Warsztaty Regens Wagner w Dillingen pracują z rozdrabniaczem RS40 firmy UNTHA Deutschland

Niszczenie dokumentów z UNTHA w Fundacji Regens Wagner

Fundacja Regens Wagner postawiła sobie za cel wspieranie osób niepełnosprawnych i zapewnienie im sensownego zatrudnienia. W warsztatach Regens Wagner w Dillingen nad Dunajem dostępnych jest 25 różnych obszarów pracy – w tym dział niszczenia dokumentów. Przy pomocy rozdrabniacza RS40 firmy UNTHA Deutschland pracownicy przetwarzają rocznie około 220 ton dokumentów zgodnie z RODO.

Więcej
PR-Regens-Wagner-Hero

W 1847 roku kamień węgielny pod Fundację Regens Wagner położyli siostra Maria Theresia Haselmayr i Regens Johann Evangelist Wagner. Dziś w południowych Niemczech i na Węgrzech istnieje ponad 50 placówek Fundacji. Idea powstania warsztatów Regens Wagner była następująca: „Kto daje nam pracę, daje nam chleb”. Celem jest otwarcie nowych perspektyw na życie osobom niepełnosprawnym i znalezienie im sensownych zadań, które odpowiadają ich umiejętnościom i zainteresowaniom. Dają one ludziom podstawy zapewniające im bezpieczeństwo, gdzie mogą poznać innych ludzi i rozwijać swoje umiejętności.

Różnorodne obszary pracy w Regens Wagner Dillingen

„W warsztatach Regens Wagner w centrum uwagi jest zawsze człowiek i staramy się znaleźć dla każdego odpowiednie zadanie – zgodnie z jego umiejętnościami i zainteresowaniami. W wielu przypadkach tworzymy nowe obszary pracy i dostosowujemy je indywidualnie do danych osób”, mówi Uwe Runnwerth, kierownik warsztatów Regens Wagner w Dillingen. W zakładzie w Dillingen jest 25 obszarów pracy: w tym takie działy jak pralnia i pielęgnacja krajobrazu, obróbka metalu, drukarnia, wyspa książek i niszczenie dokumentów. Dokumenty, które są tam niszczone, pochodzą m.in. z firm, gabinetów lekarskich, banków, kancelarii adwokackich i instytucji gminnych. Od 2014 roku dział ten posiada certyfikat zakładu specjalistycznego zgodnie z normą DIN-66399 w zakresie niszczenia dokumentów i nośników danych. Gwarantuje to klientom, że ich dokumenty są niezawodnie i bezpowrotnie niszczone zgodnie z RODO.

Niszczenie dokumentów odbywa się w osobnym budynku, w związku z czym dostarczone dokumenty są przetwarzane w bezpiecznym miejscu. Budynek jest podzielony na pomieszczenie przygotowawcze i pomieszczenie do rozdrabniania. Celem niszczenia dokumentów w Dillingen jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym sensownej pracy. Dostarczone dokumenty są przygotowywane dla rozdrabniacza przez dwunastu pracowników pod nadzorem dwóch pracowników pedagogicznych. Ten proces przygotowania został podzielony na poszczególne etapy pracy, odpowiadające talentom i możliwościom pracowników: wyjmowanie dokumentów z kontenerów, oddzielanie surowców wtórnych (papieru, tworzywa sztucznego, części metalowych), wyjmowanie dokumentów z segregatorów, kontrola papieru i umieszczanie go na przenośniku taśmowym. Tylko czysty papier przechodzi do rozdrabniania w UNTHA RS40. Powstałe w ten sposób ścinki papieru trafiają do kontenera, są odbierane przez firmę zajmującą się recyklingiem, prasowane w bele, a następnie dostarczane do papierni, które z kolei produkują z nich nowy papier. Proces ten oszczędza zasoby i przyczynia się do większego zrównoważonego rozwoju.

