The reliable brand! Mobilny elektromechaniczny system rozdrabniania do wydajnego przetwarzania odpadów Xr3000 mobil-e 1

REWOLUCJA: MOBILNY ELEKTROMECHANICZNY SYSTEM ROZDRABNIANIA DO WYDAJNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW Nowy rozdrabniacz XR3000 mobil-e to rewolucyjna kon- Mobilność urządzenia zapewnia niezawodne podwozie gąsie- cepcja mobilnego rozdrabniania odpadów. Urządzenie to nicowe oraz niewielki silnik benzynowy. XR mobil-e może być posiada wiele zalet wynikających z zastosowania napędu z łatwością przemieszczany w różne miejsca przy pomocy pilota elektromechanicznego, przy jednoczesnym zachowaniu ko- zdalnego sterowania. rzyści jakie dają rozwiązania mobilne. Zapewnia to maksymalną wydajność i elastyczność. Podobnie jak uznany na Dzięki szerokiej gamie wymiennych sit oraz noży tnących, roz- całym świecie stacjonarny rozdrabniacz XR, rozdrabniacz drabniacz może być skonfigurowany zgodnie z wymagania- XR mobil-e jest wyposażony w oszczędny napęd UNTHA mi klienta dotyczącymi materiału wyjściowego. Możliwe jest Eco Drive. Dzięki temu koszty operacyjne zostały zmini- osiągnięcie zarówno frakcji 30 mm, jak również 400 mm oraz malizowane, a wydajność i jakość materiału wyjściowego dowolnej frakcji pośredniej. Oznacza to, że XR mobil-e może zmaksymalizowane. Kluczowa cecha: w przeciwieństwie do z łatwością rozdrabniać odpady gabarytowe, stałe odpady ko- tradycyjnych, zużywających dużo paliwa, głośnych maszyn munalne, odpady przemysłowe i z placówek handlowych, od- mobilnych, które negatywnie wpływają na środowisko, XR pady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady drewniane w celu mobil-e jest wyposażony w oszczędny i ekologiczny napęd. wytworzenia homogenicznego paliwa alternatywnego wykorzystywanego w energetyce, cementowniach, w procesach gazyfi- WSKAZÓWKA: FILM POGLĄDOWY W krótkim filmie przedstawiono więcej zalet, funkcji i zastosowań mobilnego rozdrabniacza XR mobil-e. Miłego oglądania! www.untha.com/xrmobile-en Oprócz ekonomicznych profitów, jakie niesie ze sobą to roz- kacji lub na rynku biomasy. wiązanie, jest ono również korzystne zarówno dla pracow- Ponadto, odbierający przenośnik taśmowy o regulowanej wysoko- ników obsługujących maszynę i okolicznych mieszkańców, ści oraz dostępny opcjonalnie separator magnetyczny dopełniają jak i dla środowiska naturalnego. całości, tworząc efektywne, mobilne rozwiązanie rozdrabniania. UNIWERSALNY I ELASTYCZNY! Dzięki naszemu rozdrabniaczowi, umożliwiającemu wytwarzanie paliw alternatywnych o różnej specyfikacji, zwiększysz wydajność, zredukujesz koszty eksploatacyjne i osiągniesz większą elastyczność instalacji. A wszystko to osiągniesz inwestując w zaledwie jeden ruchomy środek trwały. ZASTOSOWANIA • odpady przemysłowe i z placówek handlowych • odpady komunalne z gospodarstw domowych • odpady wielkogabarytowe • odpady zbelowane• drewno porozbiórkowe • zmieszane odpady budowlane • odpady niebezpieczne • dywany • i wiele innych. 2

PODŁĄCZ DO PRĄDU ROZDRABNIAJ PRZEMIESZCZAJa Podłącz rozdrabniacz do źródła zasilania. Od tego momentu proces rozdrabniania napędzany jest przez energooszczędny i ekonomiczny napęd UNTHA Eco Drive. KONCEPCJE ROZDRABNIANIA W zależności od jakości materiału wsadowego i rozmiaru frakcji, dostępne są dwie koncepcje rozdrabniania: system rozrywania „ripper” oraz system cięcia „cutter” z wewnętrznym dociskiem. Rotor jest chroniony przed ścieraniem dzięki przyspawanym płytom ze stali Hardox. Obydwa systemy rozdrabniania pozwalają na osiągnięcie frakcji wyjściowej o rozmiarze od 400 mm do 30 mm. W zależności od właściwości materiału oraz średnicy sita, wydajność urządzenia wynosi nawet do 70 t/h. Podczas zmiany lokalizacji maszyna musi być odłączona od źródła zasilania. Dzięki gąsienicowemu podwoziu napędzanemu przez mały silnik benzynowy, XR mobil-e może być z łatwością przemieszczony w dowolne miejsce za pomocą pilota zdalnego sterowania. SYSTEM CIĘCIA >> Wymienne noże, które mogą być użyte czterokrotnie >> Listwy stałe, które mogą być użyte czterokrotnie SYSTEM ROZRYWANIA >> Zęby rozrywające, które mogą być Gdy rozdrabniacz dotrze do żądanego miejsca, wystarczy go z powrotem podłączyć do źródła zasilania i kontynuować wydajne i ekonomiczne rozdrabnianie. użyte dwukrotnie >> Zęby statyczne, które mogą być użyte jednokrotnie Zęby rozrywające i statyczne mogą być spawane na zewnątrz urządzenia po zakończeniu ich żywotności. 3

