Papier i tektura

Oferujemy indywidualne rozwiązania do rozdrabniania papieru i tektury. Nasi doświadczeni specjaliści dopasują optymalnie rozwiązanie rozdrabniania do potrzeb klienta, co gwarantuje doskonały efekt procesu rozdrabniania.

Papier i karton to bardzo wartościowe surowce wtórne, które odgrywają znaczącą rolę w procesach przetwarzania i recyklingu odpadów. Dzięki temu, że recykling celulozy jest procesem stosunkowo łatwym, możliwe jest ekonomiczne i przyjazne dla środowiska ponowne wykorzystanie papieru. Zanim odpady papierowe zostaną rozdrobnione, są one rozdzielane w zależności od ich pierwotnego wykorzystania, a następnie usuwane są z nich wszelkie zanieczyszczenia. Dopiero wtedy odpad może być rozdrobniony.


Zapytanie o produkt

Obszar zastosowania

Makulatura to główny surowiec wtórny dla przemysłu papierniczego. W celu efektywnego recyklingu wszystkich rodzajów odpadów z papieru, konieczne jest usunięcie z nich zanieczyszczeń i ciał obcych. Dzięki wysokiej odporności na ciała obce, nasze rozdrabniacze sprawdzają się tutaj znakomicie.

W procesie recyklingu, kartony po napojach rozkładane są na poszczególne komponenty (celuloza, polietylen, aluminium). W celu usunięcia zanieczyszczeń z odpadów kartonowych, do procesu rozdrabniania zalecamy wykorzystanie jednego z naszych niezawodnych rozdrabniaczy.

Odpady kartonowe są istotnym surowcem wtórnym, który może być ponownie wykorzystany praktycznie w 100 procentach. Jeśli odpady kartonowe zawierają dużo zanieczyszczeń, korzystnym rozwiązaniem będzie włączenie do procesu recyklingu jednego z naszych rozdrabniaczy.

Papier jest belowany w celu ułatwienia jego transportu. Na dalszym etapie przetwarzania bele są rozpakowywane i rozdrabniane. Do tego zadania oferujemy niezawodne rozwiązania rozdrabniania dostosowane do indywidualnych wymagań klienta.

Do rozdrabniania rolek papieru konieczne jest zastosowanie wydajnych i mocnych rozdrabniarek. Urządzenia inncyn dostawców często mają trudności z rozdrabnianiem tego materiału. W związku z tym, wielu klientów wybiera wytrzymałe i niezawodne technologie rozdrabniania oferowane przez naszą firmę.

Poprodukcyjne odpady papierowe, takie jak ścinki, zajmują dużo miejsca i szybko zapełniają kontenery. Zastosowanie rozdrabniacza pozwala zredukować objętość odpadów, zwiększyć gęstość nasypową i zredukować koszty transportu.

Zalecane rozdrabniacze

RS30/40

Moc [kW]: 11 - 44
Szerokośc komory rozdrabniania [mm]: 450/750/1000

RS50/60/100

RS50-100 Rozdrabniarki
Moc [kW]: 44 - 150
Szerokośc komory rozdrabniania [mm]: - 1.500

S25

Moc [kW]: 7,5
Szerokośc komory rozdrabniania [mm]: 430

S120

Moc [kW]: 88
Szerokośc komory rozdrabniania [mm]: 1.378