Certyfikowane niszczenie dokumentów z UNTHA RS40

Wymagania warsztatów Regens Wagner w Dillingen wobec nowego rozdrabniacza obejmowały m.in.: przepustowość co najmniej 300 kilogramów na godzinę, rozdrabnianie zgodnie z poziomem bezpieczeństwa P3, niewrażliwość na zanieczyszczenia i niezawodną dostępność. Ponadto musiała istnieć możliwość zintegrowania nowego rozdrabniacza z istniejącymi pomieszczeniami i techniką przenośników. „UNTHA przekonała nas na całej linii. Pracownicy UNTHA Deutschland udzielili nam kompetentnych porad i doskonale zintegrowali polecany rozdrabniacz z naszymi istniejącymi urządzeniami peryferyjnymi”, wyjaśnia Thomas Haselmeier, kierownik działu niszczenia dokumentów w warsztatach Regens Wagner w Dillingen.

RS40 firmy UNTHA wyróżnia się przede wszystkim wysoką dostępnością i bezpieczeństwem procesu. 4-wałowy rozdrabniacz zapewnia wydajne i równomierne rozdrabnianie, nie powodując przy tym prawie żadnej emisji hałasu i pyłu. Za pomocą tego rozdrabniacza można rozdrabniać papier zgodnie z poziomami bezpieczeństwa od P-1 do P-4. „Rozdrabniacz RS40 firmy UNTHA spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Pracuje bezawaryjnie, przekonuje wysoką przepustowością i równomiernym wyrzutem rozdrobnionego materiału.
Jesteśmy w pełni zadowoleni i możemy w 100 procentach polecić firmę UNTHA i RS40”, podsumowuje Thomas Haselmeier.

Targi warsztatowe w Norymberdze

Fundacja Regens Wagner dowiedziała się o firmie UNTHA na targach warsztatowych w Norymberdze. Tegoroczne targi odbędą się w dniach od 19.04. do 22.04.2023 r. Zespół UNTHA Deutschland będzie reprezentowany w hali 12 / stoisko 230 i będzie udzielał zainteresowanym szczegółowych porad na temat niszczenia dokumentów i danych, rozdrabniaczy UNTHA i obszarów ich zastosowania.

O Fundacji Regens Wagner

Zakład Regens Wagner-Werk został założony w Dillingen w połowie XIX wieku przez kierownika seminarium duchownego w Dillingen, Regensa Johanna Evangelista Wagnera, we współpracy z przełożoną generalną sióstr franciszkanek z Dillingen, s. Marią Teresą Haselmayr. Obecnie Regens Wagner oferuje różne świadczenia i usługi dla osób niepełnosprawnych w 14 regionalnych centrach w ponad 50 zakładach w Bawarii, jak również w placówce na Węgrzech w następujących dziedzinach: edukacja/szkolenia, praca/zatrudnienie, mieszkania, doradztwo, usługi ambulatoryjne i mobilne. Aktualnie Fundacja i jej 7500 pracowników opiekuje się i wspiera ponad 9300 osób z różnymi niepełnosprawnościami – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. W centrum uwagi Fundacji Regens Wagner i wszystkich jej pracowników znajdują się kompetencje i jakość zawodowa, człowieczeństwo i duchowość. Każdy człowiek jest uznawany za niezależną osobę i członka społeczeństwa.

Zdjęcia (przedruk do celów prasowych zwolniony z honorarium, źródło zdjęć: UNTHA shredding technology GmbH)

Zdjęcie 1: (od. l.) Thomas Haselmeier, kierownik działu niszczenia dokumentów w Regens Wagner, i Uwe Runnwerth, kierownik warsztatów Regens Wagner w Dillingen nad Dunajem.

Zdjęcie 2 i 3: Za pomocą RS40 firmy UNTHA w Dillingen rocznie niszczonych jest 220 ton akt i dokumentów.

Zdjęcie 4: Dokumenty są rozdrabniane w Regens Wagner Dillingen do wielkości cząstek 320 mm² za pomocą rozdrabniacza RS40 firmy UNTHA zgodnie z poziomem bezpieczeństwa P3.

Pobierz
Pobierz
made by pixelart - pixelart.at