ZALETY ROZDRABNIACZA Separator magnetyczny (opcjonalnie) Wewnętrzny docisk Separator magnetyczny o regulowa- Zapewnia ciągłe podawanie materia- nej wysokości, umieszczony na od- łu w rozdrabniaczach wyposażonych bierającym przenośniku taśmowym, w system tnący „cutter”. usuwa ze strumienia odpadów elementy metalowe. System odbierający Rozdrabniacz wyposażony jest w poziomy przenośnik taśmowy oraz wznoszący przenośnik taśmowy z hydraulicznie regulowaną wysokością. System usuwania ciał obcych System usuwania ciał obcych pozwala na łatwe i szybkie usuwanie elementów nieulegających rozdrobnieniu. Wszystkie prace serwisowe i konserwacyjne mogą być wykonywane w pionowej pozycji ciała. Definiowalna wielkość frakcji Wymienialne sztaby sita oraz sita umożliwiają wytworzenie homogenicznej frakcji o wielkości od 400 mm do 30 mm. Podwozie gąsienicowe Mały benzynowy silnik napędza podwozie gąsienicowe, dzięki czemu rozdrabniacz może się łatwo i niezależnie przemieszczać. Sterowany jest za pomocą pilota zdalnego sterowania. 4

DODATKOWE ZALETY System tnący Systemy tnące „cutter” lub „ripper” > Jednostopniowe rozdrabnianie zapewniają wysoką jakość materiału Lej zasypowy końcowego z małym udziałem drobnej frakcji i jednocześnie wysoką wy- W zależności od sposobu załadunku, możliwe jest zastosowanie dajnością. jednostronnie otwartego leja zasypowego dla załadunku ładowarką kołową lub leja czterostronnie zamkniętego dla załadunku dużych ilości materiału oraz załadunku urządzeniami załadowczymi. Praktyczne, kompleksowe rozwiązanie jednostopniowego rozdrabniania z odbierającym przenośnikiem taśmowym oraz opcjonalnie z separatorem metali. > Niski poziom emisji hałasu i spalin Ten cichy rozdrabniacz, przystosowany do pracy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, nie wpływa negatywnie na samopoczucie operatora oraz Chłodzenie wodą Napęd UNTHA Eco Drive, układ hydrauliczny oraz szafy sterownicze chłodzone są przy pomocy układu chłodzenia wodą. Dostęp do chłodnicy jest łatwy dzięki czemu można ją wysunąć do czyszczenia. minimalizuje zakłócenia, jakie mogą odczuwać okoliczni mieszkańcy. Ułatwia to również wydłużenie godzin pracy. > Niskie koszty utrzymania Zapotrzebowanie na materiały eksploatacyjne, takie jak olej hydrauliczny lub filtry, jest minimalne. Noże tnące cechują się długą żywotnością i mogą być użyte kilkukrotnie. Napęd UNTHA Eco Drive Elektromechaniczny układ napędowy z sil- > Zdalna pomoc W przypadku awarii rozdrabniacza, technik UNTHA nikami synchronicznymi zachwyca niskimi może zdalnie połączyć się z maszyną i udzielić użyt- kosztami eksploatacyjnymi. Dzięki małej kownikowi pomocy przy jej usuwaniu. prędkości obrotowej rotora, jednostki napędowe są odporne na elementy nieulegające rozdrobnieniu. > Wysoka dostępność części zamiennych Dostępne są atrakcyjne cenowo pakiety części zamiennych. > Umowa serwisowa (opcjonalnie) Łatwa obsługa Maszyna może być opcjonalnie sterowana przy pomocy zintegrowanego 7 calowego wielofunkcyjnego ekranu W celu zmaksymalizowania niezawodnej pracy rozdrabniacza, oferujemy rutynowe przeglądy serwisowe wykonywane przez naszych doświadczonych serwisantów. dotykowego lub za pośrednictwem zdalnego sterowania. 5

Xr mobil-e Jednowałowy system rozdrabniania DANE TECHNICZNE Xr3000C Xr3000R 1 x 113 | 2 x 65 | 2 x 113 Moc napędu (dotyczy wszystkich typów) kW Moc hydrauliczna kW 11 11 Ø Rotora mm 1.000 1.000 obr/min 0 - 35 0 - 22 t ok. 37 ok. 36 Prędkość obrotowa rotora Waga 1690 11460 2950 12170 Wymiary do transportu (dł./szer./wys.): 12170/2950/3350 Wszystkie wymiary podano w mm. 6 *Z lejem zasypowym 3805* 3350 3690 Wysokość załadowcza 2640 2960

PRZETESTUJ XR mobil-e! Chcesz przetestować rozdrabniacz XR mobil-e na swoich własnych odpadach? Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów. 7

The reliable brand! UNTHA shredding technology Kellau 141 A-5431 Kuchl / Salzburg, Austria Tel +43 6244 7016 0 Fax +43 6244 7016 1 info@untha.com www.untha.com 8 UNTHA Polska Sp. z o.o. ul. Sołtysowska 1/28 31-589 Kraków/Polska Tel./Fax: +48 12 642 18 96 info@untha.pl www.untha.pl Prawo do zmian i błędów w druku zastrzeżone. Wszelkie ilustracje mają charakter symboliczny i mogą odbiegać od rzeczywistego produktu. © 02/16 UNTHA shredding technology