The reliable brand! LrK Jednowałowy system cięcia LRK1000, LRK1400 Fe Cu Al Mg