Opon i gumy

Nasze systemy rozdrabniania wytwarzają wióry lub granulaty z najtwardszych opon i odpadów gumowych, zgodnie z wymaganiami klienta. Rozdrabniacz może zostać dostosowany do określonych wymagań – niezależnie od tego, czy uzyskany granulat ma być przeznaczony do pirolizy, hydrolizy czy spalania.

Odpady gumowe, a w szczególności zużyte opony, stanowią poważny problem na całym świecie. Każdego roku trzeba pozbyć się około miliarda zużytych opon, a ogromna ich ilość trafia na składowiska odpadów. Jest to nie tylko szkodliwe dla środowiska naturalnego, ale również stanowi marnotrawstwo potencjału, który jest w tych oponach.

Poza odzyskiem ciepła ze zużytych opon utylizowanych w cementowniach, z punktu widzenia ekonomii i ekologii, coraz ważniejsze staje się również wykorzystanie materiałów, z których są wytwarzane.

 

Główna przeszkoda: przetwarzanie wielostopniowe

Częstą przeszkodą przy przetwarzaniu zużytych opon i gumy jest fakt, że ich wielostopniowe przetwarzanie wymaga dość wysokich kosztów inwestycyjnych. Ponadto produkty odpadowe, takie jak zużyte opony, taśmy przenośnikowe, gumowane łańcuchy lub inne odpady produkcyjne często zawierają substancje obce (takie jak metal), które muszą zostać oddzielone. Powoduje to, że recykling tego typu odpadów jest dość drogi.

 

Ekonomiczne rozdrabniacze UNTHA do opon i gumy

Dzięki naszym maszynom do rozdrabniania zużytych opon i innych odpadów gumowych stworzyliśmy bardzo ekonomiczne rozwiązanie. Z jednej strony, nasze rozdrabniacze są przeznaczone do rozdrabniania jednostopniowego, a z drugiej – zapewniają niski poziom kosztów bieżących.

  • Krótko mówiąc, do rozdrobnienia danego materiału wystarczy jedna maszyna, co znacznie obniża koszty inwestycji.
  • Dzięki wykorzystaniu napędu elektromechanicznego istnieje możliwość obniżenia kosztów eksploatacyjnych nawet o 75% w porównaniu z maszynami napędzanymi silnikiem wysokoprężnym.

Kolejną zaletą jest solidność i wydajność naszych rozdrabniaczy – oba te czynniki są niezbędne do efektywnego i wydajnego pozyskiwania surowców użytkowych z przetwarzanych odpadów.

W klasie XR oferujemy wysokowydajne rozdrabniacze jednowałowe, które służą do jednostopniowego rozdrabniają zużytych opon do samochodów osobowych i ciężarowych. Maszyny pracują z wydajnością 7 t/godz., a wielkości możliwego do uzyskania granulatu to < 50 mm. Tej wielkości wióry z opon szczególnie dobrze nadają się do odzysku termicznego w cementowniach. Separator magnetyczny zapewnia skuteczne i natychmiastowe oddzielenie drutu żelaznego i osnowy stalowej opon, co ułatwia ich dalszą przeróbkę.

W wyniku dwustopniowej przeróbki uzyskuje się granulat o wielkości < 25 mm. Ponieważ maszyna ta jest dostępna również jako rozdrabniacz mobilny, może być elastycznie wykorzystywana na miejscu instalacji.

Nasza 4-wałowa technologia jest szczególnie polecana do przetwarzania odpadów produkcyjnych z kauczuku syntetycznego i naturalnego. Oferowane przez nas rozdrabniacze są znane z doskonałej wydajności a dzięki kompaktowej konstrukcji mogą być łatwo zintegrowane z istniejącą infrastrukturą. Oznacza to, że rozdrabnianie wstępne i wtórne może być realizowane w jednym, bardzo ekonomicznym kroku.


Zapytanie o produkt

Obszar zastosowania

Ilość zużytych opon jest co roku większa. Mogą one być poddawane recyklingowi materiałowemu lub odzyskowi energetycznemu. Do przetwarzania zużytych opon oferujemy nasze rozdrabniacze wielowałowe tnące.

Im większa średnica opony, tym mocniejsza musi być rozdrabniarka. Do rozdrabniania zużytych opon oferujemy bardzo mocne i wytrzymałe rozwiązania tnące w postaci rozdrabniaczy dwuwałowych lub czterowałowych.

Odpady produkcyjne, mieszanki i resztki pod odlewach gumowych zazwyczaj są mielone dopiero po ich wstępnym rozdrobnieniu. Oferujemy systemy rozdrabniania dopasowane do potrzeb klienta, zapewniające niezawodne rozdrabnianie wstępne.

Węże z wkładkami z tkaniny lub odpady poprodukcyjne rozdzielane są na poszczególne materiały w wyniku ich rozdrabniania, a następnie separacji. Proces ten stanowi podstawę efektywnego recyklingu. Oferowane przez nas rozdrabniacze stanowią podstawę ekonomicznego przetwarzania odpadów poprodukcyjnych.

Zalecane rozdrabniacze

RS50/60/100

RS50-100 Rozdrabniarki
Moc [kW]: 44 - 150
Szerokośc komory rozdrabniania [mm]: - 1.500

RS150

RS50-100 Rozdrabniarki | UNTHA
Moc [kW]: 180 - 312
Szerokośc komory rozdrabniania [mm]: 1.500

XR2000/3000

Rozdrabniarka wstępna do odpadów | Klasa XR
Moc [kW]: 65 - 264
Szerokośc komory rozdrabniania [mm]: 1.960/2.960

XR mobil-e

Moc [kW]: 113 - 264
Szerokośc komory rozdrabniania [mm]: 2.960