Nowy system rozdrabniania zwiększa możliwości produkcyjne paliw wtórnych SRF w Korei Południowej

Boroughbridge, 07.12.2015

Dzięki kompetencjom UNTHA, międzynarodowej firmy specjalizującej się w systemach rozdrabniania odpadów, oraz jej lokalnego partnera firmy PERITUS, w mieście Wonju, w Korei Południowej, uruchomiony został nowy zakład produkcji stałych paliw wtórnych (SRF).

Firma Zion, koreański ekspert w dziedzinie gospodarki odpadami, zbudowała instalację do produkcji paliw alternatywnych w celu bardziej efektywnego wykorzystania materiałów odpadowych. Dzięki nowemu systemowi przesortowane odpady przemysłowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe są rozdrabniane w celu wytworzenia homogenicznego paliwa alternatywnego o granulacji 50 mm, przeznaczonego do zastosowania w przemyśle cementowym.

Po przeprowadzeniu wielu prób w austriackiej siedzibie firmy UNTHA wybrany został rozdrabniacz XR3000C z układem tnącym. Próby wykazały, że maszyna może z łatwością osiągnąć dzienną wydajność na poziomie 60-70 ton, z możliwością prawie podwojenia tego wyniku w przyszłości.

Elastyczność rozdrabniacza XR3000C oznacza również, że firma Zion może uzyskać materiał końcowy o wielkości 40-50 mm w wyniku jednostopniowego rozdrabniania zbelowanych odpadów tworzyw sztucznych, co również zwiększa możliwości produkcji paliwa alternatywnego SRF przez spółkę.

Wypowiadając się na temat tego projektu, Peter Streinik, szef działu Business Unit Waste, powiedział: "Nawet jeśli Korea Południowa znajduje się na początku swojej drogi jeśli chodzi o wytwarzanie enrgii z odpadów, to naród stosunkowo szybko zaprezentował bardzo zaawansowane i kompleksowe podejście do planu działania w zakresie gospodarki odpadami. Obowiązuje już prawodawstwo w zakresie produkcji stałych paliw wtórnych o granulacji <50 mm, a infrastruktura niezbędna do wsparcia tego procesu rozwija się w szybkim tempie.”

"Widzimy, że firma Zion nie tylko dąży do spełnienia pewnych wymogów. Stawia również na pierwszym miejscu efektywność energetyczną, rentowność i innowacyjność, tak aby osiągnąć większe korzyści płynące z bardziej efektywnej gospodarki odpadami".

Polityka firmy Zion w zakresie hierarchii postępowania z odpadami jest zbliżona do polityki europejskiej. Zanim strumień odpadów trafi do produkcji paliwa wtórnego SRF, firma Zion wydziela z niego możliwie najwięcej materiałów nadających się do ponownego wykorzytania lub recyklingu, w tym cegły, metal, piasek, szkło i baterie.

Podsumowując, Geumju Kim, prezes spółki Zion, powiedziała: "Pasją naszej rodzinnej firmy są odnawialne źródła energii, począwszy od energii słonecznej, aż do produkcji paliw alternatywnych. Teraz, gdy uruchomiliśmy naszą nową instalację do produkcji stałych paliw wtórnych z zastosowaniem nowoczesnej i konfigurowalnej technologii, zamierzamy skupić się na nawiązaniu współpracy z różnymi klientami. Jesteśmy w stanie sprostać wielu wymaganiom i liczymy na ulepszenie programu Korei Południowej w zakresie gospodarki surowcami.”


Pobierz artykuł reklamowy