Potentaci gospodarki odpadami organicznymi wspólnie realizują projekty zaawansowanej stabilizacji tlenowej

Bath, UK, 02.07.2019

2-Wellen Schneidwerk

Advetec to spółka z siedzibą w angielskim Bath, zajmująca się utylizacją różnego typu odpadów i ścieków od czasu powstania w 2000 r. Z myślą o opracowaniu bardziej jednorodnego produktu, gwarantującego optymalną szybkość stabilizacji, spółka ta zwróciła się do firmy UNTHA, aby sprawdzić możliwości oferowanej przez nią rozdrabniarki czterowałowej.

Przeprowadzone próby rozdrabniania odpadów komunalnych zachęciły spółkę Advetec do zakupu z firmy UNTHA dwóch rozdrabniarek RS30s, które zastosowano na Karaibach i w USA do przetwarzania materiałów do zadanej wielkości <50mm. W trakcie rozmów stało się jasne, że wyposażenie marki UNTHA może w przyszłości odegrać istotną rolę w oferowanych przez Advetec kompletnych systemach do stabilizacji tlenowej XO (z reakcją egzotermiczną).

Dwuwałowa, prosta rozdrabniarka S25 firmy UNTHA będzie odtąd dostarczana jako element innowacyjnego systemu do szybkiej stabilizacji odpadów organicznych opracowanego przez Advetec. Niewielki, ekologiczny system zamknięty w zbiorniku pozwala uzyskać redukcję masy zmieszanych odpadów organicznych o 60-90% w czasie krótszym niż 3 doby.

W trakcie tego procesu mieszanina naturalnych bakterii i stymulantów opracowana przez spółkę Advetec rozkłada materię organiczną w reakcji egzotermicznej, której produktem jest stabilna biomasa. Rozwiązania serii Advetec XO są dostosowane do konkretnych potrzeb klientów i pozwalają przetwarzać dziennie od 500 do 10.000 kg odpadów na suchy materiał o wysokiej wartości opałowej. Mogą być więc stosowane przez producentów żywności i napojów, hotele, restauracje i odbiorców odpadów komunalnych.

Spółce Advetec sprzedano już pięć rozdrabniarek S25s do użytku w zakładach klientów – dwóch w Wielkiej Brytanii i trzech w USA.

Richard Goff, dyrektor ds. operacyjnych spółki Advetec, tak mówi o współpracy z firmą UNTHA: „Dzięki wytężonej pracy zyskaliśmy renomę czołowego dostawcy innowacyjnych produktów do bioaugmentacji i układów do stabilizacji tlenowej, a rozwój działalności w Wielkiej Brytanii, całej Europie i Ameryce wymaga utrzymania wysokiej jakości naszych rozwiązań.

„Marka UNTHA jest na całym świecie synonimem wysokiej jakości, a precyzyjne rozdrabniarki tej firmy pozwolą nam poprawić jednorodność procesu Advetec XO i zoptymalizować jego efekty.”

Gary Moore, dyrektor ds. sprzedaży w UNTHA UK, dodaje: „Dzięki modułowej konstrukcji kompaktowa rozdrabniarka S25 idealnie dopełnia kompletny system opracowany przez Advetec. To doskonałe połączenie, a intuicyjny panel sterowania rozdrabniarki znacznie upraszcza obsługę. W obecnej technologii maszyna przetwarza wsad na paski o wymiarach 100 x 19mm, co zapewnia równomierną stabilizację odpadów w zakładach, które je wytwarzają i przetwarzają u źródła z zastosowaniem systemu Advetec.”