Wytwarzanie paliwa alternatywnego

Nasze rozwiązania rozdrabniania zapewniają optymalne przetwarzanie odpadów w celu wytworzenia paliw alternatywnych (RDF) i uzyskanie homogenicznego i czystego granulatu wysokiej jakości.

Celem wytwarzania paliw alternatywnych jest wykorzystanie cennej energii zawartej w odpadach i wykorzystanie ich zamiast paliw kopalnych. Frakcja palna wydzielana jest ze strumienia odpadów przemysłowych oraz odpadów z placówek handlowych i przetwarzana w produkt rynkowy. W zależności od wartości opałowej i wielkości uziarnienia, paliwa mogą być spalane w piecach fluidalnych, w cementowniach lub elektrowniach.

Odpady komunalne, wielkogabarytowe, przemysłowe i z działalności handlowych oraz pozostałości z sortowania poddawane są jedno- lub wieloetapowemu procesowi przetwarzania, w celu  wydzielenia z nich farkcji wysokokalorycznej. Proces przetwaania może się składać z następujących etapów:

Proces jednostopniowy:

 • rozdrabnianie
 • separacja metali żelaznych i nieżelaznych

Proces dwustopniowy:

 • rozdrabnianie wstępne
 • przesiewanie
 • separacja powietrzna
 • separacja metali żelaznych i nieżelaznych
 • przesiewanie balistyczne
 • separacja frakcji ciężkiej
 • sortowanie optyczne
 • rozdrabnianie wtórne

Wielokrotnie udowodniliśmy naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie wytwarzania paliw alternatywnych. Bez względu na to, czy wymagane jest przetwarzanie jednostopniowe czy wielostopniowe, oferujemy ekonomiczne i przede wszystkim niezawodne rozwiązania rozdrabniania!

 

Obszary zastosowania i wielkość frakcji paliw alternatywnych

 • Odpady wstępnie rozdrabniane < 400 mm: Rozdrobniony materiał przeznaczony jest głównie do w instalacjach odzysku surowców wtórnych
   
 • Odpady wstępnie rozdrobnione < 150 mm: Frakcja o takim uziarnieniu wykorzystywana jest w elektrociepłowniach z paleniskami rusztowymi, instalacjach unieszkodliwiania odpadów,  instalacjach odzysku surowców oraz w instalacjach mechniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Wartość opałowa nieprzetworzonych odpadów komunalnych wynosi ok. 9-11 MJ/kg
   
 • Paliwo alternatywne < 80 mm: wykorzystywane jest w procesie współspalania w kalcynatorze w cementowniach, spalane w piecach ze złożem fluidalnym oraz w elektrowniach w celu odzysku energii. Wartość opałowa tej frakcji wynosi ok. 15-18 MJ/kg.
   
 • Paliwo alternatywne< 30 mm (RDF): nadaje się znakomicie do spalania w cementowniach i elektrowniach. Paliwa alternatywne przeznaczone do współspalania w cementowych piecach obrotowych muszą posiadać wartość opałową na poziomie przynajmniej 18-22 MJ/kg.


Zapytanie o produkt

Obszar zastosowania

Odpady komunalne charakteryzują się zawartością frakcji organicznej oraz farkcji drobnej. Dzięki naszym rozdrabniaczom wstępnym XR oraz końcowym TR, oferujemy bardzo wydajny system dwustopniowego rozdrabniania odpadów komunalnych.

Jednostopniowe ekonomiczne przetwarzanie odpadów przemysłowych i z placówek handlowych: możliwe dzięki nowej serii XR!

Mechanizm tnący i kształt leja zasypowego rozdrabniaczy serii XR zostały zaprojektowane tak, aby maszyny te mogły radzić sobie z odpadami wielkogabarytowymi. Dzięki wysokiej odporności mechanizmu tnącego oraz możliwości łatwego usuwania ciał obcych przez drzwiczki rewizyjne, maszyna ta zapewnia  szczególnie skuteczne i wydajne rozdrabnianie odpadów wielkogabarytowych.

Oferujemy niezawodne systemy przetwarzania zbelowanych odpadów tworzyw sztucznych w celu wytworzenia paliwa alternatywnego wykorzystując rozdrabniacze serii XR i TR. W zależności od potrzeb klienta, oferujemy jedno- lub dwustopniowe rozwiązania przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych.

Oferowane przez nas maszyny doskonale sprawdzają się w rozdrabnianiu odpadów drewnianych (np.: drewna budowlanego lub rozbiórkowego), zapewniając dużą wydajność oraz uzyskanie wysokiej jakości produktu przy niskim udziale frakcji drobnej.

Rozdrabniacze wstępne serii XR umożliwiają ekonomiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów budowlanych. Rozdrabniacz jest bardzo odporny na składniki mineralne znajdujące się w odpadach.

Zalecane rozdrabniacze

XR2000/3000

Rozdrabniarka wstępna do odpadów | Klasa XR
Moc [kW]: 65 - 264
Szerokośc komory rozdrabniania [mm]: 1.960/2.960

XR mobil-e

Moc [kW]: 113 - 264
Szerokośc komory rozdrabniania [mm]: 2.960