pl

Pięć prognoz dla rynku odpadów w Polsce

Pięć prognoz dla rynku odpadów w Polsce

Paweł Pietowski, dyrektor sprzedaży w UNTHA Polska, dzieli się pięcioma głównymi prognozami, które będą kształtować nasz krajowy rynek odpadów w 2024 roku i później. Dowiedz się więcej.

Więcej
Iberica-RDF-SRF-Hero

Pięć prognoz dla rynku odpadów w Polsce

Od konferencji ABRYS WEEE,  Ekotech po IFAT i nie tylko, wydarzenia branżowe zdominowały w ostatnich tygodniach kalendarz UNTHA Polska. Ponieważ nasz zespół stoi na czele tych prestiżowych spotkań, mamy nadzieję, że pionierski duch naszego sektora w połączeniu z ciągłymi innowacjami reprezentuje szereg ekscytujących rzeczy, które nadejdą.

W tym miejscu Paweł Pietowski, menedżer sprzedaży w UNTHA Polska, dzieli się pięcioma prognozami, które będą kształtować rynek odpadów w naszym kraju w roku 2024 i później.

1. Produkcja RDF o bardziej specyficznych frakcjach (20-25mm)

Polska, wciąż w dużym stopniu uzależniona od szkodliwych paliw kopalnych, ma przed sobą długą drogę, jeśli chodzi o zrównoważoną produkcję energii. Jednakże paliwo pochodzące z odpadów (RDF) powoli pojawia się na porządku dziennym. Jak podaje Journal of Ecological Engineering, w Polsce produkuje się rocznie około 2,5 mln Mg tego paliwa alternatywnego, wykorzystywanego głównie w cementowniach i spalarniach. 

Jednym z największych wąskich gardeł uniemożliwiających dalszy postęp jest jednak brak spójności strumieni odpadów. Ponieważ procesy technologiczne i infrastruktura gospodarowania odpadami są wciąż w powijakach, w dużej mierze nie są w stanie poradzić sobie ze zmiennymi właściwościami stałych odpadów komunalnych (MSW). Nawet jeśli jest to możliwe, a do produkcji energii wykorzystuje się różnorodny surowiec, prawdopodobnie zagrozi to zarówno warunkom pracy, jak i jakości produktu wyjściowego. Dlatego też skład, wartość opałowa i wilgotność w odpadach mają kluczowe znaczenie.

Zdolna do przekształcenia wszystkich materiałów nadających się do recyklingu na jednorodną frakcję (15-100 mm), niszczarka XR firmy UNTHA jest liderem pod tym względem. Ta solidna technologia jednowałowa umożliwia rozdrabnianie, zmniejszanie rozmiaru i uwalnianie złożonych odpadów z łatwością i wydajnością. Dlatego XR idealnie nadaje się do zapewnienia spójności, usprawnienia dalszych procesów sortowania i osiągnięcia maksymalnej ekstrakcji cennych materiałów.

W miarę jak zastosowania RDF stają się coraz bardziej specyficzne, wydaje się stosowne, aby charakter surowców podążał w ich śladem.

2. Wzrośnie import RDF z innych krajów

Jeśli chodzi o RDF, import staje się coraz bardziej powszechny niż kiedykolwiek. W 2022 roku Polska wydała na import paliw kopalnych rekordową kwotę 193 miliardów złotych, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim.

To obciążenie finansowe pogłębiają rosnące światowe ceny surowców po inwazji Rosji na Ukrainę, a także spadek krajowej produkcji węgla i ograniczenie produkcji w polskich elektrowniach gazowych. Kluczowe znaczenie ma zatem znalezienie bardziej opłacalnego rozwiązania pozwalającego zaspokoić zapotrzebowanie kraju na energię elektryczną i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne.

Pomimo światowych wysiłków na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG), wpływ Polski pozostaje przedmiotem analizy. Według Raportu działań klimatycznych Unii Europejskiej za rok 2023 emisja gazów cieplarnianych netto na mieszkańca w 2022 r. wyniosła 10 ton ekwiwalentu CO2, czyli była wyższa od średniej UE wynoszącej 8 ton. W tym samym roku intensywność emisji gazów cieplarnianych w PKB (tj. emisja gazów cieplarnianych netto w stosunku do PKB) wyniosła 760 gCO2-eq/EUR, czyli powyżej średniej UE wynoszącej 247 gCO2-eq/EUR.

Zamiana importu paliw kopalnych na rzecz RDF pomoże zatem Polsce zaspokoić swoje potrzeby energetyczne, jednocześnie pracując nad osiągnięciem celów klimatycznych.

