UNTHA XR3000RC: jeden system tnący, wiele obszarów zastosowania

Firma Breitsamer Entsorgung & Recycling GmbH wykorzystuje rozdrabniacze UNTHA do przetwarzania odpadów na paliwa alternatywne dla przemysłu cementowego i ciepłowni, a także na materiały recyklingowe. W zakładzie w Monachium rozdrabniacz UNTHA XR3000RC jest używany w wersji mobil-e i stacjonarnej. Dzięki unikalnemu systemowi tnącemu RC rozdrabniacze te rozdrabniają materiały różnego rodzaju, takie jak odpady drzewne, odpady wielkogabarytowe i zmieszane odpady budowlane.

Więcej
UNTHA PR Breitsamer Bild 1 Print

Usługi firmy Breitsamer Entsorgung & Recycling GmbH obejmują m.in. doradztwo w zakresie utylizacji, produkcję paliw alternatywnych, przetwarzanie odpadów drzewnych oraz utylizację odpadów niebezpiecznych. Celem jest przetworzenie 100 procent zasobów zawartych w odpadach. W ten sposób firma wnosi cenny wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym i ochronę zasobów. Firma Breitsamer jest w tym wspierana przez rozdrabniacze UNTHA: są one energooszczędne, niezawodne i odpowiednie do przetwarzania trudnych materiałów.

Recykling i produkcja RDF

Co roku Breitsamer przetwarza około 200 000 ton odpadów przemysłowych, gruzu budowlanego i surowców wtórnych. Odpady wielkogabarytowe, resztki drewniane i zmieszane odpady budowlane są rozdrabniane na miejscu za pomocą maszyn UNTHA. Odpady drzewne są przetwarzane w procesie recyklingu na płyty wiórowe do produkcji mebli lub wykorzystywane termicznie w elektrowniach na biomasę. Odpady wielkogabarytowe i zmieszane odpady budowlane są przetwarzane na paliwa alternatywne (RDF) i wykorzystywane termicznie na przykład w cementowniach.

XR3000RC: uniwersalne zastosowanie

Przy wyborze nowych rozdrabniaczy firma Breitsamer przywiązywała dużą wagę do takich kryteriów, jak 1-stopniowy proces rozdrabniania, jednorodny materiał wyjściowy o niewielkiej ilości elementów o nadmiernej długości i wysoka efektywność energetyczna. Przed podjęciem decyzji i zakupem firma mogła poddać UNTHA XR kompleksowemu testowi: „Firma UNTHA udostępniła nam rozdrabniacz XR3000RC do długookresowego testu. W tym czasie mogliśmy dokładnie przetestować rozdrabniacz z różnymi materiałami i perforowanymi sitami. Testy wykazały, że model XR z systemem tnącym RC spełnia wszystkie nasze oczekiwania”, mówi Thomas Breitsamer, dyrektor techniczny Breitsamer Entsorgung & Recycling GmbH.

Rozdrabniacz UNTHA XR3000RC jest szczególnie wydajny i doskonale nadaje się do przetwarzania trudnych materiałów odpadowych. System tnący RC został specjalnie opracowany do rozdrabniania różnych materiałów, takich jak odpady komercyjne, przemysłowe i wielkogabarytowe, drewno odpadowe , palety, a także odpady produkcyjne i z tworzyw sztucznych. Ponadto idealnie nadaje się on do dużych przepustowości do 70 ton na godzinę. Unikalny kształt zębów zapewnia energiczne pobieranie materiału. Rotor rozdrabniacza XR3000RC pracuje z niską prędkością obrotową, dzięki czemu rozdrabniacz jest niewrażliwy na zanieczyszczenia. Decydującą rolę odegrała ponadto efektywność energetyczna. Dzięki chłodzonym wodą silnikom synchronicznym – UNTHA Eco Power Drive – rozdrabniacz XR3000RC pracuje do 75% oszczędniej niż porównywalne rozdrabniacze z silnikami wysokoprężnymi. W zależności od materiału i celu dalszego przetwarzania rozdrabniacz ten może być wyposażony sita o różnej perforacji. . Umożliwia to rozdrabnianie podawanego materiału do wielkości frakcji od 100 do 300 mm. Rozdrabniacz XR3000RC mobil-e może być łatwo przemieszczany na terenie firmy dzięki elektrycznie sterowanemu podwoziu gąsienicowemu, a w razie potrzeby może również wjeżdżać do pomieszczeń warsztatu.

Prezentacje na żywo i długookresowe testy

„Dzięki naszym prezentacjom na żywo dajemy zainteresowanym stronom możliwość kompleksowego przetestowania naszych rozdrabniaczy. Podczas próbnej eksploatacji służymy radą i w razie potrzeby możemy dokonać adaptacji rozdrabniacza. W ten sposób znajdujemy odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich naszych klientów i dajemy im pewność, że dokonali najlepszego wyboru”, wyjaśnia Daniel Wresnik, Team Leader XR Sales & Demonstrations DACH Region.

Przed terminem prezentacji lub próbną eksploatacją określane są potrzeby i wymagania klienta. Na tej podstawie dobierane jest dla klienta odpowiednie rozwiązanie w zakresie rozdrabniania. Rozdrabniacz jest następnie transportowany do klienta, gdzie może być testowany przez określony wcześniej czas – z różnymi materiałami, perforowanymi sitami i ustawieniami. W ten sposób zainteresowane strony mogą w pełni przekonać się o efektywności i wydajności rozdrabniaczy UNTHA.

Zdjęcia do pobrania (przedruk do celów prasowych zwolniony z honorarium, źródło zdjęć: UNTHA shredding technology GmbH): https://untha.canto.de/b/KGD55

Zdjęcie 1+2: Wszechstronne zastosowanie: UNTHA XR3000RC rozdrabnia m.in. odpady drzewne, odpady wielkogabarytowe i zmieszane odpady budowlane w Breitsamer Entsorgung & Recycling GmbH

Zdjęcie 3+4: Breitsamer Entsorgung & Recycling GmbH rozdrabnia za pomocą XR3000RC odpady drzewne, które następnie służą jako RDF lub są przetwarzane na płyty wiórowe

made by pixelart - pixelart.at