Innowacyjne mobilne rozwiązanie do rozdrabniania odpadów

Kuchl, 27.01.2016

XR mobil-e | przenośna rozdrabniarka z napędem elektrycznym

Po wielu udanych testach przeprowadzonych w Europie, firma UNTHA, ciesząca się w branży opinią eksperta w dziedzinie inżynierii, wprowadziła na rynek pierwszą na świecie mobilną rozdrabniarkę napędzaną elektrycznie.

Mobilny rozdrabniacz XR mobil-e to najnowsze innowacyjne rozwiązanie austriackich ekspertów w dziedzinie technologii rozdrabniania. Mobilny rozdrabniacz posiada takie same cechy konstrukcyjne jak  cieszący się uznaniem na całym świecie stacjonarny rozdrabniacz XR, dzięki czemu zapewnia  klientom takie same korzyści- wysoką wydajność, niskie koszty eksploatacyjne, efektywność energetyczną, niski poziom hałasu, ochronę przed ciałami obcymi oraz łatwość obsługi. Jest to jednak pierwszy tego typu rozdrabniacz wyposażony w napęd elektryczny o niskim poborze mocy, który dzięki dodatkowemu pokładowemu agregatowi, może być bez problemu przemieszczony w inne miejsce zakładu, a następnie ponownie podłączony do sieci elektrycznej.

XR mobil-e został zaprojektowany po to, aby zapewnić klientom maksymalną elastyczność. Umożliwia on przetwarzanie różnorodnych materiałów, w tym stałych odpadów komunalnych, odpadów budowlanych, odpadów przemysłowych, drewna i innych odpadów gabarytowych, w celu produkcji wysokojakościowych paliw alternatywnych wykorzystywanych w energetyce, cementowniach czy procesach zgazowania. Wymienne sita i noże umożliwiają skonfigurowanie rozdrabniarki w zależności od specyfikacji materiału wyjściowego i uzyskanie homogenicznej frakcji o wielkości od 30 do 400 mm.

Komentując wprowadzenie tego produktu na rynek, Peter Streinik, szef działu Business Unit Waste w UNTHA, powiedział: "Kiedy w 2014 r. pokazaliśmy wszystkie nowe maszyny z serii XR, wzbudziliśmy ogromne zainteresowanie na całym świecie. W ciągu zaledwie sześciu miesięcy otrzymaliśmy zamówienia na łączną kwotę 5 mln euro. Były to zamówienia od klientów, którzy chcieli zminimalizować nakłady inwestycyjne poprzez zakup maszyny umożliwiającej jednostopniowe wytwarzanie paliwa alternatywnego SRF."

"Od ponad czterdziestu lat unowocześniamy nasze niejednokrotnie rewolucyjne projekty. Dlatego nieustannie prowadziliśmy dialog z rynkiem w celu odkrycia kolejnych wyzwań operacyjnych, którym moglibyśmy sprostać. Oczywistym było, że na rynku potrzeba solidnej, elastycznej i wydajnej rozdrabniarki do odpadów."

Wówczas rozpoczęto dziewięciomiesięczny projekt inżynieryjny mający na celu opracowanie nowego i unikalnego rozwiązania rozdrabniania odpadów. Testy przeprowadzone w Austrii, Niemczech i Wielkiej Brytanii potwierdziły bardzo wysoką wydajność na poziomie nawet 70 t/h, możliwość usunięcia ciała obcego w ciągu kilku minut oraz zmianę konfiguracji maszyny w ciągu zaledwie dwóch godzin tak, aby przetwarzała zupełnie inny strumień odpadów.

Peter kontynuuje, mówiąc: "Przeprowadzone testy umożliwiły nam udoskonalenie pewnych elementów technologii przed wprowadzeniem produktu na rynek. Oprócz tego, zorganizowane przez nas w Europie pokazy objazdowe odniosły tak duży sukces, że obecnie ofertujemy nasze rozwiązanie w dziesiątkach projektów z zakresu produkcji paliw alternatywnych.”

Rozdrabniacz XR mobil-e wyposażony jest w gąsienice, regulowany przenośnik odbierający  oraz magnes, którego zadaniem jest wyseparowanie wartościowego surowca, jakim są metale. Dzięki niskiej produkcji drobnych cząstek, emisja pyłu oraz materiałów palnych podczas procesu rozdrabniaania jest minimalna. W połączeniu z koncepcją rozdrabniania wolnoobrotowego oraz napędem elektromechanicznym (a nie spalinowo-hydraulicznym), ryzyko pożaru jest znacząco zredukowane, a co za tym idzie, niższe są składki na ubezpieczenie.

Peter podsumowuje, mówiąc: „Oprócz oczywistych zalet wynikających z wydajności urządzenia,  otrzymaliśmy również fantastyczne informacje zwrotne na temat bezemisyjnej i niewiarygodnie cichej pracy rozdrabniacza XR mobil-e. Niski poziom hałasu wynoszący zaledwie 80 dB(A) nie wpływa negatywnie na samopoczucie operatorów oraz minimalizuje zakłócenia, jakie mogą odczuwać okoliczni mieszkańcy. Ułatwia to również wydłużenie godzin pracy, co przekłada się na zwiększenie wydajności i rentowności instalacji”.

UNTHA zaprezentuje po raz pierwszy rozdrabniacz XR mobil-e na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska - Woda, Ścieki, Odpady, Recykling w Monachium (30 maja - 3 czerwca 2016 r.). Więcej informacji można znaleźć w tym krótkim filmie, na stronie www.untha.com/en/xrmobile, za pośrednictwem e-maila info@untha.pl lub pod telefonem +48 126421896.


Pobierz artykuł reklamowy