PRODUKT Fachowy rozruch Regularne przeglądy i konserwacja Szybkie wykrywanie usterek Klient może samodzielnie przeprowadzić rozruch produktów UNHTA. Regularnie przeprowadzana konserwacja znacznie przedłuży żywot- W przypadku awarii urządzenia szybkie wykrycie jej przyczyn ma klu- Niemniej jednak zalecamy skorzystanie z usług fachowych serwisan- ność Twojego urządzenia i zmniejszy ryzyko nieplanowanych przesto- czowe znaczenie. Nie ulega wątpliwości, że nieplanowane przestoje tów firmy UNHTA lub naszych autoryzowanych partnerów serwiso- jów. To inwestycja, która na pewno przyniesie zysk! Wykwalifikowany generują znaczne straty. Nasi doświadczeni serwisanci potrafią nie- wych. Daje to pewność, że Państwa rozdrabniacz zostanie od samego personel UNTHA z przyjemnością zajmie się tymi kwestiami za Ciebie. zwykle szybko zlokalizować usterki, co pozwala błyskawicznie podjąć początku przygotowany w sposób optymalny dla danego środowiska Atrakcyjne „Pakiety UNHTA Bez Troski“ zapewnią Ci większe bezpie- stosowne kroki. pracy. czeństwo oraz gwarantują oszczędność czasu i pieniędzy. Jednocześnie jest to szansa na zapoznanie się z urządzeniem i zdo- Istnieje również możliwość zainstalowania stałego systemu monito- bycie wiedzy z zakresu jego eksploatacji, co zapewni bezproblemowe Dla klientów serwisowych UNTHA dostępne są regularne przeglądy i i efektywne użytkowanie urządzenia. konserwacje w atrakcyjnej rocznej stawce ryczałtowej. ringu, który pozwala na wykrywanie usterek z wyprzedzeniem. Optymalizacja i doskonalenie w celu podniesienia efektywności Błyskawiczna naprawa i konserwacja Nie robimy przestojów: przyświeca nam motto, że problemy są po Często nie ma potrzeby kupowania nowej maszyny. Z przyjemno- to, by je rozwiązywać. Nasi serwisanci znani są z tego, że potrafią w ścią przeprowadzimy optymalizację Twojego dotychczas eksploato- krótkim czasie przywrócić sprawność każdej maszyny. wanego urządzenia poprzez dostosowanie go do nowych wymagań, środowiska pracy czy procesów. Dzięki zaawansowanej diagnostyce jesteśmy w stanie naprawić Remont i/lub modernizacja oraz unowocześnienie mogą często sta- Twoje urządzenie szybko i profesjonalnie, na miejscu lub w naszym nowić tańszą i bardziej rozsądną alternatywę dla zakupu nowego nowoczesnym centrum serwisowym. urządzenia. Pozwala to skutecznie zwiększyć wydajność maszyny dzięki zastosowaniu zaledwie kilku prostych technik. 3