3. Spółki w dalszym ciągu znajdują się w fazie wyczekiwania, jeśli chodzi o inwestycje

Od kilku lat na całym świecie klimat gospodarczy jest niepewny. Szczególnie w przypadku Polski przedłużające się ponowne otwarcie placówek po pandemii, chaotyczne reformy podatkowe czy legislacyjne i zawirowania geopolityczne to jedne z kluczowych wskaźników spowolnienia w naszym kraju. W związku z tym inwestycje nieuchronnie zeszły na dalszy plan.

Jednak wybory parlamentarne w Polsce w październiku 2023 r. stanowiły kluczową zmianę. Zaangażowanie koalicji na rzecz praworządności, inwestycje w kapitał ludzki i integracja europejska niosą ze sobą zachęcające perspektywy rozwoju biznesu. Interwencje finansowe i polityczne mają być bardziej ukierunkowane i oparte na dowodach. Ponieważ jednak długoterminowe perspektywy wciąż się kształtują, organizacje nadal wahają się przed dokonywaniem dużych inwestycji na tym etapie.

Dlatego bardziej elastyczne pakiety finansowe jak leasing są obecnie wzmocnieniem dla wielu organizacji. Dzięki usłudze elastycznych rat UNTHA firmy nie muszą inwestować ton kapitału w sprzęt w czasach, gdy przyszłość jest niejasna. Zamiast tego klienci mogą otrzymać rozdrabniacz przemysłowy dostosowany do każdego zadania.

4. Nowe możliwości dofinansowania projektów z UE

Krajobraz inwestycyjny, jaki znamy, pozostaje niepewny. Jednak dzięki kilku programom finansowania, takim jak Unia Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy, współfinansowanie projektów stwarza nowe możliwości zwiększenia zobowiązań w zakresie ochrony środowiska.

Pomagając w rozwijaniu gospodarki o obiegu zamkniętym, inicjatywy te będą nie tylko kluczem do wspierania strategicznej współpracy między krajami, ale także zwiększą możliwości finansowania i zwiększą wpływ projektów gospodarki odpadami na rozwój w Europie i na świecie. Inwestycje mogą przyczynić się m.in. do:

  • Większej infrastruktury do recyklingu

  • Lepszej gospodarki odpadami

  • Efektywności zasobów i energii

  • Wzmocnienia bio-gospodarki

  • Nowatorskich rozwiązań w projektowaniu produktów

  • Nowych modelach biznesowych

  • Tworzeniu zielonych miejsc pracy

Od wsparcia polityki regionalnej po finansowanie badań i innowacji, gospodarka o obiegu zamkniętym szczegółowo opisuje niektóre z najbardziej powszechnych możliwości kształtujących obecnie europejski rynek odpadów.

5. Nowi gracze w przestrzeni recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych

Podczas licznych wydarzeń branżowych i nagłówków głównych mediów opakowania z tworzyw sztucznych dominowały w rozmowach na temat zrównoważonej gospodarki odpadami. Na przykład dopiero w kwietniu tego roku Polska była zmuszona zapłacić 530 mln euro (prawie 2,3 mld zł) wymaganego w UE „podatku od tworzyw sztucznych” za dużą ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych nienadających się do recyklingu !

Aby poprawić wpływ tego rynku i zapewnić możliwość recyklingu różnych rodzajów tworzyw sztucznych – takich jak politereftalan etylenu (PET), polietylen (PE) i polipropylen (PP) – przejęcia podmiotów zaangażowanych w recykling będą kontynuowane w 2024 r.

Opakowania nie można wyrzucić po jednorazowym użyciu. Po stronie produkcji gracze będą musieli zadbać o to, aby pozostał on w łańcuchu wartości jako surowiec wtórny. Ponieważ jednak przedsiębiorstwom zajmującym się recyklingiem wciąż brakuje infrastruktury do skutecznego sortowania tego strumienia odpadów, równie kluczowe znaczenie będą ciągłe innowacje — na czele z takimi rozwiązaniami jak niszczarka UNTHA LRK czy XR. Tymczasem decydenci zostaną wezwani do zaostrzenia wymogów prawnych dotyczących recyklingu opakowań i tworzyw sztucznych, aby pomóc w pobudzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Aby kontynuować rozmowę i dowiedzieć się więcej na temat naszych gotowych rozwiązań w zakresie rozdrabniania przemysłowego, skontaktuj się z nami.

made by pixelart - pixelart.at