Przetwarzanie odpadów

Nasze rozdrabniacze przeznaczone są do jedno- lub dwustopniowego przetwarzania odpadów.

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP) stosowane jest głównie w przypadku odpadów z gospodarstw domowych oraz odpadów pochodzących z innych źródeł, których skład jest podobny do odpadów komunalnych. Celem przetwarzania odpadów jest wydzielenie ze strumienia odpa frakcji palnej (kalorycznej), surowców wtórnych oraz ciał obcych, w efekcie czego powstaje frakcja przeznaczona do składowania spełniająca wymogi dyrektywy składowiskowej.

Zdajemy sobie sprawę z wysokich wymagań, jakim muszą sprostać systemy rozdrabniania w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Dzięki nowej serii rozdrabniaczy XR, mamy w sowjej ofercie idelany produkt spełniający wysokie wymagania zarówno jeśli chodzi o niskie koszty eksploatacyjne, jak i wysoką dostępność.

Zestawienie różnych technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
 

  • Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP): W procesie tym, w wyniku mechanicznej obróbki ze strumienia odpadów wydzialane są metale oraz frakcja palna. Z kolei przetwarzanie biologiczne obejmuje procesy kompostowania lub fermentacji. Niska aktywność biologiczna produktu końcowego umożliwia jego skąłdowanie na składowisku odpadów.
     
  • Stabilizacja mechaniczno-biologiczna (MBS): Proces mechaniczno-biologicznej stabilizacji odpadów różni się od procesu MBP tym, że oprócz obróbki biologicznej obejmuje również przetwarzanie frakcji palnej na paliwa alternatywne.
     
  • Stabilizacja mechaniczno-fizyczna (MFS): W wyniku wieloetapowego procesu mechanicznego i fizycznego przetwarzania odpadów (np.:  separacja metali żelaznych i nieżelaznych) powstaje paliwo alternatywne. Paliwo alternatywne występuje zazwyczaj w formie pelletu lub w formie luźnej.


Zapytanie o produkt

Obszar zastosowania

Odpady komunalne charakteryzują się zawartością frakcji organicznej oraz farkcji drobnej. Dzięki naszym rozdrabniaczom wstępnym XR oraz końcowym TR, oferujemy bardzo wydajny system dwustopniowego rozdrabniania odpadów komunalnych.

Jednostopniowe ekonomiczne przetwarzanie odpadów przemysłowych i z placówek handlowych: możliwe dzięki nowej serii XR!

Mechanizm tnący i kształt leja zasypowego rozdrabniaczy serii XR zostały zaprojektowane tak, aby maszyny te mogły radzić sobie z odpadami wielkogabarytowymi. Dzięki wysokiej odporności mechanizmu tnącego oraz możliwości łatwego usuwania ciał obcych przez drzwiczki rewizyjne, maszyna ta zapewnia  szczególnie skuteczne i wydajne rozdrabnianie odpadów wielkogabarytowych.

Oferujemy niezawodne systemy przetwarzania zbelowanych odpadów tworzyw sztucznych w celu wytworzenia paliwa alternatywnego wykorzystując rozdrabniacze serii XR i TR. W zależności od potrzeb klienta, oferujemy jedno- lub dwustopniowe rozwiązania przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych.

Oferowane przez nas maszyny doskonale sprawdzają się w rozdrabnianiu odpadów drewnianych (np.: drewna budowlanego lub rozbiórkowego), zapewniając dużą wydajność oraz uzyskanie wysokiej jakości produktu przy niskim udziale frakcji drobnej.

Rozdrabniacze wstępne serii XR umożliwiają ekonomiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów budowlanych. Rozdrabniacz jest bardzo odporny na składniki mineralne znajdujące się w odpadach.

Zalecane rozdrabniacze

XR2000/3000

Rozdrabniarka wstępna do odpadów | Klasa XR
Moc [kW]: 65 - 264
Szerokośc komory rozdrabniania [mm]: 1.960/2.960

XR mobil-e

Moc [kW]: 113 - 264
Szerokośc komory rozdrabniania [mm]: 2.960