pl

UNTHA Polska przyczynia się do sukcesu zakładu przetwarzania odpadów na energię

Firma UNTHA Polska, specjalizująca się w rozdrabnianiu odpadów przemysłowych, przyczyniła się do sukcesu ekologicznego i finansowego zakładu, rewolucjonizując jego możliwości w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych na paliwo alternatywne.

Klient - którego nazwa nie może zostać podana ze względu na poufność - jest członkiem Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi obejmującego trzy powiaty w południowej Polsce. Firma zajmuje się odpadami komunalnymi, wielkogabarytowymi i niektórymi materiałami organicznymi zebranymi w miejscowościach liczących do 15 000 mieszkańców.

Więcej
PR-Polska-Ersatzbrennstoffe Hero

Wcześniej pracował tam duet dwuwałowych rozdrabniaczy - wykorzystywany głównie do zmniejszania objętości odpadów przed ich składowaniem na wysypisku, z niewielką ilością przekazywaną do recyklingu.

Teraz firma posiada zaawansowaną linię do produkcji paliwa alternatywnego - dzięki UNTHA Polska - przetwarzającą do 45.000 ton odpadów rocznie.

Materiał jest najpierw redukowany przy użyciu nowego rozdrabniacza XR2000RC, który przetwarza materiał do <150 mm. Następnie materiał przemieszcza się wzdłuż przenośnika taśmowego z magnesem nadtaśmowym w celu oddzielenia metali żelaznych - i uzyskania maksymalnego dochodu - przed dotarciem do linii separacji ciał obcych i separatora powietrznego. Pozostały materiał jest następnie przenoszony wzdłuż trzeciej taśmy z magnesem wiroprądowym do sortowania metali nieżelaznych, zanim zostanie przetworzony do jednorodnej frakcji <30mm przy użyciu jednego z dawnych herosów przemysłu UNTHA - TR3200.

Powstałe w ten sposób paliwo - znane lokalnie jako RDF, ale w niektórych częściach świata uważane za SRF - jest sprzedawane do wykorzystania w sąsiednich cementowniach, elektrowniach i instalacjach biogazowych. Zakład może teraz komfortowo produkować 10-13 ton <30mm RDF na godzinę, z 20-25 tonami 90mm frakcji możliwymi do uzyskania w tym samym czasie.

30% surowców z przedsiębiorstwa jest przekazywane do recyklingu w innych miejscach, a obecnie tylko niewielka część - jak np. zanieczyszczone odpady azbestowe - wymaga utylizacji.

Przedstawiciel klienta zauważył, że inwestycja w UNTHA reprezentuje zaufanie do przyszłości sektora zasobów UNTHA Polska. "Wraz z rozwojem przepisów w Polsce, również zmienia się podejście do postępowania z odpadami" - powiedział. "W związku z tym, zaczęliśmy przetwarzać większe ilości materiałów oraz różne strumienie odpadów, a także zauważyliśmy szybko rosnący popyt na rynku energii z odpadów. Z pomocą dotacji unijnych zdecydowaliśmy się na budowę nowej fabryki i poszukiwaliśmy elastycznej, sprawdzonej technologii rozdrabniania odpadów, która umożliwiłaby osiągnięcie maksymalnej przepustowości i doskonałej jakości wyjściowej, przy jednoczesnej łatwości konserwacji.

"Zwróciliśmy się do firmy UNTHA, ponieważ jest ona uznaną na całym świecie, niezawodną marką, a jej rozdrabniacze o napędzie elektrycznym - znane z tego, że znacząco obniżają koszty energii, jednocześnie lepiej chroniąc środowisko naturalne - są przyszłościowym rozwiązaniem na tym rynku. Byliśmy również pod wrażeniem, że ta austriacka firma ma ugruntowaną pozycję w Polsce, ze wsparciem lokalnych inżynierów serwisowych, gdybyśmy potrzebowali ich pomocy.

"Rozdrabniacze osiągnęły fantastyczne wyniki podczas naszych prób i szybko stwierdziliśmy, że maszyny te będą w stanie poradzić sobie z większą ilością odpadów niż kiedykolwiek wcześniej. Oznacza to, że jesteśmy dobrze przygotowani do dalszej ekspansji w najbliższej przyszłości i już teraz rozważamy dołączanie kolejnych technologii UNTHA, aby przyspieszyć rozwój firmy."

made by pixelart - pixelart.at