UNTHA opracowuje inteligentne narzędzia do monitorowania rozdrabniaczy

UNTHA GENIUS jest „Your shredders brain“

Dzięki rozwiązaniu UNTHA GENIUS, firma UNTHA daje swoim klientom innowacyjne narzędzie do bieżącego monitorowania stanu rozdrabniacza. Ten inteligentny system monitorowania, wykorzystując niezawodną technologię czujników, w czasie rzeczywistym przetwarza wszystkie dane, alarmuje użytkowników o ewentualnych nieprawidłowościach i wysyła dane ułatwiające podjęcie odpowiedniej decyzji bezpośrednio na smartfon, tablet lub komputer użytkownika. Jak to jest możliwe? Wiedza to władza!

Więcej
PR-GENIUS-Hero

Dla operatorów, możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym wszystkich danych operacyjnych i technologicznych eksploatowanego rozdrabniacza jest niewątpliwą zaletą. Dane z bazy danych UNTHA GENIUS – „mózgu” maszyny – są w pełni przejrzyste, zapewniają wysoką dyspozycyjność instalacji i umożliwiają korygowanie odchyleń, zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów. UNTHA GENIUS umożliwia agregowanie wszystkich zarejestrowanych przez czujniki danych maszyny oraz ich przetwarzane i wizualizację na tablicy rozdzielczej w portalu klienta „MyUNTHA”. Oznacza to, że użytkownicy mają możliwość monitorowania i analizy ponad 100 strumieni danych operacyjnych i technologicznych bezpośrednio zza swojego biurka. Poniżej opisano najważniejsze cechy UNTHA GENIUS:

Monitorowanie stanu maszyny

Nieplanowane przestoje i kosztowne przerwy w produkcji są uciążliwe, czasochłonne i kosztowne. Funkcja monitorowania stanu maszyny zapewnia możliwość automatycznej kontroli danych istotnych dla realizowanego procesu technologicznego. Wszelkie odchylenia i nieprawidłowości są natychmiast rozpoznawane, co umożliwia operatorowi szybkie podjęcie właściwej interwencji. 

Alerty i komunikaty o zdarzeniach pojawiają się bezpośrednio na urządzeniu końcowym użytkownika w postaci wyskakujących okienek. Daje to operatorowi maszyny możliwość podjęcia natychmiastowych działań w celu rozwiązania występujących problemów, co pozwala zapobiegać przestojom lub minimalizować czas ich trwania. Przynosi to niewątpliwe korzyści dla operatorów rozdrabniaczy UNTHA!

Predykcyjne utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu oparte na faktycznym stanie urządzenia zamiast konserwacji reaktywnej jest kluczem do optymalizacji harmonogramów konserwacji i napraw. UNTHA GENIUS powiadamia użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie zbliżających się czynności serwisowych. Zapewnia to możliwość odpowiednio wczesnego zamówienia części zamiennych z długimi terminami realizacji, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum poziomu stanu zapasów własnych, co zapewnia użytkownikom realne oszczędności finansowe.   

Analiza i dane do celów statystycznych

Czujniki monitorują nie tylko aktualny stan maszyny, ale również krytyczne dla procesu komponenty i ważne materiały eksploatacyjne. Na przykład, analiza stanu płynów pomaga UNTHA GENIUS określić ich aktualny poziom oraz jakość i temperaturę cieczy takich jak olej hydrauliczny czy chłodziwo. Inteligentny system monitorowania stanu maszyny dostarcza szczegółowych danych na temat temperatury wody chłodzącej, temperatury silnika, temperatury oleju, energii elektrycznej, pomiarów energii i sprawności, kosztów energii, stopnia sprawności każdego agregatu, jakości sieci, rzeczywistej mocy maszyny, a także generuje automatyczne alarmy w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości progowych. Dane te są rejestrowane i mogą być w każdej chwili wykorzystane do celów analitycznych i statystycznych. Oznacza to, że zarówno sama maszyna, jak i cała instalacja mogą być dostosowane do różnych surowców, przy jednoczesnym zapewnieniu optymalizacji wydajności rozdrabniacza.

UNTHA GENIUS – niezależnie od wymagań

W zależności od specyficznych wymagań użytkowników, do wyboru jest kilka pakietów UNTHA GENIUS – Starter, Advanced i Enterprise. Mogą one być dostosowywane do indywidualnych potrzeb i wymagań analitycznych danego przedsiębiorstwa. Niezależnie od potrzeb naszych klientów, mamy do dyspozycji pakiet UNTHA GENIUS, który spełni określone wymagania.  System monitorowania stanu maszyny jest gotowy do użycia już po pierwszej rejestracji na naszym portalu klienta „MYUNTHA”. Od 50 lat UNTHA jest synonimem niezawodności w technologii rozdrabniania. W samą porę, aby godnie uczcić jubileusz UNTHA, firma z siedzibą w Kuchl bei Salzburg zaoferowała UNTHA GENIUS – rozwiązanie, które stanowi doskonałe połączenie niezawodności symbolizowanej przez naszą markę o wieloletniej tradycji z wyjątkową innowacyjnością.

Więcej informacji
Więcej informacji
made by pixelart - pixelart.at