The reliable brand! UNTHA shredding technology Kellau 141 A-5431 Kuchl / Salzburg, Austria Tel +43 6244 7016 0 Fax +43 6244 7016 1 info@untha.com www.untha.com 8 UNTHA Polska Sp. z o.o. ul. Sołtysowska 1/28 31-589 Kraków/Polska Tel./Fax: +48 12 642 18 96 info@untha.pl www.untha.pl Prawo do zmian i błędów w druku zastrzeżone. Wszelkie ilustracje mają charakter symboliczny i mogą odbiegać od rzeczywistego produktu. © 02/16 UNTHA shredding technology