Odpady szpitalne

Oferowane przez nas rozdrabniacze nadają się znakomicie do rozdrabniania materiałów agresywnych chemicznie zawartych w odpadach szpitalnych. Rozdrobniony materiał może być nastęnie optymalnie unieszkodliwiany termicznie lub, jeśli został wcześniej poddany sterylizacji, składowany na wysypisku odpadów. Rozdrabnianie jest tak skuteczne, że frakcja końcowa nie wskazuje w żaden sposób na źródło pochodzenia odpadu.

Odpady szpitalne zawierają bardzo różne rodzaje odpadów i ze względu na częściową zawartość materiałów zakaźnych czy silnie zanieszczyszczonych, wymagają często specjalnego traktowania podczas procesu unieszkodliwiania. W zależności od rodzaju odpadów lub ich klasyfikacji, odpady szpitalne od początku wymagają szczególnego traktowania i przechowywania w specjalnych plastikowych pojemnikach lub beczkach.

Nasze rozdrabniacze czterowałowe sprawdzają się doskonale w rozdrabnianiu odpadów medycznych i niebezpiecznych. Nasi klienci szczególnie cenią sobie wysoką niezawodność pracy tych maszyn oraz niską emisję. Po sterylizacji rozdrobniony materiał może być wykorzystany jako paliwo zastępcze lub składowany razem z odpadami komunalnymi.


Zapytanie o produkt

Zalecane rozdrabniacze

RS30/40

Moc [kW]: 11 - 44
Szerokośc komory rozdrabniania [mm]: 450/750/1000

RS50/60/100

RS50-100 Rozdrabniarki
Moc [kW]: 44 - 150
Szerokośc komory rozdrabniania [mm]: - 1.500

RS150

RS50-100 Rozdrabniarki | UNTHA
Moc [kW]: 180 - 312
Szerokośc komory rozdrabniania [mm]: 1.500

S25

Moc [kW]: 7,5
Szerokośc komory rozdrabniania [mm]: 430