C OPCJE >> Pokrywy ochronne silnika: chronią jednostkę napędową przed brudem, spadającym materiałem oraz uszkodzeniami spowodowanymi przez maszyny załadowcze >> Lej zasypowy: 3-stronny lej zasypowy dla załadunku ładowarką kołową lub 4-stronny dla załadunku przy pomocy innych urządzeń załadowczych >> Pomieszczenie sterownicze: redukuje częstotliwość czyszczenia systemu klimatyzacji szafy sterowniczej o 80 % i wydłuża żywotność komponentów elektrycznych >> Automatyczny centralny układ smarowania: zapewnia dłuższe interwały między serwisami i redukuje wymagane prace serwisowe >> Zdalne sterowanie: urządzenie może być bezproblemowo sterowane zdalnie >> Taśmociąg odbierający: zapewnia łatwy odbiór materiału >> Lampa sygnałowa: pokazuje stan pracy maszyny E F G 5