Rozdrabniacze odpadów medycznych firmy UNTHA napędzają światowy rozwój firmy BioSAFE Engineering

"Duży szpital w USA zainwestował w system ciągłego przetwarzania o wartości 2 mln USD - w komplecie z rozdrabniaczem odpadów medycznych UNTHA - i osiągnął zwrot z inwestycji w ciągu zaledwie pięciu miesięcy!".

Więcej
BioSAFE-Hero

Firma BioSAFE Engineering, specjalizująca się w odpadach niebezpiecznych, jest światowym liderem w projektowaniu, dostawie i instalacji systemów utylizacji odpadów medycznych dla służby zdrowia. W sytuacjach, gdy ich rozwiązania zależą od możliwości przemysłowego rozdrabniacza, technologie UNTHA zawsze się sprawdzają...

BioSAFE Engineering cieszy się doskonałą reputacją w środowisku służby zdrowia, a dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu w branży zapewnia, że każde rozwiązanie w zakresie utylizacji odpadów medycznych jest w pełni dostosowane do potrzeb danej organizacji.

Dzięki możliwości rozdrabniania, sterylizacji i dezynfekcji materiałów biologicznie niebezpiecznych i innych materiałów niebezpiecznych w ramach jednego, ciągłego procesu, system może osiągnąć wydajność od 140 do ponad 1500 kg/h. Już w 2013 roku rozdrabniacz odpadów medycznych firmy UNTHA po raz pierwszy stał się częścią tego systemu.
Czterowałowy rozdrabniacz RS40 został zintegrowany z jedną z parowych sterylizatorni BioSAFE, zaprojektowanych do przetwarzania "czerwonych worków" odpadów szpitalnych składających się zazwyczaj z fartuchów, ostrych narzędzi i pojemników na ostre narzędzia oraz odpadów laboratoryjnych.

Rozwiązanie to umożliwia rozdrabnianie materiałów do frakcji o wielkości wynoszącej zazwyczaj 40-60 mm, w ramach procesu redukcji objętości o 90%. Po dalszej obróbce, materiały nadające się do recyklingu, takie jak tworzywa sztuczne, mogą być wyodrębnione do recyklingu, a pozostała część materiału jest wysyłana do pirolizy lub na bezpieczne składowisko. Wszystkie te metody pozwalają uniknąć konieczności spalania odpadów.
Do roku 2020 BioSAFE zainstalowała już 25 czterowałowych RS40 w swoich zakładach utylizacji odpadów medycznych. Gdy klient potrzebował jeszcze bardziej wytrzymałej maszyny z większą przepustowością i wydajnością, do pracy w ciężkich warunkach zostały zastosowane średniej wielkości RS60 i RS100.

Komentując udaną współpracę, dyrektor operacyjny BioSAFE, Roland Kallechy, powiedział: "Ważne jest dla nas, abyśmy współpracowali z producentem, który rozumie złożoność rozdrabniania odpadów medycznych i może dostarczyć technologię wystarczająco solidną, aby wytrzymać presję tego złożonego - i często bardzo niebezpiecznego - strumienia odpadów.”

"Podczas gdy inne komercyjne rozdrabniarki nie są w stanie sprostać naszym wymaganiom, maszyny firmy UNTHA są dla nas niezwykle solidne, a wbudowana ochrona przed ciałami obcymi sprawia, że czas przestoju jest minimalny. Jeśli potrzebne są części zamienne, są one łatwo dostępne, co również pomaga w utrzymaniu ciągłości działania naszych klientów.
"W związku z tym UNTHA America jest obecnie naszym partnerem w zakresie rozdrabniaczy odpadów medycznych".

