Guma i opony

Nasze maszyny umożliwiają rozdrabnianie nawet najbardziej twardych gum i zużytych opon w celu ich dalszego recyklingu lub unieszkodliwiania. Bez względu na to, czy granulat ma być wykorzystywany do procesu pirolizy, hydrolizy czy spalenia, zawsze znajdziesz u nas odpowiednie urządzenie.

Recykling odpadów gumowych jest opłacalny zarówno z ekonomicznego jak i środowiskowego punktu widzenia, niezależnie od tego, czy odpad ma postać opon, taśm przenośnikowych, łańcuchów gumowych czy też odpadów poprodukcyjnych. Recykling odpadów gumowych i zużytych opon możłiwy jest po ich wcześniejszym rozdrobnieniu, do czego niezbędne są bardzo mocne rozdrabniacze. Nasza sprawdzona i niezawodna technologia czterowałowa idealnie nadaje się do tego zastosowania. Proces rozdrabniania jest bardzo ekonomiczny, gdyż rozdrabnianie wstępne i końcowe odbywa się jednostopniowo.  


Zapytanie o produkt

Obszar zastosowania

Ilość zużytych opon jest co roku większa. Mogą one być poddawane recyklingowi materiałowemu lub odzyskowi energetycznemu. Do przetwarzania zużytych opon oferujemy nasze rozdrabniacze wielowałowe tnące.

Im większa średnica opony, tym mocniejsza musi być rozdrabniarka. Do rozdrabniania zużytych opon oferujemy bardzo mocne i wytrzymałe rozwiązania tnące w postaci rozdrabniaczy dwuwałowych lub czterowałowych.

Odpady produkcyjne, mieszanki i resztki pod odlewach gumowych zazwyczaj są mielone dopiero po ich wstępnym rozdrobnieniu. Oferujemy systemy rozdrabniania dopasowane do potrzeb klienta, zapewniające niezawodne rozdrabnianie wstępne.

Węże z wkładkami z tkaniny lub odpady poprodukcyjne rozdzielane są na poszczególne materiały w wyniku ich rozdrabniania, a następnie separacji. Proces ten stanowi podstawę efektywnego recyklingu. Oferowane przez nas rozdrabniacze stanowią podstawę ekonomicznego przetwarzania odpadów poprodukcyjnych.

Zalecane rozdrabniacze

RS50/60/100

RS50-100 Rozdrabniarki
Moc [kW]: 44 - 150
Szerokośc komory rozdrabniania [mm]: 1.500

RS150

RS50-100 Rozdrabniarki | UNTHA
Moc [kW]: 180 - 312
Szerokośc komory rozdrabniania [mm]: 1.500

S120

Moc [kW]: 88
Szerokośc komory rozdrabniania [mm]: 1.378