Najnowocześniejsze rozwiązanie technologiczne firmy UNTHA shredding technology:

Niezwykle wytrzymały system tnący RC dla rozdrabniaczy serii XR

W ramach systemu tnącego RC zastosowanego w serii XR, firma UNTHA opracowała noże o innowacyjnej geometrii poprawiającej właściwości posuwu materiału, co umożliwia uzyskanie wysokiej przepustowości i jednorodnego materiału wyjściowego. Wytrzymała komora rozdrabniania jest przeznaczona do wstępnego fragmentowania gabarytowych elementów i innych materiałów o dużej zawartości elementów nieulegających rozdrobnieniu.

Więcej
PR-RC-Schneidwerk-Hero

System RC (Ripper Cutter) to nowa generacja systemów tnących dla rozdrabniaczy serii XR, dostępna obecnie jako trzecia opcja dla systemów C (Cutter) i XC (X-Cutter).  Opracowanie nowej koncepcji systemu tnącego RC zajęło 12 miesięcy i było poprzedzone gruntowną analizą wymagań klientów, intensywnymi badaniami rynku i wymianą informacji z potencjalnymi klientami. Badania rynkowe wykazały szczególnie duże zapotrzebowanie na trzy zagadnienia, na których w swojej pracy skupił się zespół rozwojowy firmy UNTHA, aby udoskonalić system tnący R: eliminacja suwaka, co pozwala uzyskać większe wymiary i głębokość otworu wlotowego, obniżenie kosztów konserwacji i serwisowania oraz optymalizacja stosunku jakości do ceny. Podczas przeprowadzonych u klientów prób z wykorzystaniem szeregu modeli z serii wstępnej, szybko dały się zaobserwować również inne zalety: Nowy system tnący z nową geometrią noży pozwala skutecznie rozdrabniać znacznie większe ilości materiału (>100 ton na godzinę), np. odpadów domowych. W porównaniu z poprzednim systemem oznacza to wzrost wydajności o 50%.

Wydajność i elastyczność

Kolejną zaletą jest zoptymalizowana kompatybilność z optycznymi urządzeniami sortującymi, która wynika z niskiej zawartości drobnego materiału wyjściowego. Znacznie ułatwia to dalszą obróbkę wstępnie rozdrobnionego materiału. Podniesienie wydajności układu tnącego przyczynia się również do zmniejszenia zużycia energii. System tnący RC jest używany do rozdrabniania odpadów domowych, wielkogabarytowych i komercyjnych oraz odpadów drzewnych. W zależności od indywidualnych wymagań, rozdrabniacz może być wyposażony w sita szczelinowe lub sita standardowe, dzięki którym w jednym cyklu możliwe jest uzyskanie granulacji w zakresie od 300 do 100 mm. Rozdrabniacz może być połączony z napędami o różnej mocy i jest dostępny z energooszczędnym napędem UNTHA Eco Power Drive lub wysokowydajnym napędem UNTHA Power Drive. „Prawdziwym wyzwaniem przy tworzeniu systemu tnącego RC było osiągnięcie odpowiednio wysokiej trwałości komponentów podczas przetwarzania materiałów zawierających różne typy elementy nieulegających rozdrobnieniu. Dzięki unikalnemu kształtowi noży nowy system jest szczególnie wytrzymały”, wyjaśnia Christian Lanner, szef Działu technologii i innowacji w firmie UNTHA.

Dłuższa żywotność dzięki możliwości samodzielnego wspawania nowych elementów

Aby zminimalizować koszty konserwacji i serwisowania, firma UNTHA opracowała specjalną koncepcję napawania elementów systemu tnącego RC. Operatorzy rozdrabniacza mogą pod koniec okresu eksploatacji sami wyciąć wypracowane i wspawać nowe noże tnące i noże kontrujące lub zlecić to serwisantom firmy UNTHA.

XR w trasie

Już teraz klienci są pod wrażeniem standardów wydajności nowego systemu tnącego RC. Pomimo wczesnej fazy testów w firmie UNTHA zostały złożone już trzy zamówienia na nowe maszyny. Dla wszystkich zainteresowanych – maszyna demonstracyjna XR jest obecnie w trasie, aby zademonstrować korzyści płynące z nowego systemu tnącego na różnych materiałach bezpośrednio u klientów.

Więcej informacji
Więcej informacji
made by pixelart - pixelart.at