Referencje

Niszczenie dokumentów za pomocą rozdrabniacza RS40 w warsztatach Regens Wagner

Fundacja Regens-Wagner postawiła sobie za cel wspieranie osób niepełnosprawnych i zapewnienie im wartościowego zatrudnienia. W dziale niszczenia dokumentów w warsztatach Regens-Wagner w Dillingen nad Dunajem pracownicy przetwarzają rocznie około 220 ton dokumentów zgodnie z RODO przy użyciu rozdrabniacza RS40 firmy UNTHA Deutschland.

Akt i danych
Więcej
PR-Regens-Wagner-Hero
Regens-Wagner-Auftraggeber-1500x600

Klient
Krótko o zleceniodawcy

Fundacja Regens-Wagner oferuje różne świadczenia i usługi dla osób niepełnosprawnych w 12 lokalizacjach w Bawarii i na Węgrzech w następujących dziedzinach: edukacja i szkolenia, praca i zatrudnienie, mieszkanie i doradztwo. Aktualnie Fundacja i jej 7300 pracowników opiekuje się i wspiera ponad 9200 osób z różnymi niepełnosprawnościami. Celem warsztatów Regens-Wagner w Dillingen jest powierzenie osobom niepełnosprawnym wartościowych zadań, które odpowiadają ich zdolnościom i zainteresowaniom. Jednym z 25 obszarów pracy jest dział niszczenia dokumentów.

Regens-Wagner-Ausgangssituation-1500x600

Wyzwanie
Sytuacja wyjściowa

W Dillingen przetwarza się co roku około 220 ton dokumentów z gabinetów lekarskich i instytucji gminnych, a także z banków i kancelarii prawniczych. Są to dane wrażliwe, dlatego najwyższym priorytetem jest niszczenie tych dokumentów zgodnie z RODO. Wymagania warsztatów Regens-Wagner w Dillingen wobec nowego rozdrabniacza obejmowały m.in.: przepustowość co najmniej 300 kilogramów na godzinę, rozdrabnianie zgodnie z poziomem bezpieczeństwa P3 (wielkość cząstek > 320 mm²), niewrażliwość na zanieczyszczenia i niezawodną dostępność. Ponadto musiała istnieć możliwość zintegrowania nowego rozdrabniacza z istniejącymi pomieszczeniami i techniką przenośników.

Regens-Wagner-Lösung-1500x600

Rozwiązanie
Dlaczego rozdrabniacz UNTHA?

Regens Wagner wybrał rozdrabniacz RS40 firmy UNTHA z perforowanym sitem 22–25 mm. Rozdrabniacz ten spełnia wszystkie wymagania i zapewnia jednolity wynik rozdrabniania. Niezawodność rozdrabniania pozwoliła działowi uzyskać w 2014 roku certyfikat zakładu specjalistycznego zgodnie z normą DIN-66399 w zakresie niszczenia dokumentów i nośników danych. Daje to gwarancję, że dokumenty są niszczone zgodnie z wytycznymi RODO. System tnący modelu RS40 jest niskoobrotowy, dzięki czemu prawie nie występuje pył i ciepło – to praktycznie eliminuje ryzyko pożaru.

Przed rozpoczęciem niszczenia dostarczone dokumenty są wstępnie sortowane i dzielone na różne frakcje, takie jak papier, plastik i części metalowe. Przenośnik taśmowy transportuje czysty papier do rozdrabniacza, gdzie następuje zniszczenie zgodnie z poziomem bezpieczeństwa P3. Rozdrobniony materiał jest następnie odbierany przez zakład utylizacji odpadów, prasowany w bele i dostarczany do papierni, które produkują z niego nowy, wysokiej jakości papier.

Rozdrabniacz RS40 firmy UNTHA spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Pracuje bezawaryjnie, przekonuje wysoką przepustowością i równomiernym wyrzutem rozdrobnionego materiału. Jesteśmy w pełni zadowoleni i możemy w 100 procentach polecić firmę UNTHA i RS40.

Regens-Wagner-Thomas-Haselmeier 600x800

Thomas Haselmeier

kierownik działu niszczenia dokumentów

Logo Regens Wagner
Argumenty
Podstawy decyzji

Regens Wagner dowiedział się o firmie UNTHA na targach. W trakcie konsultacji, jako odpowiedni rozdrabniacz zaproponowano model RS40 firmy UNTHA. Pracownicy Fundacji Regens-Wagner mogli przekonać się o jego wydajności na przykładzie maszyny referencyjnej podczas wizyty na lotnisku w Monachium. Firma UNTHA dostosowała model RS40 do wymagań warsztatów: wykonana na zamówienie rama podstawy umożliwiająca połączenie rozdrabniacza z istniejącymi przenośnikami doprowadzającymi i odprowadzającymi, zamknięty lej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pyłu i dostosowanie prędkości rozdrabniania do tempa pracowników.

TN-RS40-Regens-Wagner-en-1280x720

Więcej naszych referencji
Więcej naszych referencji
made by pixelart - pixelart.at