Rozdrabnianie odpadów zawierających dane poufne - tajniki rozdrabniania czterowałowego

Poufne materiały odpadowe - w wielu postaciach - to złożony strumień materiałów, których niszczenie wymaga spełnienia rygorystycznych kryteriów zapewnienia zgodności z normami.  Rozdrabniacze jednowałowe są często uważane za najlepsze rozwiązanie do tego zastosowania, ale bardziej doświadczeni operatorzy - którym zależy na niszczeniu danych zgodnym z przepisami, lepszej wydajności recyklingu ORAZ rentowności - wybierają maszyny czterowałowe. 

Peter Streinik z UNTHA wyjaśnia, dlaczego...

Więcej
PR-Polska-Confidential-Waste-Hero

"Odpady zawierające informacje wrażliwe" to szeroki termin, który obejmuje wiele różnych materiałów, od poufnej dokumentacji papierowej po pliki elektroniczne, dyski twarde i inne zabezpieczane nośniki. Nawet pocztowe etykiety zwrotne na produktach sprzedawców internetowych stanowią odpady poufne.  

Każdy z tych rodzajów materiałów musi być bezpiecznie obsługiwany i skutecznie niszczony, aby zapobiec naruszeniu danych oraz wynikającym z tego ryzykom finansowym i / lub wizerunkowym związanym z nieprzestrzeganiem przepisów.

Biorąc pod uwagę rygorystyczne zasady i przepisy, które regulują postępowanie z tymi strumieniami materiałów, specjaliści ds. danych poufnych zwykle szukają rozwiązań do niszczenia, takich jak rozdrabniacze przemysłowe, które zapewniają całkowitą pewność. Dane muszą zostać całkowicie zniszczone.

Urządzenia jednowałowe mogą przetwarzać duże ilości poufnych materiałów z dużą prędkością. Taka przepustowość wiąże się jednak z pewnymi wyzwaniami.

Jeśli na przykład wrażliwa dokumentacja papierowa jest rozdrabniana z dużą prędkością, może to powodować powstawanie niepotrzebnych ilości pyłu, co stwarza niekorzystne warunki w miejscu pracy oraz rodzi ryzyko pożaru. Wyższe prędkości zazwyczaj niszczą również jakość włókien papieru, co ogranicza możliwości dalszego recyklingu materiału.

Porównajmy to z czterowałowym rozdrabniaczem o niższej prędkości i wysokim momencie obrotowym. Wysoki moment obrotowy zapewnia przetwarzanie większej objętości materiału bez konieczności pracy z dużą prędkością, co chroni oczekiwania dotyczące przepustowości. Niższa prędkość chroni jakość włókien papieru, co oznacza, że ma on znacznie większy potencjał recyklingowy. Dodatkowo, urządzenia czterowałowe z funkcją mieszania, rozdrabniają a następnie ponownie przetwarzają materiał wejściowy w jednym przejściu, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo danych. Rozdrobniony materiał wyjściowy jest tak "pomieszany", że wszelkie poufne informacje są całkowicie nie do odtworzenia. Wymienne sita oznaczają również, że wielkość cząstek można łatwo regulować, zapewniając jednorodną frakcję, która spełnia nawet najbardziej rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa.

Czterowałowe rozdrabniacze UNTHA przeznaczone do odpadów zawierających dane poufne  posiadają certyfikat DIN 66399, do poziomu bezpieczeństwa 3, oraz klasyfikacje P (papier), O (optyczne), H (dyski twarde), F (produkty na bazie folii), T (magnetyczne nośniki danych) i E (elektroniczne nośniki danych). W naszej ofercie znajduje się kilka solidnych, spełniających zróżnicowane wymagania klientów modeli: od kompaktowych, ale wysokowydajnych, po duże i bardzo wytrzymałe.

Aby omówić wymagania dotyczące rozdrabniania odpadów poufnych lub nasze doświadczenie w tej dziedzinie, prosimy o kontakt pod adresem info@untha.pl lub +48126421896.

made by pixelart - pixelart.at