Bezpieczeństwo pożarowe: lepiej zapobiegać niż leczyć

Kuchl, 29.08.2016

Peter Streinik, szef działu Business Unit Waste firmy UNTHA, jest autorem artykułu dla magazynu Recycling Today. Peter Streinik został zapytany o właściwości palne materiałów spalanych w typowych zakładach termicznego przetwarzania odpadów, oraz o to w jakim stopniu zakłady produkcyjne opalane tym alternatywnym paliwem są narażone na pożar. Autor następnie opisał sposoby zmniejszania ryzyka oraz zapobiegania potencjalnym wybuchom niszczących pożarów.

"Nie można ignorować ryzyka pożaru lub wybuchu w zakładach termicznego przetwarzania odpadów, które z natury są niebezpieczne. W rzeczywistości, powszechnie cytuje się statystyki z Austrii, że jeden na pięć zakładów zostanie zajęty pożarem w okresie eksploatacji".

Specjalnie zaprojektowane rozwiązania technologiczne - dostosowane do danego zakładu - stają się zatem coraz ważniejsze. Należy zrobić więcej, aby tłumić pożary zanim się rozprzestrzenią.

Co zatem mogą zrobić producenci rozdrabniaczy? Czy istnieje możliwość wyposażenia instalacji przetwarzania odpadów w taki sposób, aby mogły "zwalczać" pożar?

Tak. Odpowiednio ustawione czujniki promieniowania UV, podczerwieni, ciepła i iskier na wlocie do leja rozdrabniacza i przenośniku rozładowczym, mogą na przykład natychmiast wykryć potencjalny wybuch pożaru. W przypadku znacznego wzrostu temperatury, strategicznie ustawione dysze gaśnicze, w tym samym miejscu co czujniki, mogą automatycznie natryskiwać regulowaną ilość wody na docelowy obszar. Oznacza to, że jeżeli ryzyko pojawi się w samym rozdrabniaczu, istnieje możliwość chłodzenia materiałów i/lub gaszenia pożaru przed wyładowaniem materiałów z maszyny. Jeżeli problem występuje w przenośniku, wówczas dysze zapobiegają przedostawaniu się gorących, żarzących frakcji do stosu produkowanego materiału, gdzie pożar mógłby się rozprzestrzeniać. Istnieje również możliwość załączenia alarmu, aby umożliwić operatorowi ręczne uruchomienie procesu gaszenia i/lub powiadomienie straży pożarnej.

Wybuchy to jednak inna historia. Wybuch następuje, jeżeli przedmiot taki jak puszka aerozolowa wybucha na skutek ciepła lub nacisku, lub jeżeli niewielka iskra elektryczna powoduje zapłon w reakcji z dużą ilością pyłu. Aby zapobiec takim wypadkom, bardziej odpowiedzialni producenci urządzeń wprowadzają rozwiązania projektowe, aby w większym stopniu zmniejszyć takie ryzyko. Niektóre rozdrabniacze, dla zakładów termicznego przekształcania odpadów, posiadają niższą prędkość wirnika bez wpływu na jego moce przerobowe. W rezultacie urządzenia te nie wytwarzają takiej ilości pyłu, zaś mniejsza prędkość oznacza mniejsze ryzyko wystąpienia iskry. Istnieje również możliwość zabudowy silników i układów elektronicznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Niemniej, rozdrabniacz nie może rozwiązać każdego ryzyka pożarowego. Składowanie różnych palnych materiałów odpadowych jest często przyczyną ognia, zatem instalacje zraszaczowe muszą być instalowane we wszystkich obiektach. W ciągu dnia należy także stosować skuteczne programy czyszczenia w celu usuwania z obiektu pyłu i odpadów, minimalizując w ten sposób prawdopodobieństwo wybuchu pożaru.

Posiadając rozległą wiedzę specjalistyczną, producenci instalacji muszą także brać aktywny udział w zapobieganiu pożarom.


Pobierz artykuł reklamowy