Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Do efektywnego rozdrabniania odpadów elektrycznych i elektronicznych w zakładach recyklingu oferujemy indywidualne rozwiązania, idealnie dopasowane do potrzeb klienta. Wielkość granulatu można zdefiniować w taki sposób, aby zapewnić optymalne wydzielenie elementów żelaznych i nieżelaznych w celu poddania ich recyklingowi.

Co roku na całym świecie powstaje około 40 milionów ton odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i ilość ta ciągle rośnie! Recykling sprzętu elektronicznego jest opłacalny nie tylko ze względów środowiskowych. Złom ten zawiera zazwyczaj dużo metali szlachetnych, które są odzyskiwane w procesie recyklingu. W celu zapewnienia wysokiej wydajności procesu odzysku, rozdrobnienie powinno generować jak najmniejszą ilość frakcji drobnej. 

Nasze wolnoobrotowe rozdrabniacze czterowałowe idealnie nadają się do tego zastosowania. Dzięki niskiej prędkości obrotowej, płytki PCB rozdrabniane są w sposób delikatny i niskoemisyjny. Przetworzony materiał przeznaczony jest do dalszego recyklingu, który w efekcie prowadzi do wydzielenia z odpadów metali szlachetnych.


Zapytanie o produkt

Obszar zastosowania

Z rozdrobnionego i przetworzonego złomu elektronicznego w kolejnym etapie procesu technologicznego wysortowywane są różne materiały w celu odzyskania cennych frakcji nadających się do recyklingu. Oferowane przez nas rozdrabniacze wielowałowe tnące zapewniają dokładne rozdrobnienie  przetwarzanie złomu elektronicznego.

Zużyte urządzenia przetwarzane są w różnych procesach rozdrabniania i separacji w celu uzyskania frakcji nadającej się do sporzedaży. Bez względu na to, czy przetwarzane mają być stare komputery czy zepsuty sprzęt gospodarstwa domowego - nasze rozdrabniacze zapewniają ich niezawodne i przede wszystkim ekonomiczne rozdrabnianie.

Wiodące firmy zajmujące się recyklingiem lodówek zaufały naszym rozdrabniaczom. Do rozdrabniania chłodziarek wykorzystywane są nasze maszyny wielowałowe tnące. Charakteryzują się one dużą wytrzymałością, niewielką prędkością obrotową, niewielkimi kosztami eksploatacyjnymi  oraz kompaktową budową.

Płytki drukowane w zależności od typu zawierają znaczne ilości metali szlachetnych. Rozdrabnianie, sortowanie i obróbka chemiczna umożliwiają odzysk cennych metali szlachetnych. Nasze wolnoobrotowe rozdrabniacze wielowałowe doskonale sprawdzają się w recyklingu płytek drukowanych dzięki ich wytrzymałości i nischich poziomach emisji.

Zalecane rozdrabniacze

RS30/40

Moc [kW]: 11 - 44
Szerokośc komory rozdrabniania [mm]: 450/750/1000

RS50/60/100

RS50-100 Rozdrabniarki
Moc [kW]: 44 - 150
Szerokośc komory rozdrabniania [mm]: - 1.500

RS150

RS50-100 Rozdrabniarki | UNTHA
Moc [kW]: 180 - 312
Szerokośc komory rozdrabniania [mm]: 1.500

S120

Moc [kW]: 88
Szerokośc komory rozdrabniania [mm]: 1.378