Akademia UNTHA

UNTHA Academy to platforma szkoleniowa dla partnerów handlowych, klientów i pracowników zapewniająca stały przepływ wiedzy. Wszystkim uczestnikom oferujemy zarówno szkolenia indywidualne, jak również modułowe programy szkoleniowe. Głównym tematem szkoleń są oferowane produkty oraz usługi. Nasi szkoleniowcy to specjaliści posiadający praktyczną wiedzę we wszystkim odnośnych dziedzinach.

Nasi trenerzy to specjaliści z każdego działu firmy, posiadający praktyczną, rozległą wiedzę. Ponadto UNTHA na bieżąco wspiera rozwój osobisty oraz poszerzanie kwalifikacji zawodowych swoich pracowników. Dzięki specjalnym programom szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych nasi pracownicy zawsze dysponują aktualną wiedzą. Dodatkowo co dwa tygodnie organizujemy szkolenia kompetencyjne UNTHA. Doświadczeni pracownicy przekazują swoją wiedzę kolegom zgodnie z zasadą, że „kto dzieli się wiedzą, ten ją pomnaża”.