NIEZAWODNY ROZDRABNIACZ KOŃCOWY DO PRODUKCJI RDF Niezawodna i bardzo wydajna seria TR stworzona została spe- FUNKCJE I KONSTRUKCJA Dzięki dużej średnicy rotora i specyficznej geometrii komory cięcia rozdrabniacza, rotor 1 samoczynnie zaciąga materiał, który jest następnie dociskany do ostrzy stałych i rozdrabniany 2 . Rozmiar frakcji końcowej determinowany jest przez wielkość oczek sita perforowanego 3 . cjalnie z myślą o rozdrabnianiu końcowym frakcji wysokoenergetycznej i znajduje zastosowanie głównie w instalacjach do produkcji paliwa alternatywnego. Dzięki wysokiej dostępności i dużej wydajności rozdrabniacze serii TR są jednymi z najbardziej rentownych rozdrabniaczy końcowych dostępnych na rynku. Spośród wielu atutów tych maszyn, warto podkreślić system szybkiej wymiany noży, bar- 1 dzo skuteczną ochronę przed ciałami obcymi oraz bardzo niskie koszty eksploatacyjne. 3 2 ZASTOSOWANIE • Wstępnie przetworzone odpady komunalne z gospodarstw domowych • Wstępnie przetworzone odpady przemysłowe oraz odpady z placówek handlowych • Wstępnie rozdrobnione bele tworzyw sztucznych • Wstępnie rozdrobniona folia • Odpady z tworzyw sztucznych powstałe w procesie recyklingu pojazdów samochodowych • Wstępnie rozdrobnione odpady pochodzące z przemysłu tworzyw sztucznych • Opakowania • itp. 2