Odpady biologiczne

Odpady biologiczne

Nasze rozdrabniarki umożliwiają uzyskanie z odpadów biologicznych i biogenicznych substratu, który może być następnie wykorzystany w biogazowni lub unieszkodliwiony. Obróbce poddawane mogą być odpady zielone, resztki pokarmów, towary przeterminowane z opakowaniami, jak i odpady poubojowe.

W celu optymalnego przygotowania niejednorodnych odpadów organicznych wraz z opakowaniami do procesu fermentacji, muszą one zostać rozdrobnione. Oferowane przez nas wolnoobrotowe rozdrabniacze serii S nadają się znakomicie to tego zastosowania. Te dwuwałowe maszyny zapewniają odpowiednie przetwarzanie odpadów i gwarantują uzyskanie odpowiedniego substratu fermentacji. Dzięki specjalnemu wyposażeniu, wydajnemu układowi tnącemu i wytrzymałej konstrukcji urządzenia, rozdrabniacze te są niezwykle niezawodne i trwałe!


Zapytanie o produkt

Obszar zastosowania

Produkty przeterminowane są zazwyczaj niszczone. Abyz zrobić to efektywnie i niezawodnie, niezbędny jest rozdrabniacz zaprojektowany specjalnie dla takiego zastosowania. Czterowałowa technologia oferowana przez UNTHA to idealne rozwiązanie pozwalające na rozdzielenie produktów spożywczych od opakowań. Dzięki temu separatory, będące kolejnym etapem linii technologicznej, mogą w łatwy sposób wydzielić  opakowania.

Rozdrabnianie odpadów organicznych pozwala na ich optymalne przygotowanie do procesu fermentacji. Idealnym rozwiązaniem jest tutaj nasz wolnoobrotowy rozdrabniacz serii RS. Zapewnia ona niezawodne i wydajne przetworzenie odpadów organicznych, gwarantując uzyskanie substratu nadającego się do fermentacji.

Odpady z gastronomii wykorzystywane są często do produkcji biogazu. Zastosowanie znajdują tutaj nasze sprawdzone urządzenia. Oferujemy niezawodne rozdrabniacze do przetwarzania odpadów gastronomicznych, które mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb klienta.

Odpady poubojowe, odpady poprodukcyjne z rzeźni oraz martwe zwierzęta przerabiane są często na mączkę mięsno-kostną i tłuszcz. Nasze wytrzymałe rozdrabniacze wyposażone w specjalne uszczelki, doskonale radzą sobie nawet z kośćmi. Dzięki dodatkowemu wyposażeniu maszyna może być optymalnie dostosowana do Twoich potrzeb.

Odpady zielone rozdrabniane są w pierwszym etapie procesu ich kompostowania. Nasze rozdrabniacze znakomicie radzą sobie z gałęziami, krzewami, niewielkimi pniami, odpadami ogrodowymi, itp. Oferujemy rozwiązania rozdrabniania idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Zalecane rozdrabniacze

RS30/40

Moc [kW]: 11 - 44
Szerokośc komory rozdrabniania [mm]: 450/750/1000

S40

Rozdrabniarka dwuwałowa do odpadów biogenicznych | S40
Moc [kW]: 37
Szerokośc komory rozdrabniania [mm]: 750 - 1.400