FUNKCJE I KONSTRUKCJA POMYSŁOWY ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW SYSTEM ROZRYWANIA Przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych i maksymalnej wydaj- W procesie rozdrabniania materiał wsadowy jest chwytany przez wymienne rozrywające zęby rotora 1 i rozdrabniany na listwie noży stałych 2 . Rozmiar materiału wyjściowego jest definiowany za pomocą regulowanych sztab sita 3 . Gwarantuje to maksymalną elastyczność w ustalaniu wielkości frakcji wyjściowej. ności, XR jest jak dotąd najbardziej innowacyjnym rozdrabniaczem do odpadów na rynku światowym. Zupełnie nowa koncepcja napędu „UNTHA Eco Drive“ gwarantuje do 50% mniejsze zużycie energii w porównaniu do tradycyjnych napędów elektrohydraulicznych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych silników synchronicznych, osiągany jest maksymalny współczynnik wydajności co sprawia, że UNTHA Eco Drive jest jednym z najbardziej energooszczędnych 2 systemów napędowych dostępnych na rynku. Ponadto koszty eks- 1 ploatacyjne mogą być zredukowane do minimum, ze względu na brak takich elementów jak sprzęgło, pasy, pompy hydrauliczne oraz czop wału. Wychodząc naprzeciw indywidualnym wymaganiom klienta, nowy rozdrabniacz wstępny serii XR może być wyposażony w system rozrywania lub cięcia. W połączeniu z opatentowanym systemem sztab sita lub z różnymi wersjami sita, umożliwia to definiowanie rozmiaru frakcji od 400 mm do 30 mm. SYSTEM CIĘCIA Podczas procesu rozdrabniania, wewnętrzny mechanizm dociskowy 4 dociska materiał do rotora 5 wyposażonego w wymienne obracalne noże. Chwycony przez rotor materiał rozdrabniany jest między listwą noży stałych 6 . Wielkość frakcji wyjściowej definiowana jest za pomocą różnych sit 7 . Osiągnięcie frakcji wyjściowej o wielkości 30 mm nie stanowi żadnego problemu. WIDOK 3D NA TWOIM URZĄDZENIU MOBILNYM Jeśli chcesz zobaczyć rozdrabniacz z każdej strony, zajrzeć do wnętrza maszyny i uruchomić system tnący, zainstaluj mobilną aplikację XR na smartfonie lub tablecie, uruchom ją i uchwyć aparatem tytułową stronę tej broszury. Link do pobrania aplikacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.untha.com 4 5 7 6 WYBRANE ZASTOSOWANIA • • • 2 3 Odpady przemysłowe i z działalności usługowo-handlowych • Odpady komunalne z gospodarstw domowych Odpady wielkogabarytowe • Odpady zbelowane • Drewno rozbiórkowe • Zmieszane odpady z placów budowy Odpady niebezpieczne • Dywany i chodniki • Itp.