabnianie opon i gumy

Każdego roku przybywa na wysypiskach zużytych opon i odpadów gumowych. Nasze systemy
rozdrabniania wytwarzają wióry lub granulaty z najtwardszych opon i odpadów gumowych, zgodnie z wymaganiami klienta. Rozdrabniacz może zostać dostosowany do określonych wymagań – niezależnie od tego, czy uzyskany granulat ma być przeznaczony do pirolizy, hydrolizy czy spalania.

Więcej
HeroImage-Reifen
ROZDRABNIARKI ODPOWIEDNIE DLA TWOICH POTRZEB

ROZDRABNIARKI ODPOWIEDNIE DLA TWOICH POTRZEB

Nasze rozdrabniacze opon i odpadów gumowych
Reifen-1500x600

Rozdrabniacze opon i odpadów gumowych
Cechy szczególne i wyzwania

Odpady gumowe, a w szczególności zużyte opony, stanowią poważny problem na całym świecie. Każdego roku trzeba pozbyć się około miliarda zużytych opon, a ogromna ich ilość trafia na składowiska odpadów. Jest to nie tylko szkodliwe dla środowiska naturalnego, ale również stanowi marnotrawstwo potencjału, który jest w tych oponach.

Poza odzyskiem ciepła ze zużytych opon utylizowanych w cementowniach, z punktu widzenia
ekonomii i ekologii, coraz ważniejsze staje się również wykorzystanie materiałów, z których są wytwarzane.

Częstą przeszkodą przy przetwarzaniu zużytych opon i gumy jest fakt, że ich wielostopniowe
przetwarzanie wymaga dość wysokich kosztów inwestycyjnych. Ponadto produkty odpadowe, takie jak zużyte opony, taśmy przenośnikowe, gumowane łańcuchy lub inne odpady produkcyjne często zawierają substancje obce (takie jak metal), które muszą zostać oddzielone. Powoduje to, że recykling tego typu odpadów jest dość drogi.

XR-Reifen-1500x800

Rozwiązanie

Dzięki naszym maszynom do rozdrabniania zużytych opon i innych odpadów gumowych stworzyliśmy bardzo ekonomiczne rozwiązanie. Z jednej strony, nasze rozdrabniacze są przeznaczone do rozdrabniania jednostopniowego, a z drugiej – zapewniają niski poziom kosztów bieżących.

  • Krótko mówiąc, do rozdrobnienia danego materiału wystarczy jedna maszyna, co znacznie obniża koszty inwestycji.

  • Dzięki wykorzystaniu napędu elektromechanicznego istnieje możliwość obniżenia kosztów eksploatacyjnych nawet o 75% w porównaniu z maszynami napędzanymi silnikiem wysokoprężnym.

Kolejną zaletą jest solidność i wydajność naszych rozdrabniaczy – oba te czynniki są niezbędne do efektywnego i wydajnego pozyskiwania surowców użytkowych z przetwarzanych odpadów.

XR-Reifen2-1500x800

Perfekcyjne maszyny rozdrabniające na miarę potrzeb klienta

W klasie XR oferujemy wysokowydajne rozdrabniacze jednowałowe, które służą do jednostopniowego rozdrabniają zużytych opon do samochodów osobowych i ciężarowych. Maszyny pracują z wydajnością 7 t/godz., a wielkości możliwego do uzyskania granulatu to < 50 mm. Tej wielkości wióry z opon szczególnie dobrze nadają się do odzysku termicznego w cementowniach. Separator magnetyczny zapewnia skuteczne i natychmiastowe oddzielenie drutu żelaznego i osnowy stalowej opon, co ułatwia ich dalszą przeróbkę.

W wyniku dwustopniowej przeróbki uzyskuje się granulat o wielkości < 25 mm. Ponieważ
maszyna ta jest dostępna również jako rozdrabniacz mobilny, może być elastycznie wykorzystywana na miejscu instalacji.

Pozostałe materiały

Pozostałe materiały

Odkryj pełną gamę dostępnych materiałów
Sperrmuell-1500x600
Odpadów wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe zawierają wiele różnych i cennych zasobów, które mogą być odzyskane i ponownie wprowadzone do obiegu surowcowego poprzez dobre przygotowanie materiału i właściwą technologię systemową.

Odpadów wielkogabarytowych
HeroImage-Kunststoffe
Tworzyw sztucznych

Powstałe odpady tworzyw sztucznych mogą być poddane recyklingowi poprzez rozdrabnianie, mycie i późniejsze wytworzenie granulatu, z którego powstaje materiał nadający się do ponownego przetworzenia (do odzysku materiałów lub wykorzystania energetycznego).

Tworzyw sztucznych
HeroImage-Metall
Metalu

Rozdrabnianie metali jest niezbędnym krokiem w procesie recyklingu, niezależnie od tego, czy złom pochodzi z przemysłu metalurgicznego, motoryzacyjnego, elektrycznego czy też z branży zagospodarowania odpadów.

Metalu
HeroImage-Matratzen
Materace

Ze względu na zróżnicowaną strukturę materiału, materace są trudne do rozdrobnienia i/lub recyklingu. Dlaczego zamiast oddać do dalszej utylizacji często wrzucamy je po „prostu do śmieci”? Nasze wydajne rozwiązania w zakresie rozdrabniania zostały zaprojektowane specjalnie do tego ambitnego zadania.

Materace
Zażądać odpowiedniego rozwiązania
made by pixelart - pixelart.at