Mobilny rozdrabniacz zmienia działalność firmy Crapper & Sons w zakresie przetwarzania biomasy

Firma Crapper & Sons, od wielu lat zajmująca się gospodarowaniem odpadami, powiększyła
ostatnio swoje zasoby, inwestując w nowy system rozdrabniania, który przekształca odpady
drewniane na paliwo z biomasy.

Więcej
PR-Crapper-and-Son-Hero

Ta rodzinna firma założony ponad 60 lat temu jako kamieniołom posiada obecnie składowisko odpadów w Wiltshire, jednak 30 akrów jego obszaru jest przeznaczone na odzyskiwanie możliwie jak największej ilości „odpadów”. Firma Crapper & Sons poprzednio przetwarzała drewno w swojej siedzibie w Wootton Bassett za pomocą jednego rozdrabniacza szybkoobrotowego, do którego materiał był podawany z rozdrabniacza wolnoobrotowego. Jednak ograniczona odporność na ciała obce w strumieniu odpadów powodowała trudne do usunięcia awarie maszyn i przestoje w pracy. Rozpoczęto zatem poszukiwania alternatywnego systemu rozdrabniania, a badanie rynku zaprowadziło zespół do firmy UNTHA. Po przeprowadzeniu audytu materiałowego producent wysłał do firmy Crapper & Sons rozdrabniacz UNTHA XR3000C mobil-e na dwutygodniową próbę. Technologia przechodziła od przetwarzania odpadów handlowych i przemysłowych do przetwarzania odpadów drewnianych i innych problematycznych odpadów gabarytowych, aby udowodnić elastyczność zastosowań urządzenia firmy UNTHA, a po wizytach referencyjnych u dotychczasowych klientów firma Crapper & Sons zainwestowała we własną maszynę mobilną.


Obecnie urządzenie XR3000C przetwarza 30 ton odpadów drewnianych na godzinę w paliwo z biomasy o specyfikacji P63, z zawartością frakcji drobnej <10 mm mniejszą niż 6%. Produkt jest sprzedawany do zakładów produkcji płyt drewnopochodnych i zakładów produkujących biomasę w całym kraju, a Crapper & Sons generuje ponad 3000 £ przychodu tygodniowo ze sprzedaży czystych metali wydobytych bezpośrednio z taśmowego separatora metali żelaznych.


Komentując zasadność nowej inwestycji, kierownik operacyjny Lee McGlone powiedział: „Obecnie produkujemy paliwo z biomasy o wyższej jakości i o większej zgodności ze specyfikacją, używając tylko jednego, a nie dwóch rozdrabniaczy, i korzystamy z 20% dłuższego czasu pracy. Naszą inwestycją kierowały kryteria wydajności oparte na produkcie, ale wzrost wskaźnika odzysku metali był mile widzianym bonusem. Z 1000 ton odpadów drewnianych otrzymujemy około 18 ton czystego metalu tygodniowo, które możemy teraz sprzedawać.”

„Dodatkowym atutem jest oczywiście niski poziom hałasu i niższe zużycie energii przez rozdrabniacz XR, a jego niski poziom zapylania i wolniejsza prędkość napędu elektrycznego sprawiają, że nasze składowisko drewna jest zdecydowanie bezpieczniejsze.”

Firma Crapper & Sons nie doświadczyła żadnych uszkodzeń maszyny od elementów niepodlegających rozdrobnieniu od chwili przejścia na nową technologię, natomiast „poprzednie urządzenia ulegały samozniszczeniu, gdy natrafiały na ciała obce, pozostawiając nas bez możliwości produkcyjnych nawet przez cały dzień” tłumaczył Lee. Inwestycja w to nowe rozwiązanie do produkcji biomasy oznacza ostatni krok firmy Crapper & Sons na
drodze do przekształcenia się w firmę z branży „zero waste”. W tym miesiącu rozpoczęła się również budowa nowego zakładu termicznego przekształcania odpadów, który zostanie uruchomiony w 2021 roku.

Więcej informacji
Więcej informacji
made by pixelart - pixelart.at