Warkocz z pulpera: trudny odpad, cenny materiał

UNTHA przetwarza warkocze z pulpera w materiał nadający się do recyklingu i na paliwa alternatywne

Przemysł papierniczy w coraz większym stopniu wykorzystuje recykling makulatury i bardziej zrównoważone procesy zgodnie z ideą gospodarki cyrkularnej. W związku z tym powstające podczas produkcji papieru materiały odpadowe, takie jak warkocze z pulpera (zwane także pulper waste) i odrzuty są poddawane recyklingowi. Rozdrabnianie warkoczy z pulpera jest jednym z najważniejszych etapów procesu umożliwiającego odzyskanie cennych tworzyw do recyklingu i odprowadzanie materiałów resztkowych do odzysku termicznego. Laakirchen Papier AG – spółka należąca do międzynarodowej grupy Heinzel – od lat polega na rozdrabniaczu XR3000C mobil-e firmy UNTHA do recyklingu warkoczy z pulpera.

Więcej
Laakirchen-Papier-Hero

„Warkocze z pulpera są – ze względu na kształt i właściwości – odpadem trudnym do przetworzenia. Ale wysiłek się opłaca: ponieważ zawierają one między innymi cenne materiały, takie jak metale, które można poddać recyklingowi, oraz inne materiały odpadowe, które można wykorzystać jako paliwa alternatywne do wytwarzania energii”, mówi Daniel Wresnik, Team Leader XR/ZR Sales & Demonstrations DACH Region w UNTHA.

Wyzwanie i źródło surowca wtórnego – warkocze z pulpera

Warkocze z pulpera są produktem ubocznym recyklingu makulatury. Swoją nazwę zawdzięczają pulperowi – dużej kadzi mieszającej używanej w przemyśle papierniczym do rozwłókniania papieru i masy celulozowej. Makulatura zwykle zawiera również zanieczyszczenia w postaci plastiku (folie, naklejki), małych kawałków metalu (zszywki i spinacze), a także tekstyliów (nici z opraw książek) i wiele innych. Aby wydostać je z mieszanki, do pulpera wpuszczane są liny druciane, do których przyczepiają się zanieczyszczenia. W ten sposób powstają tak zwane warkocze z pulpera. W Laakirchen Papier AG mają one długość od czterech do siedmiu metrów i średnicę 70 cm. Do tego wychodzą one z pulpera mokre. Z powodu tych właściwości ich przetwarzanie wiąże się z wieloma trudnościami. Jednak zawarte w nich materiały są cenne i mogą zostać poddane recyklingowi lub ponownie wykorzystane: metale można sprzedać i poddać recyklingowi. Pozostałe materiały resztkowe są wykorzystywane jako paliwa alternatywne (EBS) do wytwarzania energii. W ten sposób produkt odpadowy o dużych wymaganiach jest efektywnie wykorzystywany.

Klasa XR firmy UNTHA umożliwia efektywne rozdrabnianie

Aby oddzielić poszczególne materiały od siebie i przygotować je do recyklingu i do produkcji EBS, warkocze z pulpera muszą najpierw zostać rozdrobnione. Rozdrabniacze UNTHA klasy XR są w stanie sprostać temu wyzwaniu: modele XR2000/3000 (mobilne i stacjonarne) są szczególnie energooszczędne dzięki innowacyjnemu napędowi UNTHA Eco Power Drive i rozdrabniają warkocze z pulpera na jednorodny granulat w 1-stopniowym procesie. Dzięki wolnoobrotowemu mechanizmowi tnącemu rozdrabniacze 1-wałowe są szczególnie odporne na zakłócenia i wymagają niewielkiej konserwacji. W pełni automatyczny system ponownego docisku zapewnia ciągły pobór materiału. Dzięki systemowi cięcia C (cutter), XR rozdrabnia warkocze z pulpera do określonego rozmiaru frakcji 50–150 mm – w zależności od zastosowanego sita perforowanego. Komponenty metaliczne są usuwane z granulatu za pomocą magnesu nadtaśmowego. Odseparowane materiały są następnie odprowadzanie do recyklingu (metal) i odzysku termicznego (plastik, tekstylia).

Przemysł papierniczy polega na UNTHA XR3000C mobil-e

Laakirchen Papier AG – spółka należąca do międzynarodowej grupy Heinzel – produkuje co roku do 780 000 ton ekologicznego papieru do publikacji i opakowań z włókien pochodzących w 100% z recyklingu. 98,3% powstających odpadów produkcyjnych jest odprowadzanych do odzysku materiałowego lub termicznego. Do rozdrabniania powstających każdego dnia 25 ton warkoczy z pulpera firma Laakirchen Papier od lat polega na rozdrabniaczu UNTHA XR3000C mobil-e. „XR firmy UNTHA spełnia wszystkie nasze oczekiwania: rozdrabniacz jest energooszczędny i jednocześnie wydajny. Granulat doskonale nadaje się do recyklingu lub odzysku materiałowego i termicznego. Umożliwia to ekonomiczne wykorzystanie powstałych materiałów odpadowych. Rozdrabniacz przyczynia się także do osiągnięcia naszych celów w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów”, mówi Johann Stadlmayr, menadżer projektu w Laakirchen Papier AG.

Zdjęcia (przedruk do celów prasowych zwolniony z honorarium, źródło zdjęć: UNTHA shredding technology GmbH): https://untha.canto.de/b/VLLS8

Zdjęcie 1: Johann Stadlmayr, menadżer projektu w Laakirchen Papier AG i UNTHA XR3000C mobil-e

Zdjęcie 2+3: UNTHA XR3000C mobil-e rozdrabnia codziennie około 25 ton warkoczy z pulpera na granulat w rozmiarze 50–150 mm

Zdjęcie 4+5: Warkocze z pulpera mają długość od czterech do siedmiu metrów i średnicę do 70 cm.

Zdjęcie 6+7: Magnes nadtaśmowy UNTHA XR3000C mobil-e wyciąga części metalowe z granulatu, dzięki czemu odseparowane materiały nadają się następnie do recyklingu materiałowego lub termicznego.

made by pixelart - pixelart.at