Materiał

Rozdrabnianie dysków twardych

Z powodu postępu w zakresie cyfryzacji coraz większe znaczenie ma zapisywanie danych na dyskach twardych oraz innych mediach cyfrowych. Zwykłe skasowanie dysku przed jego
utylizacją nie wystarczy, aby uchronić informacje przed dostępem osób trzecich. 100% pewność zapewnia tylko mechaniczne zniszczenie dysku twardego. W tym celu
oferujemy niezawodne rozwiązania w zakresie niszczenia dysków twardych zgodnie
z normą DIN 66399-2.

Więcej
HeroImage-Festplatten
ROZDRABNIARKI ODPOWIEDNIE DO TWOICH WYMAGAŃ

ROZDRABNIARKI ODPOWIEDNIE DO TWOICH WYMAGAŃ

Nasze rozdrabniarki do dysków twardych
Granulat-Festplatten-1500x600

Rozdrabnianie dysków twardych

Idealne rozwiązanie

W zależności od Państwa wymagań skonfigurujemy idealne rozwiązanie do niezawodnego niszczenia dysków twardych. Niszczarka do dysków twardych może zostać też wyposażona w perforowane sito. W ten sposób przy stopniu bezpieczeństwa H-5 nasze niszczarki 4-wałowe osiągają wydajność niszczenia do 150 dysków na godzinę. Po zniszczeniu dysku twardego w rozdrabniaczu nie jest możliwe odzyskanie zapisanych na nim informacji, ale można odzyskać surowce, z jakich został wykonany ten dysk.

4Weller-Festplatten-1500x600

Certyfikowana i elastyczna

Niezależna instytucja certyfikująca DEKRA potwierdza, że nasze przemysłowe rozdrabniarki do dysków twardych spełniają najnowsze wymagania normy bezpieczeństwa DIN 66399-2 (instalacje do niszczenia akt i nośników danych). Dzięki wysokiej elastyczności czterowałowych rozdrabniaczy możliwe jest też niszczenie innych optycznych nośników danych (karty SD, dyski Blu-Ray, pamięci USB itp.) lub akt. W ten sposób można za pomocą jednego rozwiązania przetwarzać kilka strumieni materiałów.

Dzięki różnym i łatwym do wymiany sitom perforowanym nasze maszyny są możliwie najlepiej dostosowane do przyszłych wymagań rynkowych. Kompaktowa budowa rozdrabniacza do dysków twardych pozwala na zainstalowanie w ciężarówce. To zapewnia Państwu mobilność i umożliwia realizację zadań także na miejscu u klienta.

Zobacz, jak niszczyliśmy dyski twarde, napędy optyczne i dyski kompaktowe
Zobacz, jak niszczyliśmy dyski twarde, napędy optyczne i dyski kompaktowe
TN-Festplatten-1280x720

Pozostałe materiały

Pozostałe materiały

Odkryj pełną gamę dostępnych materiałów
HeroImage-Metall
Metalu

Rozdrabnianie metali jest niezbędnym krokiem w procesie recyklingu, niezależnie od tego, czy złom pochodzi z przemysłu metalurgicznego, motoryzacyjnego, elektrycznego czy też z branży zagospodarowania odpadów.

Metalu
HeroImage-Kunststoffe
Tworzyw sztucznych

Powstałe odpady tworzyw sztucznych mogą być poddane recyklingowi poprzez rozdrabnianie, mycie i późniejsze wytworzenie granulatu, z którego powstaje materiał nadający się do ponownego przetworzenia (do odzysku materiałów lub wykorzystania energetycznego).

Tworzyw sztucznych
HeroImage-Eschrott
Złomu elektrycznego

Złom elektroniczny to urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz ich części, które nie nadają się do dalszego użytku.

Złomu elektrycznego
HeroImage-Industrie-und-Gewerbemüll
Odpadów przemysłowych i rzemieślniczych

Odpady pochodzące z działalności handlowej i przemysłowej są zbierane oddzielnie według poszczególnych składników, a następnie przetwarzane i ponownie wprowadzane do obiegu surowcowego (recykling) lub odzyskiwane do recyklingu termicznego lub do wykorzystania energetycznego (paliwa zastępcze).

Odpadów przemysłowych i rzemieślniczych
Zażądać odpowiedniego rozwiązania
made by pixelart - pixelart.at