Materiał

Rozdrabnianie drewna poużytkowego

Drewno poużytkowe to występujący w dużych ilościach cenny surowiec, który, w zależności od jakości, nadaje się do ponownego zastosowania jako materiał lub jako paliwo. Rosnące koszty utylizacji i wzrost świadomości ekologicznej zwiększają znaczenie recyklingu drewna
poużytkowego. Nasze rozdrabniacze (rębaki) są idealnie przygotowane do jego
przetwarzania.

Więcej
HeroImage-Altholz
ROZDRABNIARKI ODPOWIEDNIE DO TWOICH POTRZEB

ROZDRABNIARKI ODPOWIEDNIE DO TWOICH POTRZEB

Nasze rozdrabniarki do drewna poużytkowego
Materiał wejściowy

Materiał wejściowy

Jakie rodzaje drewna poużytkowego mogą być rozdrabniane za pomocą naszych rozdrabniarek?
01/05
Drewno rozbiórkowe

Drewno rozbiórkowe to wszystkie rodzaje drewna z wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego budynków, drewno konstrukcyjne i pozostałe zmieszane odpady drewniane. Nasza innowacyjna seria rozdrabniczy XR idealnie nadaje się do rozdrabniania odpadów drewnianych i drewna rozbiórkowego. 

Image Hackschnitzel-1500x600

ROZDRABNIANIE DREWNA POUŻYTKOWEGO

Cechy szczególne

Generalnie pod pojęciem drewna poużytkowego kryje się każde drewno i materiały drewniane, które osiągnęły swoją żywotność i tym samym stały się odpadami. Dzięki przetwarzaniu drewna poużytkowego możliwe jest uzasadnione ekonomicznie i ekologicznie ponowne wykorzystanie tego typu odpadów. Podczas przetwarzania drewna poużytkowego jest ono rozdrabniane i oddzielane od innych materiałów, głównie od metalu. Powstałe w ten sposób zrębki mogą, w zależności od klasyfikacji, zostać użyte jako materiał lub paliwo.

W przypadku wykorzystania go jako materiał rozdrobnione drewno jest stosowane jako surowiec do produkcji płyt wiórowych lub innych materiałów drewnianych. Podczas przetwarzania termicznego zrębki drewniane są wykorzystywane jako paliwo w instalacjach na biomasę lub elektrociepłowniach.

XR-Altholz-1500x800

Rozwiązanie

Do przetwarzania drewna poużytkowego klas A1 do A4 oferujemy innowacyjne i ekonomiczne rozdrabniarki 1-stopniowe. Opcjonalny separator magnetyczny zapewnia oddzielanie zanieczyszczeń natychmiast po rozdrobnieniu drewna. Niskie koszty eksploatacji, niezwykle niska granulacja i niezawodna odporność na materiały obce przy jednoczesnej wysokiej wydajności to tylko niektóre z czynników sukcesu, które stawiają maszyny UNTHA ponad innymi.

Nasze niezawodne rozdrabniacza do przetwarzania drewna poużytkowego oferują .przepustowość aż do 40 t/h < 100 mm. Nasz specjalny pakiet do drewna poużytkowego składający się z specjalnych 4-krotnie używalnych obracanych płyt tnących oraz sit perforowanych z rozdrabniaczami wiórów gwarantuje wysoką trwałość i wyjątkowo jednolity granulat. Dodatkowo system szybkiej wymiany sit ułatwia wymianę sita perforowanego podczas zmiany partii materiału. Rozdrabniarki dostępne są w wersji stacjonarnej lub mobilnej. Nasze rozdrabniarki są przyjazne dla pracowników i środowiska dzięki niskiej emisji pyłów i hałasu.

Pozostałe materiały

Pozostałe materiały

Odkryj pełną gamę dostępnych materiałów
HeroImage-Papier
Papieru i kartonu

Za pomocą naszych rozdrabniarek możliwe jest rozdrabnianie makulatury, kartonów i całych rolek papieru i tym samym ich recykling.

Papieru i kartonu
HeroImage-Pulper
Warkoczy z pulpera

Występuje ona przy produkcja papieru, a dokładniej podczas recyklingu makulatury. Ta miazga składa się z najczęściej w połowie z metalu, co sprawia, że jej przetwarzanie jest wyjątkowo trudne i wymagające.

Warkoczy z pulpera
HeroImage-Paletten
Palet

Palety i opakowania z drewna to nieodłączny element transportu i magazynowania towarów układanych w stosy oraz ciężkich i wymagających ochrony przedmiotów.

Palet
HeroImage-Industrie-und-Gewerbemüll
Odpadów przemysłowych i rzemieślniczych

Odpady pochodzące z działalności handlowej i przemysłowej są zbierane oddzielnie według poszczególnych składników, a następnie przetwarzane i ponownie wprowadzane do obiegu surowcowego (recykling) lub odzyskiwane do recyklingu termicznego lub do wykorzystania energetycznego (paliwa zastępcze).

Odpadów przemysłowych i rzemieślniczych
Zażądać odpowiedniego rozwiązania
made by pixelart - pixelart.at