WyBRANE ZREALIZOWANE PROjEKTy - ROZDRABNIANIE KOŃCOWE 6 Przeznaczenie: Rozwiązanie: Lokalizacja: Odpady przemysłowe i z placówek usługowo-handlowych TR3200 Wielka Brytania Przeznaczenie: Rozwiązanie: Lokalizacja: Odpady przemysłowe i z placówek usługowo-handlowych TR3200 Irlandia Przeznaczenie: Rozwiązanie: Lokalizacja: Odpady przemysłowe i z placówek usługowo-handlowych TR3200 Irlandia Przeznaczenie: Rozwiązanie: Lokalizacja: Odpady poprodukcyjne TR3200 Francja Przeznaczenie: Rozwiązanie: Lokalizacja: Odpady z przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji TR3200 Wielka Brytania Przeznaczenie: Rozwiązanie: Lokalizacja: Odpady przemysłowe i z placówek usługowo-handlowych TR3200 Wielka Brytania Przeznaczenie: Rozwiązanie: Lokalizacja: Odpady komunalne z gospodarstw domowych TR2500 Polska Przeznaczenie: Rozwiązanie: Lokalizacja: Odpady komunalne z gospodarstw domowych TR3200 Wielka Brytania