ZALETY ROZDRABNIACZA Separator magnetyczny (opcjonalnie) Wewnętrzny docisk Separator magnetyczny o regulowa- Zapewnia ciągłe podawanie materia- nej wysokości, umieszczony na od- łu w rozdrabniaczach wyposażonych bierającym przenośniku taśmowym, w system tnący „cutter”. usuwa ze strumienia odpadów elementy metalowe. System odbierający Rozdrabniacz wyposażony jest w poziomy przenośnik taśmowy oraz wznoszący przenośnik taśmowy z hydraulicznie regulowaną wysokością. System usuwania ciał obcych System usuwania ciał obcych pozwala na łatwe i szybkie usuwanie elementów nieulegających rozdrobnieniu. Wszystkie prace serwisowe i konserwacyjne mogą być wykonywane w pionowej pozycji ciała. Definiowalna wielkość frakcji Wymienialne sztaby sita oraz sita umożliwiają wytworzenie homogenicznej frakcji o wielkości od 400 mm do 30 mm. Podwozie gąsienicowe Mały benzynowy silnik napędza podwozie gąsienicowe, dzięki czemu rozdrabniacz może się łatwo i niezależnie przemieszczać. Sterowany jest za pomocą pilota zdalnego sterowania. 4