The reliable brand! S40 Rozdrabniacz dwuwałowy do odpadów organicznych

The reliable brand! S40 Rozdrabniacz dwuwałowy S40 DANE TECHNICZNE Moc napędu kW 22 / 30 / 37 Szerokość cięcia (S) mm 750 / 1.000 / 1.200 / 1.400 Głębokość cięcia mm 700 kg 2.900 / 3.000 / 3.200 kg/h aż do 15.000 Waga Wydajność* S40 1140 510 *) zależna od jakości materiału wsadowego oraz średnicy oczek sita perforowanego Wszystkie wymiary podano w mm. 1180 + S www.untha.pl