Rozbudowa zakładu – nowa spółka zależna – rekordowa liczba zamówień

UNTHA w 2023 r – producent rozdrabniaczy odnotowuje kolejny dodatni bilans

UNTHA, austriacki producent niezawodnych rozwiązań do rozdrabniania, z siedzibą w Kuchl koło Salzburga w Austrii, od ponad 50 lat wnosi cenny wkład ekonomiczny i ekologiczny w recykling odpadów oraz związaną z tym ochronę zasobów. Strategia rozwoju firmy jest równie odpowiedzialna i zrównoważona: dalszy rozwój produktów i usług, ciągła rozbudowa infrastruktury i zespołu. W 2023 r. UNTHA odnotowała rekordowy poziom zamówień w wysokości prawie 98 mln euro, sprzedała ponad 400 rozdrabniaczy i rozszerzyła grupę firm o kolejną spółkę zależną.

Więcej
PR-Bilanz2023-Hero

"Rok finansowy 2023 był dla nas zarówno wyzwaniem, jak i sukcesem: rozszerzyliśmy naszą globalną sieć sprzedaży i usług oraz założyliśmy nową spółkę zależną – UNTHA e-technology. Rozbudowaliśmy również naszą infrastrukturę i kontynuowaliśmy rozwój projektów w zakresie innowacji i cyfryzacji. Dzięki tym i wielu innym działaniom położyliśmy fundamenty pod nasze planowane cele wzrostu i wraz z naszym zespołem możemy z ufnością patrzeć w przyszłość" - mówi Alois Kitzberger, CEO UNTHA shredding technology.

Kamienie milowe 2023

UNTHA osiągnęła rekordową wartość prawie 98 milionów euro w przychodzących zamówieniach w 2023 roku - odpowiada to wzrostowi o około 3,5 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Wynik ten został osiągnięty częściowo dzięki sprzedaży ponad 400 rozdrabniaczy. Kolejnym ważnym źródłem przychodów są wysokiej jakości akcesoria i usługi. Wszystkie maszyny są produkowane w zakładzie w Kuchl, a około 80 procent z nich jest wytwarzanych we własnym zakresie. Udział eksportu produkcji firmy z z Salzburga wynosi ponad 90 procent.

Aby zapewnić nowym i obecnym klientom jak najlepsze wsparcie, w 2023 r. rozszerzono również międzynarodową sieć partnerów handlowych i serwisowych. Firma jest także reprezentowana przez sześć oddziałów sprzedaży w Niemczech, Polsce, Ameryce, Wielkiej Brytanii i Turcji. Obecność firmy na rynku ilustruje globalna sieć sprzedaży w ponad 50 krajach na całym świecie.. Odzwierciedla to również jeden z głównych celów UNTHA: klienci i ich zadowolenie są zawsze w centrum wszystkich wysiłków.

Szczególnym kamieniem milowym w minionym roku finansowym było założenie UNTHA e-technology GmbH. Ta spółka zależna dostarcza UNTHA technologię sterowania niezbędną do obsługi rozdrabniaczy. . Dzięki włączeniu UNTHA e-technology do Grupy, UNTHA może rozwijać swoją wiodącą pozycję w produkcji rozwiązań z zakresu technologii środowiskowych i wzmacniać swoją innowacyjność. Zapewni to również bezpieczeństwo dostaw ważnych komponentów i ochronę know-how.

Spojrzenie w przyszłość

"W nadchodzących latach planujemy również ciągły, rentowny wzrost. Dlatego będziemy sukcesywnie inwestować w zwiększanie naszych mocy produkcyjnych oraz badania i rozwój, aby przygotować firmę i naszych pracowników na rosnące wymagania rynku i naszych klientów" - wyjaśnia Alois Kitzberger. Planowane są szeroko zakrojone projekty w zakresie rozbudowy zakładu, innowacji i digitalizacji oraz ciągłego poszukiwania nowych talentów do zespołu.

W 2024 r. w UNTHA pojawi się kilka najważniejszych wydarzeń i innowacji: w maju firma będzie reprezentowana na IFAT – wiodących na świecie targach technologii środowiskowych – w Monachium. Zaprezentowane zostaną innowacje produktowe, pokazy na żywo oraz innowacje w zakresie usług i obsługi klienta.

Zdjęcia do pobrania (przedruk bezpłatny do celów prasowych, kredyty fotograficzne: UNTHA shredding technology GmbH): https://untha.canto.de/b/VQT2S

Zdjęcie 1: Alois Kitzberger, CEO UNTHA shredding technology

Zdjęcie 2: Główny budynek UNTHA shredding technology w Kuchl koło Salzburga

made by pixelart - pixelart.at