Materiał

Rozdrabnianie problematycznego materiału

Nasze rozdrabniarki nadają się znakomicie do utylizacji agresywnych chemicznie odpadów szpitalnych oraz innych odpadów niebezpiecznych. Po procesie rozdrabniania materiał
odpadowy można utylizować termicznie lub po sterylizacji usuwać razem z normalnymi odpadami. Rozdrabnianie jest bardzo efektywne, po granulacie nie można poznać, skąd pochodzi materiał wyjściowy.

Więcej
HeroImage-Medizinische-Abfaelle
ROZDRABNIARKI ODPOWIEDNIE DO WYMOGÓW

ROZDRABNIARKI ODPOWIEDNIE DO WYMOGÓW

Nasze rozdrabniarki do odpadów medycznych i niebezpiecznych
Medizinischer-Abfall-1500x600

ROZDRABNIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH I NIEBEZPIECZNYCH

Cechy szczególne

Odpady medyczne i inne odpady niebezpieczne zawierają bardzo różnych składników. Ze względu na zawartość materiałów częściowo zaraźliwych i silnie zabrudzonych wymagają one często specjalnego traktowania. W zależności od rodzaju lub klasyfikacji odpadów muszą być one poddawane specjalnemu przetworzeniu już w szpitalu i muszą być składowane w specjalnych kontenerach lub zbiornikach z tworzywa.

W szczególności w czasach kryzysów, jak na przykład aktualna pandemia COVID-19, także poza szpitalami i gabinetami lekarskimi następuje wzrost ilości odpadów niebezpiecznych. Na przykład w punktach testowania i laboratoriach występuje spora liczba medycznych odpadów, które wymagają bezpiecznej i przede wszystkim niezawodnej utylizacji.

Gefaehrlicher-Abfall-1500x800

Rozwiązanie

Oprócz typowych odpadów szpitalnych występuje jeszcze wiele innych niebezpiecznych rodzajów odpadów, które muszą zostać efektywnie i bezpiecznie zniszczone. Mogą to być na przykład odpady warsztatowe lub zużyte filtry oleju. Podczas utylizacji niebezpiecznych odpadów nasze rozdrabniacze zapewniają bezpieczne niszczenie wszystkich skażonych materiałów.

Nasze czterowałowe rozdrabniarki sprawdziły się wielokrotnie podczas rozdrabniania medycznych i niebezpiecznych odpadów. Nasi klienci doceniają przede wszystkim wysoką niezawodność pracy oraz niskoemisyjność naszych maszyn, co z kolei przekłada się na ochronę środowiska. Po sterylizacji rozdrobniony materiał może być wykorzystany jako paliwo alternatywne lub utylizowany razem ze zwykłymi odpadami.

Pozostałe materiały

Pozostałe materiały

Odkryj pełną gamę dostępnych materiałów
HeroImage-Reifen
Opon i odpadów gumowych

Odpady gumowe, a w szczególności zużyte opony, stanowią poważny problem na całym świecie. Każdego roku trzeba pozbyć się około miliarda zużytych opon, a ogromna ich ilość trafia na składowiska odpadów.

Opon i odpadów gumowych
HeroImage-Industrie-und-Gewerbemüll
Odpadów przemysłowych i rzemieślniczych

Odpady pochodzące z działalności handlowej i przemysłowej są zbierane oddzielnie według poszczególnych składników, a następnie przetwarzane i ponownie wprowadzane do obiegu surowcowego (recykling) lub odzyskiwane do recyklingu termicznego lub do wykorzystania energetycznego (paliwa zastępcze).

Odpadów przemysłowych i rzemieślniczych
HeroImage-Produktvernichtung
Niszczenia produktów

Profesjonalne niszczenie i recykling odpadów z procesów produkcyjnych odbywa się w bardzo delikatnej dziedzinie niszczenia produktów.

Niszczenia produktów
HeroImage-Pulper
Warkoczy z pulpera

Występuje ona przy produkcja papieru, a dokładniej podczas recyklingu makulatury. Ta miazga składa się z najczęściej w połowie z metalu, co sprawia, że jej przetwarzanie jest wyjątkowo trudne i wymagające.

Warkoczy z pulpera
Zażądać odpowiedniego rozwiązania
made by pixelart - pixelart.at