The reliable brand! KLASA Jednowałowy rozdrabniacz do surowców wtórnych 2L E GW TNI A NIE ARAN ZAW ODN CJA OŚC I QR800 | QR1000 | QR1200 | QR1400 | QR1700 | QR2100 1