Dzięki temu, że urządzenia są obecnie stosowane na prawdziwie globalną skalę, UNTHA przyczyniła się do międzynarodowego rozwoju BioSAFE. Podczas gdy do tej pory, w latach 2014-2019, 85% działalności firmy pochodziło z Ameryki Północnej, szacuje się, że z końcem 2021 r. aż połowa jest reprezentowana przez klientów z innych części świata.
"Obecnie pracujemy nad projektem wysłania rozdrabniacza do RPA, na przykład, aby pomóc w przetwarzaniu odpadów medycznych COVID-19," kontynuuje Roland. "Nie będziemy osobiście podróżować w celu uruchomienia sprzętu, ale wiemy, że możemy polegać na możliwościach rozdrabniacza.”

"Globalna obecność firmy UNTHA i jej lokalna wiedza inżynieryjna dają nam również pewność, że będziemy realizować naszą strategię globalnej ekspansji."

Choć prawdopodobnie żadne dwa rozwiązania BioSAFE nie są identyczne, systemy te są zazwyczaj o co najmniej 50% bardziej opłacalne niż wszystkie inne dostępne na rynku - częściowo dzięki własnym, energooszczędnym rozdrabniaczom firmy UNTHA. Podczas gdy średni koszt zasilania konwencjonalnych systemów spalania odpadów medycznych wynosi 0,30$ - 0,35$ za tonę, system BioSAFE może pracować za około połowę tego kosztu.

"Uzasadnienie biznesowe dla naszych systemów szybko się sumuje," dodał Roland. "Duży szpital w USA zainwestował w system ciągłego oczyszczania o wartości 2 milionów dolarów i osiągnął zwrot z inwestycji w ciągu zaledwie pięciu miesięcy! Nigdy nie spotkałem się z okresem zwrotu dłuższym niż 30 miesięcy."

Połowę klientów BioSAFE stanowią szpitale, drugą połowę - firmy zajmujące się gospodarką odpadami. Każdy projekt jest jednak rozpatrywany indywidualnie.

"Potrzebujemy konfigurowalnych koncepcji cięcia i regulowanych wielkości sit, UNTHA nam to zapewnia", powiedział Roland. "Współpracuje z naszymi inżynierami, aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność noży podczas tego agresywnego procesu rozdrabniania, a my możemy chronić łożyska przed wnikaniem cieczy, aby zminimalizować ich nadmierne zużycie. Podsumowując, zespół UNTHA jest również innowacyjny i rozumie potrzebę modyfikacji sprzętu w celu dostosowania go do wymagań wydajnościowych każdej instalacji."

W ciągu ostatnich sześciu lat, BioSAFE rozwinęła swoje możliwości inżynieryjne tak, że zespół może również biegle obsługiwać odpady organizmów modyfikowanych genetycznie z upraw szklarniowych.

"Największą zaletą współpracy z UNTHA America i jej kolegami z austriackiej centrali jest to, że wspierali nas i współpracowali z nami podczas tej operacji. Sprawiają wrażenie prawdziwie zaangażowanego partnera", podsumowuje Roland.

Od ponad 50 lat firma UNTHA z siedzibą w Austrii produkuje urządzenia do przemysłowego rozdrabniania, które przekształcają materiały odpadowe w wartościowe surowce. Posiadając sześć biur na całym świecie, ta renomowana firma inżynierska jest obecna w wielu krajach świata - nie wspominając o ponad 10.000 rozdrabniaczy pracujących obecnie na pięciu kontynentach.

Jako jeden z najbardziej uznanych i długoletnich specjalistów w dziedzinie rozdrabniania w Europie, UNTHA zdobyła imponującą reputację, szczególnie w zakresie przetwarzania trudnych i nieporęcznych materiałów, takich jak odpady elektroniczne, metale, materace, opony, odpady medyczne oraz odpady przemysłowe. Ponadto rozdrabniacze firmy UNTHA są uznawane na całym świecie za jedną z najbardziej zaufanych technologii produkcji paliw alternatywnych.

Skontaktuj się z nami w celu zaprojektowania maszyny pod twoje wymagania: +12 642 18 96, bądź zapoznaj się z naszą ofertą przez stronę www.untha.pl

made by pixelart - pixelart.at