Rośnie popyt na rozdrabniacze odpadów medycznych

Biorąc pod uwagę poważny kryzys zdrowotny, z którym świat próbuje walczyć w ostatnim czasie, nie jest chyba zaskoczeniem, że w tym samym okresie gwałtownie wzrósł popyt na rozdrabniacze odpadów medycznych.

Więcej
Medical Waste Hero

Szpitale i inne placówki kliniczne zostały doprowadzone niemal do granic wytrzymałości, ponieważ pracowały bez wytchnienia, aby uchronić ludzi przed wirusem Covid-19. Tak więc myślenie o zrównoważonym rozwoju mogło nie znajdować się na szczycie ich listy priorytetów.

Jednakże, pomijając czynniki środowiskowe, sektor medyczny musi zachować zgodność z przepisami podczas postępowania z wieloaspektowymi i często złożonymi - jeśli nie niebezpiecznymi - strumieniami odpadów typowymi dla tych miejsc. Co więcej, sama ilość odpadów powstających w przeciążonych szpitalach jest trudna do opanowania, ale potencjalnie skażone materiały muszą być usuwane w odpowiednim czasie. Ma to decydujące znaczenie zarówno dla utrzymania bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy, jak i dla zachowania przestrzeni do wykonywania pracy przez personel medyczny.

Dlaczego więc musimy je rozdrabniać?

Niektórzy operatorzy unikają przetwarzania odpadów klinicznych, takich jak zabrudzone opatrunki lub sprzęt ochrony osobistej, ze względu na ich często żrący charakter. Jednak nawet pozornie ryzykowne odpady mają wartość surowcową i istnieją rozdrabniacze, które są w stanie sprostać temu zadaniu. Zamiast więc wysyłać te trudne materiały na wysypisko, dlaczego nie postawić na recykling lub odzyskiwanie energii?

Oto kilka kluczowych kwestii do rozważenia:

  • Pomyśl o zagrożeniach dla zdrowia związanych z utylizacją odpadów medycznych. Czy chcemy, aby na przykład opatrunki chirurgiczne powoli gniły na wysypisku śmieci? Czy też wolimy rozdrabniać takie materiały o wysokiej wartości kalorycznej, aby zapewnić ich bezpieczne wykorzystanie na rynku przetwarzania odpadów w energię? Rozdrabniacz XR jest maszyną o dużej wydajności i wszechstronności, jeśli chodzi o przekształcanie "odpadów" w paliwo alternatywne.

  • Czasami rozdrabniacz może stanowić część gotowego systemu przetwarzania odpadów, tak aby skażone odpady medyczne mogły być bezpiecznie oczyszczone w ramach procesu recyklingu lub odzysku energii. Dlatego ważne jest, aby porozmawiać z producentem maszyn rozdrabniających posiadającym doświadczenie w tym niszowym sektorze i upewnić się, że wybrana maszyna ma budowę modułową i będzie łatwo integrować się z szerszą linią przetwarzania odpadów.

  • Często rozdrabnianie umożliwia uwolnienie i wydobycie cennych materiałów, które w przeciwnym razie pozostałyby "zamknięte" wewnątrz produktu, tak aby można je było wykorzystać do ponownego wytworzenia. Dobrym przykładem jest "ekstrakcja" silikonowych perełek absorpcyjnych z artykułów sanitarnych.

  • Pomimo ściśle kontrolowanej metodologii segregacji odpadów w placówkach klinicznych, szybkie tempo rozwoju sektora opieki zdrowotnej sprawia, że przedmioty takie jak ostre narzędzia mogą czasami trafiać do niewłaściwego strumienia odpadów, na przykład do pojemnika przeznaczonego wyłącznie na bieliznę. Rozdrabnianie pomaga uwolnić i oddzielić takie materiały, a także umożliwia przeprowadzenie właściwego poziomu sanityzacji.

  • Odpady żywnościowe w szpitalach to kolejny "gorący temat" na skalę światową. W USA, na przykład, odpady żywnościowe stanowią 10-15% odpadów stałych powstających w szpitalach każdego dnia, podczas gdy w Wielkiej Brytanii liczba ta jest bliższa 18% - co stanowi 1 na każde 6 dań.

  • Podczas gdy priorytetem powinna być redukcja takich odpadów u źródła - a nadwyżki żywności powinny być w miarę możliwości przekazywane głodnym - rozdrabnianie odpadów organicznych do jednorodnej wielkości cząstek pozwala uzyskać doskonały substrat fermentacyjny do fermentacji tlenowej i beztlenowej. UNTHA RS40 szczególnie dobrze radzi sobie z tym trudnym zadaniem.

  • UNTHA zaprojektowała konfiguracje tnące specjalnie do przetwarzania odpadów medycznych, z uszczelnieniami mechanicznymi, łożyskami i przekładniami chronionymi przed wnikaniem materiałów korozyjnych. Również systemy ochrony przed ciałami obcymi mają decydujące znaczenie dla zabezpieczenia rozdrabniacza odpadów medycznych przed uszkodzeniem, ponieważ nigdy nie można mieć całkowitej pewności co do zawartości strumienia odpadów z tej branży - na przykład, znane są nam przypadki natknięcia się na tytanowe protezy stawów biodrowych!

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozdrabniaczy medycznych firmy UNTHA lub porozmawiać o Państwa specyficznych wymaganiach, prosimy o kontakt.

made by pixelart - pixelart.at