de
en
fr
es
ru
pl
Innowacja UNTHA przenosi możliwości rozdrabniania opon na nowy poziom

Firma UNTHA, producent rozdrabniaczy przemysłowych, wprowadziła innowację w zakresie rozdrabniania opon, której celem jest uzyskanie wysokiej jakości paliwa uzyskiwanego z opon (TDF) o poziomie efektywności kosztowej nigdy wcześniej nie kojarzonej z tą aplikacją.

Jednowałowy rozdrabniacz UNTHA XR3000C–HT (o wysokim momencie obrotowym) został celowo zaprojektowany tak, aby z łatwością radzić sobie z wymagającymi odpadami jakimi są opony. Pracując ze znacznie niższymi prędkościami od swoich odpowiedników, maszyna ta, bez szkody dla przepustowości, skutecznie udowadnia, że rozdrabnianie materiałów takich jak opony nie jest już nieekonomiczne.

Rozdrabniacz do opon UNTHA jest dostępny w wersji stacjonarnej lub mobilnej i pozwala uzyskać zmienną wielkość granulatu TDF – od 100 mm do 50 mm – w jednostopniowym procesie i bez konieczności osobnego usuwania drutówki opony. W celu zapewnienia energooszczędności maszyny jest ona wyposażona w silniki napędzane elektrycznie, a nie olejem napędowym, co przyczynia się do ekonomiczności pracy rozdrabniacza.

Maszyna ta posiada wytrzymały i wymienny system tnący, w skład którego wchodzą niedrogie części zużywające się, co zapewnia długotrwałą i ekonomiczną pracę. Ergonomiczna klapa serwisowa zapewnia możliwość szybkiej, łatwej i bezpiecznej wymiany noży. 

Dzięki modułowej budowie, rozdrabniacz XR może być również zintegrowany z zaawansowanym gotowym rozwiązaniem, które, w zależności od specyfikacji użytkownika końcowego, umożliwia jednorodne rozdrabnianie do granulacji 15 mm do celów pirolizy.

Country manager, Ryszard Tomaszczyk, komentując nowy rozdrabniacz do opon, który został oddany do eksploatacji w roku, w którym UNTHA obchodzi 50-lecie swojego istnienia, powiedział: „Te złożone produkty gumowe od dawna stanowią trudny do rozwiązania problem, ponieważ co roku na całym świecie zużywanych jest 1,5 miliarda opon, a 60% z nich nigdy nie trafia do recyklingu.

„Jednakże prace związane z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie rozdrabniania opon postępują w szybkim tempie. Oznacza to, że wszystko, od standardowych opon do samochodów osobowych i pojazdów do przewozu pasażerów po bardziej wytrzymałe opony do samochodów ciężarowych i terenowych, może być teraz efektywnie przetwarzane w różnych zastosowaniach związanych z recyklingiem i odzyskiem energii, za pomocą rozdrabniaczy do opon UNTHA”

Jednorodne granulki o frakcji 50 mm zawierające minimalną ilość siatki osnowy są powszechnie stosowane jako paliwo z opon (TDF) do opalania np. w piecach cementowych. Ale efektywne rozdrabnianie opon jest nie jedynym sposobem na odzyskiwanie energii.

,,Jest wiele cennych recyklatów, które mogą na zawsze pozostać „uwięzione” w oponach, jeśli nie zostaną one rozdrobnione z jednoczesnym odzyskiem materiałów kompozytowych”, dodaje Ryszard.

Należy więc opracować starannie zaprojektowaną linię do utylizacji opon, która umożliwi odzyskanie stali do odsprzedaży i przekształcenie gumy w jednorodny produkt, który może być wykorzystywany jako podbudowa dróg, do wykonywania nasypów, kształtowania krajobrazu i wykonywania bezpiecznych nawierzchni placów zabaw. Materiał resztkowy – prawdopodobnie zawierający niewielką ilość siarki w celu zwiększenia wartości opałowej – jest tym, co można następnie wykorzystać w procesach odzyskiwania energii, takich jak produkcja TDF, a nawet desorpcja termiczna do produkcji olejów opałowych i czystego gazu do produkcji energii elektrycznej”.

Rozdrabniacz XR3000C-HT umożliwia uzyskanie wydajności do 15 ton na godzinę. Obecnie istnieje możliwość przetestowania maszyny na bazie własnych materiałów.

made by pixelart - pixelart.at