Zuser Ressourcenmanagement stawia na innowacyjne technologie w celu ograniczenia emisji CO2

Zrównoważone rozwiązania: Zuser inwestuje w niszczarki UNTHA

Ochrona środowiska i redukcja emisji CO2 to kluczowe kwestie dla Grupy Zuser. W zakładzie Zuser Ressourcenmanagement GmbH w Peggau w Styrii dokonano szeroko zakrojonych inwestycji, aby uczynić działania firmy jeszcze bardziej zrównoważe: wielkoskalowe systemy fotowoltaiczne, e-mobilność i energooszczędna technologia rozdrabniania. Zuser wykorzystuje rozdrabniacze UNTHA do produkcji wysokiej jakości paliw zastępczych, których wykorzystanie pozwala oszczędzać paliwa kopalne.

Więcej
PR-Zuser-Hero

Zuser Ressourcenmanagement GmbH produkuje rocznie ponad 100 000 ton paliw zastępczych (RDF) o wysokiej zawartości energii i stopniu czystości. Przetwarzane materiały obejmują odpady handlowe, lekkie opakowania, zużyte opony i gumę. Kolejnym celem jest recykling materiałów. Firma sortuje wysokiej jakości tworzywa sztuczne, takie jak PET i folie, a także metale żelazne i nieżelazne z odpadów i zapewnia ich powrót do obiegu materiałowego. Odpady są przetwarzane za pomocą dwóch rozdrabniaczy: "Rozdrabniacze UNTHA XR3000RC mobil-e i XR3000C mobil-e są energooszczędne, zapewniają wysoką przepustowość i jednorodny materiał źródłowy. Mogą być używane elastycznie: dzięki różnym perforowanym sitom i listwom sitowym nadają się do rozdrabniania materiałów wielu typów. Dzięki elektrycznemu podwoziu gąsienicowemu rozdrabniacze mogą dowolnie zmieniać miejsce pracy i podłączać się za pomocą jednej wtyczki" - mówi o dwóch rozdrabniaczach UNTHA André Riemer, dyrektor ds. technologii przetwarzania w Zuser Ressourcenmanagement GmbH.

Wydajna technologia rozdrabniania

Zuser Ressourcenmanagement od lat polega na firmie UNTHA. Kryteria wyboru najnowszych rozdrabniaczy dla zakładu w Peggau obejmowały: efektywność energetyczną, napęd elektryczny, wysoką przepustowość i jednorodny materiał źródłowy. Przetwarzane są materiały takie jak lekkie opakowania i odpady handlowe, a także zużyte opony i guma. Seria modeli XR firmy UNTHA idealnie nadaje się do tych zastosowań: rozdrabniacze jednowałowe o szczególnie wysokiej przepustowości i ekonomicznym napędzie. Niskoobrotowy napęd UNTHA Eco Power Drive zużywa do 75% mniej energii niż porównywalne rozdrabniacze z silnikiem wysokoprężnym. Separator magnetyczny nad przenośnikiem wyładowczym sortuje metale, które są następnie poddawane recyklingowi. Dzięki elektrycznie napędzanemu podwoziu gąsienicowemu rozdrabniacz może być również używany w innych lokalizacjach na terenie firmy, zapewniając w ten sposób 100-procentową dostępność systemu. Stosowane zespoły tnące i perforowane sita/pręty różnią się w zależności od materiału i celu recyklingu:

RC system cięcia (Ripper-Cutter):

  • Zgrubne rozdrabnianie różnych materiałów, takich jak odpady handlowe i lekkie opakowania.

  • Specjalny kształt zębów zapewnia optymalne podawanie materiału. Eliminuje to potrzebę stosowania dodatkowego systemu dociskowego, a komora tnąca jest większa, co umożliwia uzyskanie wyższej przepustowości (do 70 t/h).

  • W zależności od zastosowanego sita perforowanego możliwe jest uzyskanie frakcji o wielkości od 90 do 300 mm.

C system cięcia (Cutter):

  • Idealny do jednostopniowego przetwarzania trudnych materiałów, takich jak zużyte opony i guma, do wielkości frakcji od 45 do 130 mm - w zależności od zastosowanego sita perforowanego.

  • Do czterech rzędów noży zapewnia wysoką przepustowość.

  • Płyty tnące są odwracalne i mogą być ponownie użyte do czterech razy.

Zdjęcia do pobrania (przedruk bezpłatny do celów prasowych, prawo własności: UNTHA shredding technology GmbH): https://untha.canto.de/b/O1AQ3

Zdjęcie 1-3: UNTHA XR3000RC mobil-e rozdrabnia około 18 ton lekkich opakowań i odpadów komercyjnych na godzinę w Zuser Ressourcenmanagement.

Zdjęcie 4: Rozdrabnianie opon za pomocą rozdrabniacza UNTHA XR3000C mobil-e: do 10 ton materiału na godzinę

made by pixelart - pixelart.at