Materiał

Rozdrabnianie odpadów domowych

W 2019 w Niemczech powstało prawie 40 milionów odpadów domowych. Odpady domowe są zbierane i doprowadzane między innymi do mechaniczno-biologicznej obróbki w odpowiednich instalacjach. Nasze niezawodne i wyjątkowo energooszczędne rozdrabniarki do odpadów są idealnie przystosowane do przetwarzania najprzeróżniejszych materiałów.

Więcej
HeroImage-Hausmuell
ROZDRABNIARKI ODPOWIEDNIE DO POTRZEB

ROZDRABNIARKI ODPOWIEDNIE DO POTRZEB

Nasze rozdrabniarki do odpadów domowych
Hausmuell-1500x600

ROZDRABNIANIE ODPADÓW DOMOWYCH

Cechy szczególne i wyzwania

Co roku na głowę mieszkańca Niemiec przypada ok. 460 do 490 kg odpadów. Część tych odpadów nie może zostać ponownie użyta jako paliwo zastępcze ani nie nadaje się do odzysku surowców. Te odpady są składowane na wysypiskach śmieci przy zachowaniu surowych norm (bez wnikania szkodliwych substancji do gruntu). Dla środowiska naturalnego jest to najgorszy sposób utylizacji odpadów.

Celem jest jednak maksymalizacja efektywności przetwarzania odpadów domowych (zaliczają się do nich także podobne odpady rzemieślnicze). Istnieją dwa różne techniczne sposoby prawidłowego przetwarzania tego typu odpadów.

Muellverbrennungsanlage-1500x600

MBA i przetwarzanie termiczne

Z powodu różnego składu odpadów domowych (resztki, odpady biologiczne itp.) z jednej strony odbywa się tak zwane przetwarzanie mechaniczno-biologiczne (MBA).

Na początku tej obróbki za pomocą urządzeń przeładunkowych usuwane są duże ciała obce i zanieczyszczenia. Następnie odpady w opakowaniach są rozrywane i wstępnie rozdrabniane za pomocą rozdrabniacza (lub otwieracza do worków). Proces ten gwarantuje, że wszystkie materiały zostaną otwarte, a także, że kawałki będą miały odpowiednią wielkość. Następnie drobiny (minerały takie jak piasek i kamienie) są odcedzane przez perforowane sita.

Metale są usuwane ze strumienia materiału za pomocą separatora metali. Wszystkie metale nieżelazne są usuwane za pomocą separatora wiroprądowego. Różne cenne surowce, takie jak papier, karton, szkło i plastik są sortowane, zbierane i ponownie wprowadzane do obiegu surowcowego.

Frakcja wysokoenergetyczna jest w trakcie dalszego rozdrabniania przetwarzana na paliwo zastępcze. Części organiczne są za pomocą obróbki biologicznej przetwarzane na biogaz lub kompost.

Na kolejnym etapie odpady domowe są spalane w spalarniach śmieci. Powstające podczas ich spalania ciepło jest wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej oraz jako ciepło przesyłane na odległość.

XR-Hausmuell-1500x800

Rozwiązanie

Nasze jednowałowe rozdrabniacza idealnie nadają się do przetwarzania odpadów. Dzięki solidnej budowie są zabezpieczone przed zakłóceniami i tym samym nie wymagają konserwacji. Nasze wydajne rozdrabniarki wytwarzają wyjątkowo jednolity i wolny od zanieczyszczeń granulat wysokiej jakości. 

Niszczarki klasy XR są stosowane w wielu instalacjach do przetwarzania paliw zastępczych i mogą być używane jako rozdrabniarki wstępne lub jako rozdrabniarki jednostopniowe.

Pozostałe materiały

Pozostałe materiały

Odkryj pełną gamę dostępnych materiałów
HeroImage-Metall
Metalu

Rozdrabnianie metali jest niezbędnym krokiem w procesie recyklingu, niezależnie od tego, czy złom pochodzi z przemysłu metalurgicznego, motoryzacyjnego, elektrycznego czy też z branży zagospodarowania odpadów.

Metalu
HeroImage-Kunststoffe
Tworzyw sztucznych

Powstałe odpady tworzyw sztucznych mogą być poddane recyklingowi poprzez rozdrabnianie, mycie i późniejsze wytworzenie granulatu, z którego powstaje materiał nadający się do ponownego przetworzenia (do odzysku materiałów lub wykorzystania energetycznego).

Tworzyw sztucznych
Sperrmuell-1500x600
Odpadów wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe zawierają wiele różnych i cennych zasobów, które mogą być odzyskane i ponownie wprowadzone do obiegu surowcowego poprzez dobre przygotowanie materiału i właściwą technologię systemową.

Odpadów wielkogabarytowych
HeroImage-Matratzen
Materace

Ze względu na zróżnicowaną strukturę materiału, materace są trudne do rozdrobnienia i/lub recyklingu. Dlaczego zamiast oddać do dalszej utylizacji często wrzucamy je po „prostu do śmieci”? Nasze wydajne rozwiązania w zakresie rozdrabniania zostały zaprojektowane specjalnie do tego ambitnego zadania.

Materace
Zażądać odpowiedniego rozwiązania
made by pixelart - pixelart.at